Prozkoumat pracovní pozice v Amazonu

Finance - distribuční centrum

Volné pracovní pozice: 88

Kravata není nutná

V divizi Amazon Fulfillment to není žádný Wall Street a obleky necháváme doma. Naše finanční týmy nemají na starosti jen poskytovat data, ale vytvářejí též strategie, jsou hybnou silou rozvoje a ovlivňují své obchodní partnery. Žádá se po nich vynikající znalost účetnictví a mají-li vytvářet nové procesy, tak i zvládnutí kvantitativní analýzy. Díky zkušenostem v oblasti dodavatelských řetězců, logistiky a výroby dokáží naši finanční lídři v rámci řízení podniku vytvářet fiskálně zodpovědné postupy a výsledné úspory nakonec převádět na zákazníka.

Naše místní finanční pracoviště sestávající z kontrolorů a obchodních analytiků zodpovídají za rozpočty a mají základní podíl na úspěchu našeho podnikání. Každý tým z místních  provozních a zákaznických servisních středisek poskytuje kompletní spektrum finančních služeb: od zavádění přísných finančních kontrolních mechanizmů až po poskytování podrobných obchodních analýz, které jsou impulzem k dalšímu zlepšování.

Soustřeďujeme se zejména na to, abychom jednotlivým týmům a oddělením pomohli rozpoznat, kde je možné ušetřit, a úsproy pak i zrealizovat. To zahrnuje plánování a předpovídání provozních nákladů a kapitálových výdajů, hlášení skutečných výsledků a analýzu odchylek od našeho plánu. Také se zapojujeme do nových programů a od samého počátku zhodnocujeme finanční dopady. Hodně se také zaměřujeme na práci na projektech. V rámci sledování výdajů často vytváříme nové finanční procesy nebo se zapojujeme do sestavování rozpočtů pro expanzi a plánování nových center. Jedná se o pestrou, náročnou a nesmírně zajímavou práci ve všech oblastech financí, a to nejen na úrovni jednotlivých budov, ale i napříč rozmanitými funkcemi center rámci divize Amazon Fulfillment.


Koho hledáme?

Finanční specialisty, kteří mají stejně skvělý vztah k lidem jako k číslům, mají analytické schopnosti, cit pro detail a přesnost. Kromě toho hledáme také lidi, kteří rozumí číslům souvisejícím s podnikáním a jsou schopni to srozumitelně vysvětlit i lidem, kteří nejsou finančními specialisty. Musíte přímo milovat práci ve vzrušujícím, rychle se měnícím a rozvíjejícím prostředí, také musíte mít dostatek odvahy ke zpochybnění zavedených postupů.

Jestli se k nám chcete připojit, musíte myslet perspektivně, musíte být vynalézaví a zaměření na investování peněz tam, kde to má skutečně smysl. Musíte působit věrohodně a přesvědčivě, abyste mohli zpochybňovat rozhodnutí, se kterými nesouhlasíte, zároveň musíte být schopni postavit se za rozhodnutí, které bylo přijato.


Typické pracovní pozice

Pozice ve financích jsou velmi různorodé – od finančního ředitele po seniorní finanční analytiky, finanční analytiky a obchodní analytiky. Hledáme ale také finanční manažery s různým stupněm zkušeností a kontrolory.

Operations Finance

Operations Finance

Find jobs in Finance - distribuční centrum