Finance Operations (finanční operace)

Volné pracovní pozice: 10

Globální finanční operace

Finanční operace (FinOps) je jednou z největších světových dceřinných organizací poskytujících obchodní služby mateřské organizaci. FinOps poskytuje společnosti Amazon řešení v oblasti finanční technologie, korporátních prostor a zařízení (corporate facilities), služby v oblasti nákupu a transakční finance. Jsme mezinárodní organizací, která působí v 18 jádrových zemích v Amerikách, Asii a Evropě.

FinOps intenzivně spolupracuje se všemi podniky společnosti Amazon, včetně Amazon Web Services, mezinárodním spotřebitelským odvětvím, Kindle, Amazon Air a dalšími. Jsme partnery s vnitřními součástmi společnosti Amazon i vnějšími zainteresovanými subjekty, zejména se zákazníky a dodavateli.

FinOps dodržuje přísné standardy jakosti a efektivity. Týmy provozní excelence (Operational Excellence teams) zlepšují procesy, přičemž technologická organizace poskytuje sofistikované nástroje, které Amazonu umožňují vykazovat naše finanční výsledky přesným a včasným způsobem, škálovat s růstem našeho podnikání a zajišťovat prospěch v důsledku zvyšování efektivity. Náš tým pro nákup zajišťuje množstevní úspory a organizace pro nemovitosti a zařízení zajišťuje pracovní prostředí světové úrovně. Zároveň se organizace FinOps snaží zlepšovat zkušenost našich zákazníků, zaměstnanců a dodavatelů se společností Amazon.

Vedle všeho výše uvedeného organizace FinOps snižuje nákladovou základnu společnosti Amazon a zlepšuje volné peněžní toky, což nakonec umožňuje společnosti Amazon nabízet nejlepší výběr našim koncovým zákazníkům.

Nemovitosti a zařízení (Real Estate and Facilities)

Globální tým pro nemovitosti a zařízení (Global Real Estate and Facilities, GREF) vytváří pracovní místa, která rozvíjejí spojení, spolupráci a inovaci.  Usilujeme o to zajistit bezpečné, udržitelné a efektivní pracovní prostředí, které by bylo schopné pojmout růst a inspirovat zaměstnance společnosti Amazon, aby inovovali a přinášeli zákazníkům potěšení.  GREF zajišťuje řešení, která řeší skutečné potřeby zákazníků, nikoliv jen to, čeho se jim právě nedostává.  Naší laťkou není jen pouhý soulad s předpisy, ale standard, který překonává, co je vyžadováno, a přináší zákazníkům potěšení.  Jsme odhodláni dodržovat konzistentnost designu pracovišť společnosti Amazon. 

Aktuální volné pozice v týmu Real Estate and Facilities

Firemní nákupy (Corporate Procurement)

Organizace Global Corporate Procurement má na starost nákup nepřímého zboží a služeb, které je vyžadováno pro provoz společnosti, přičemž podporuje kontrolní funkci napříč nepřímým cyklem Procure-to-Pay.  Jsme partnery klíčových interních zákazníků v prostředí spolupráce, abychom dodávali zboží a služby vysoké kvality při co nejnižších celkových nákladech vlastnictví.  Využíváme kreativitu, abychom nalezli inovativní řešení strategického sourcingu tak, abychom drželi krok s rychlým růstem a dosáhli hmatatelné úspory nákladů, které umožňují snížit náklady B2C a B2B zákazníkům Amazonu.  Náš globální tým se nachází v USA, Evropě, latinské Americe, Japonsku, Číně, Singapuru a Indii.

Meet Amazonians working in Finance Operations (finanční operace)

Finance at Amazon

Finance at Amazon

A look at how Amazon Finance makes a global impact on the growth and scale of the company.

Life at Amazon Finance, Luxembourg

Hear about Adya's role working in Finance at Amazon, her experiences with the WiFi (Women in Finance) Network and re-locating to Luxembourg.

Find jobs in Finance Operations (finanční operace)