Prozkoumat pracovní pozice v Amazonu

Amazon Web Services

Týmy: 14 | Volné pracovní pozice: 5748

Zajišťujeme technologie pro široké spektrum společností, od Netflix až po NASA

Amazon Web Services (AWS) je dynamická, rostoucí organizační jednotka Amazonu. Od začátku roku 2006 si platformu cloudové infrastruktury z dílny AWS objednaly firmy nejrůznějších velikostí. Díky AWS mohou firmy prostřednictvím přístupu ke globální výpočetní infrastruktuře, jež tvoří páteř multimiliardového obchodního byznysu společnosti Amazon.com, využívat výpočetní výkon, paměťovou kapacitu a další služby. Jako AWS jsme se zavázali, že budeme vývojářům a jejich firmám poskytovat nástroje a služby, které potřebují ke svému úspěchu.

Pod pojmem „cloud computing” (sdílení hardwarových i softwarových prostředků pomocí sítě) se skrývá poskytování informačních zdrojů na vyžádání přes internet s průběžnou úhradou a tedy bez počáteční investice do infrastruktury. Jednou ze zásadních výhod cloud computingu je možnost nahrazení počátečních kapitálových nákladů na infrastrukturu nízkými variabilními náklady, které kopírují rozsah vašeho podnikání. Cloud zjednodušuje firmám život, neboť jim odpadá nutnost předběžného plánování a nákupu serverů a další IT infrastruktury. Místo toho mohou okamžitě vytížit stovky, ba dokonce tisíce serverů během několika minut a dosáhnout výsledků mnohem rychleji.

Amazon Web Services v současné době poskytují vysoce spolehlivou, škálovatelnou, nízkonákladovou platformu cloudové infrastruktury, kterou využívají stovky tisíc podniků ve 190 zemích po celém světě. Mezi klíčové výhody, kterých našich zákazníci využívají, patří nízkonákladová flexibilita vývojářské platformy a jazyka, bezpečnost, rychlost a okamžitá pružnost. Rychlý přístup k flexibilním a nízkonákladovým informačním zdrojům je zapotřebí vždy, ať jde o provoz aplikací pro sdílení fotografií nebo podporu kritických operací vašeho podnikání.

Seznamte se s příklady zákaznického využití na http://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing , kde můžete vidět, jak naši zákazníci využívají AWS a jak můžete ovlivnit budoucnost cloud computingu, pokud se zapojíte do týmu AWS. U nás v AWS dostanete opravdovou zodpovědnost za naše produkty, budete je mít možnost utvářet a inovaci a realizaci budete mít ve svých rukou. Pojďte utvářet budoucnost společně s AWS!

What is it like to work at AWS?

Jamie from AWS Professional Services

"You'll never experience scale and growth like you will at AWS."

Maureen from AWS Sales Training

"They're smart, innovative, creative, fun to work with, and a really globally diverse team."

Jason from AWS Commercial Sales

"Every day is truly Day 1."

Andrew from Software Development

"We're willing to try things that maybe seem crazy."

Antonio from Solutions Architects

"We are nerds."

Melanie from AWS Marketing

"I'm always learning more."

Browse By Team

Find jobs in Amazon Web Services