Prozkoumat pracovní pozice v Amazonu

Benefity a akcie pro zaměstnance v Indii

Existuje mnoho věcí, které člověk zvažuje při hledání práce. U nás v Amazonu můžete spolupracovat s vysoce schopnými kolegy na projektech, díky nimž můžete profesionálně růst. Nabízíme vám také komplexní řadu benefitů. Benefity se mohou v jednotlivých zemích lišit, zde uvádíme základní z nich pro kmenové zaměstnance v Indii.

Zdraví

Svasthya @ Amazon: Svasthya je součástí našeho wellness programu, jehož cílem je zajistit zdraví a dobrou kondici našich zaměstnanců. Proplácení vstupu do fitness center: Některým zaměstnancům proplácíme členské příspěvky ve fitness centrech.

Asistenční program pro zaměstnance

Některým zaměstnancům nabízí Amazon možnost dopravy (HOH).

Pracovní volno

Zaměstnanci mají – v souladu s našimi směrnicemi – nárok na poměrnou část dovolené za odpracované dny. Mateřská dovolená je poskytována podle zákona o mateřství z roku 1961.

Akciový trh

U nás v Amazonu se zaměstnanci mohou stát spoluvlastníky společnosti. Chceme, aby naši lidé uvažovali jako podnikatelé, tak jim nabízíme naše akcie. Někteří zaměstnanci mohou také získat podnikové akcie