Prozkoumat pracovní pozice v Amazonu

Inženýrství

Volné pracovní pozice: 995

Zlepšování prožitku Amazonu zevnitř

Inženýři distribučního centra Amazonu dokážou tvořivě myslet a neváhají si vyhrnout rukávy a začít řešit problémy. Ke své práci mají k dispozici ty nejmodernější a nejlepší technologie a očekává se od nich průběžné rozvíjení a vymýšlení způsobů pro vylepšování současných procesů. Rychle se rozhodují. Naše prostředí je velmi dynamické a vše probíhá rychle. Inženýři Amazonu jsou schopni odvést kvantum práce v krátkém čase.

Naše technické týmy na všech pracovištích podporují technici a inženýři. Naše inovativní inženýrské útvary navrhují, implementují a udržují naše distribuční centra. Jejich práce pokrývá několik různých oblastí: procesní inženýrství, plánování kapacit/poptávky, návrhy zařízení pro nakládání s materiály a jejich implementace, projektové řízení distribučního centra, řízení výstavby a obalové inženýrství. To vše nabízí možnost kariérního růstu.

Počet našich týmů roste zároveň s počtem našich distribučních a zákaznických center. Vaše kariéra se může rozvíjet v týmech zajišťujících techniku nebo můžete přejít do jiných oddělení – například provozního oddělení, vybavení inženýrského oddělení nebo do managementu. Protože otevíráme další distribuční centra, existují i možnosti přemístění do jiné lokality. Při plnění našich slibů daných zákazníkům se každý den objevují nové náročné úkoly a my uděláme všechno, co je v našich silách, abychom vám pomohli s jejich řešením.


Typické pracovní pozice

Práce týmu v Lucemburku a týmů v jednotlivých distribučních centrech a zákaznických servisních centrech je naprosto rozdílná: jak vidíte, pracovní pozice v oddělení pro techniku a budovy jsou velmi různorodé a náročné.

Meet Amazonians working in Inženýrství

Find jobs in Inženýrství