Lidské zdroje - distribuční centrum

Volné pracovní pozice: 238

Partneři pro vyhledávání těch největších talentů

Naši profesionálové z týmu lidských zdrojů v distribučních centrech jsou praktičtí všestranní pracovníci, kteří se takticky i strategicky snaží maximalizovat angažovanost a osobní rozvoj zaměstnanců. Tyto kriticky důležité role jsou založeny na přímé interakci a silné orientaci na zákazníka a naši vedoucí pracovníci v oblasti lidských zdrojů musí při podpoře zaměstnanců úzce spolupracovat s provozními týmy. Lídři z lidských zdrojů Amazonu se snaží vlídným a upřímným přístupem udržet angažovanost a spokojenost našich zaměstnanců, aby naše distribuční centra byla i nadále ta nejinovativnější a nejdynamičtější na světě.

Lidské zdroje nejsou oddělený firemní útvar, jsou srdcem obchodního týmu. Orientují se v jeho činnostech a podporují jeho strategie a cíle. Naši všestranní pracovníci z týmu lidských zdrojů pokrývají všechny oblasti od zaměstnaneckých vztahů, řízení výkonnosti, řízení talentů, získávání talentů, plánování nástupnictví a angažovanosti zaměstnanců po dodržování předpisů. Jsou tedy vybaveni pro práci v samotném srdci Amazonu a působí jako partneři přímých nadřízených zaměstnanců ve všech aspektech zaměstnaneckého cyklu.


Koho hledáme?

Lidi, kteří jsou zaměření na poskytování služeb nejvyšší kvality jak pro interní, tak pro externí zákazníky. Musíte s přehledem zvládat všechno od vedení schůzí po zpochybňování zavedených postupů. Musíte být pracovně flexibilní a přizpůsobiví a i během hlavních nákupních špiček poskytovat podporu pracovištím. Budete potřebovat také analytické schopnosti, které vám umožní odhalit podrobnosti jednotlivých pracovních pozic ve společnosti Amazon.

Zaměstnanci z oddělení lidských zdrojů nám pomáhají koučovat lidi, aby dosahovali svých cílů, rozvíjet a dodržovat zásady a postupy, zajišťovat, aby se lidé angažovali ve své práci, a poskytují odborné informace o sociálních záležitostech a zaměstnaneckých výhodách. Zajišťují také nábor a přijímání nových zaměstnanců, zejména během období nákupních špiček. A čím lépe to budou dělat, tím lepší týmy v celé naší organizaci budou zajišťovat dodávání správných produktů na správná místa.

Tým náborářů získává pro Amazon ty nejtalentovanější lidi a udržuje naši náborovou laťku pěkně vysoko. V rámci celé organizace kontrolujeme náborový proces týkající se placených pracovních míst. Náš tým Learning & Development nepomáhá jen vytvářet skvělé budoucí amazonské vůdce, jeho členové sami fungují jako skvělí amazonští vůdci.


Typické pracovní pozice

V našich distribučních centrech většinou hledáme HR manažery, senior HR Business Partnery a Businsee Partnery, Senior HR asistenty a HR asistenty a manažery práce. Do týmu Talent Acquisition nabíráme manažery náboru, náboráře, koordinátory náboru a specialisty. Learning & Development tým pak hledá hlavně  manažery školení, specialisty a koordinátory, jakož i manažery na rozvoj vedoucích pracovníků a manažery programu.

Meet Amazonians working in Lidské zdroje - distribuční centrum

Find jobs in Lidské zdroje - distribuční centrum