Product and Program Management (produktový a programový management)

Volné pracovní pozice: 531

Definujeme a uskutečňujeme budoucnost AWS.

V Amazon Web Services (AWS) měníme způsob, jak ve světě vzniká software.

Produktoví a programoví manažeři v AWS definují, vytvářejí, uvádějí a poskytují cloudová řešení, která jsou každý den využívána širokou škálou organizací.  Práce není nikdy nudná, cíle nejsou nikdy skromné.  Naši produktoví a programoví manažeři aktivně budují svá interní a externí partnerství a spolupracují, aby přetvořili obchodní požadavky z pouhých specifikací do produktů a služeb, které jsou zákazníky široce přijímány. Jsou to inovátoři, kteří zdatně komunikují a kteří vedou, iniciují, obhajují a ovlivňují.  Produktoví a programoví manažeři v AWS mají autonomii a odpovědnost, aby vynalézali pro zákazníky a aby poskytovali nové produkty a funkce, které splňují rychle rostoucí potřeby zákazníků.

Produktoví a programoví manažeři AWS jsou lídry, kteří jednají rychle s odhodláním zajistit, aby byly věci udělány, přičemž analyzují komplexní problémy a na bázi faktů činí rozhodnutí, která nejlépe slouží zákazníkům. Produktoví manažeři v AWS jsou odpovědní za tvorbu obchodních a cenových modelů, identifikují odvážné kroky potřebné k expanzi podnikání na současných a přilehlých trzích, reprezentují produkty vůči zákazníkům a vedení a mají celkovou obchodní odpovědnost za produkt.  Programoví manažeři AWS jsou odpovědní za včasné a úspěšné dodání systému, přičemž musí předvídat zádrhely a činit kompromisy a přijímat přijatelnou úroveň rizika za účelem maximalizace obchodního prospěchu.  

Jako klíčoví aktéři ve vývoji našich nabídek a našeho podnikání mají úspěšní produktoví manažeři AWS příležitost stát se vyššími obecnými manažery, kteří nezávisle vedou rozsáhlé obchodní segmenty a organizace.

Find jobs in Product and Program Management (produktový a programový management)