Operations Finance (provozní finance)

Volné pracovní pozice: 8

Kravata není nutná

V Amazon Operations to není žádný Wall Street a obleky necháváme doma. Naše finanční týmy nemají na starosti jen poskytovat data, ale vytvářejí též strategie, jsou hybnou silou rozvoje a ovlivňují své obchodní partnery. Žádá se po nich vynikající znalost účetnictví a mají-li vytvářet nové procesy, tak i zvládnutí kvantitativní analýzy. Díky zkušenostem v oblasti dodavatelských řetězců, logistiky a výroby dokáží naši finanční lídři v rámci řízení podniku vytvářet fiskálně zodpovědné postupy a výsledné úspory nakonec převádět na zákazníka. 

Soustřeďujeme se zejména na to, abychom zainteresovaným stranám pomohli rozpoznat a realizovat úspory. To zahrnuje plánování a předpovídání provozních nákladů a kapitálových výdajů, hlášení skutečných výsledků a analýzu odchylek od našeho plánu. Také se zapojujeme do nových programů a od samého počátku zhodnocujeme finanční dopady. Hodně se také zaměřujeme na práci na projektech. V rámci sledování výdajů často vytváříme nové finanční procesy nebo se zapojujeme do sestavování rozpočtů pro expanze a plánování nových provozoven. Jedná se o pestrou, náročnou a nesmírně zajímavou práce ve všech oblastech financí, a to nejen na úrovni provozovny, ale i napříč rozmanitými funkcemi provozní sekce Amazonu.

Operations Finance

Operations Finance

Find jobs in Operations Finance (provozní finance)