Informační bezpečnost

Volné pracovní pozice: 86

Jsme strážci důvěry našich zákazníků.

 

V Amazonu jsme posedlí důvěrou zákazníka. Tým informační bezpečnosti ji udržuje tím, že stráží důvěrný charakter a integritu údajů zákazníků a společnosti Amazon. Vyhodnocujeme rizika, klasifikujeme data a systémy, zjišťujeme potenciální narušení a činíme údaje, které mohly uniknout, bezcennými.

Naše týmy působí v 10 zemích po celém světě a oblasti, na které se zaměřujeme, zahrnují: bezpečnostní zpravodajskou činnost, bezpečnost aplikací, reakce na narušení bezpečnosti, bezpečnostní operace, rizika a soulad s předpisy, akvizice a dceřiné společnosti a bezpečnost externích partnerů. Naše mise zahrnuje budování povědomí o informační bezpečnosti tak, aby byla zabezpečena veškerá data zákazníků a zaměstnanců, aplikace, služby a aktiva. Abychom toho dosáhli sdružujeme se s organizacemi společnosti Amazon, abychom vtělili nejlepší postupy pro zajištění informační bezpečnosti do celopodnikových systémů. Naše pomoc a vedení umožňují našim partnerům udržovat vysoké bezpečnostní standardy. 

Find jobs in Informační bezpečnost