Explore Amazon Jobs

HR Business Partner/ Lidské zdroje

Job ID: 442971 | Amazon Logistic Prague s.r.o.

DESCRIPTION


HR Business Partner – Dobrovíz, Česká republika
Tvrdě pracuj. Bav se. Tvoř historii.
To je naše heslo a stojíme si za ním. Dali jsme si závazek, že oblast našich lidských zdrojů bude dokonalá, a jsme přesvědčeni, že každý člen našeho týmu to také podporuje.
A jak každým rokem rosteme, musíme pracovat co nejlépe, aby členové našeho týmu byli naplněni, motivováni a posíleni.
A tady do toho vstoupíte Vy.
Provozujeme nové distribuční centrum v Dobrovízi blízko Prahy. Naše distribuční centra jsou srdcem Amazonu, rychle rostoucího světového obchodu; v nich zajišťujeme rychlé odbavení obrovského množství prodejních položek. V našich centrech máme unikátní pracovní postupy. Naše týmy specialistů naskladňují zboží dodané výrobci, vybírají výrobky, balí je a distribuují. Každá z těchto specifických skupin sehrála svou roli v tom, abychom se dostali tam, kde jsme dnes.


Váš profil a povinnosti
Najímáme talentované HR Business Partnery. Hlavním zaměřením Vaší role bude podpora různých skupin v rámci širšího týmu distribučního centra poskytováním prvotřídní podpory v oblasti lidských zdrojů Časem z toho budete těžit ve svém dalším rozvoji. Distribuce zakázek Amazonu je srdcem zákaznické zkušenosti s Amazonem: každá jednotlivá činnost je vedena snahou vyhovět očekáváním zákazníků – a to je také základní hodnotou naší společnosti.
Vyzbrojen silnými analytickými dovednostmi a zdravým obchodním úsudkem budete sestavovat provozní plány a cíle týmu s nezbytnými lidskými zdroji potřebnými k jejich dosažení.
• Budete odborným konzultantem pro skupiny svých interních klientů a budete poskytovat specializované vstupní informace v oblasti lidských zdrojů v celé škále strategických a operačních činností.
• Budete s nadšením zajišťovat zdravé zaměstnanecké vztahy a dvoucestné řízení pracovního výkonu.
• Budete aktivně udržovat a kultivovat pracovní nasazení a aktivity k udržení zaměstnanců a pracovat na zvyšování svých znalostí o správném nastavení systémů odměňování a benefitů.
• Budete podporovat kulturu zaměřenou na pracovní výkon v souladu s požadavky Vašich liniových manažerů.
• Budete poskytovat hodnotné vstupní informace týkající se zaměstnanecké legislativy, taktik a praxe.
• Jste nápaditý a nedělá Vám problém občasná dvojznačnost v projektech a úkolech.
• Podporujte vhodná školení a rozvojové programy.
• Budete zajišťovat nastavení programů vztahujících se k lidským zdrojům v návaznosti na řadu jiných oddělení.
• Schopnost udělat krok zpět a podívat se na dlouhodobé cíle ve prospěch růstu oddělení.


Vaše základní kvalifikace
• Bakalářský či vyšší titul v oblasti Řízení lidských zdrojů, nebo v příbuzném oboru.
• Předchozí praxe manažera lidských zdrojů, nejlépe u zákaznických služeb nebo provozu velké společnosti.
• Odborné znalosti z oblasti zaměstnávání v ČR a českém pracovním právu, stejně jako z běžné praxe.
• Plynulé ovládání češtiny a angličtiny, ústně i písemně.
• Máte skvělou schopnost psát zprávy s vědomou pozorností k detailu.
• Zkušenost v řízení pracovního výkonu jiných, včetně talentů z řad řídících manažerů.
• Zvládnutý osobní time management a dovednost stanovit si priority.
• Prokázaná schopnost motivovat a ovlivňovat pozitivní pracovní chování.
• Spolehlivost a proaktivní přístup: jste schopni prokázat jak podporujete společnosti


Working in HR at our FC:
https://www.youtube.com/watch?v=TA5koPJIUqY

BASIC QUALIFICATIONS


Vaše základní kvalifikace
· Bakalářský či vyšší titul v oblasti Řízení lidských zdrojů, nebo v příbuzném oboru.
· Předchozí praxe manažera lidských zdrojů, nejlépe u zákaznických služeb nebo provozu velké společnosti.
· Odborné znalosti z oblasti zaměstnávání v ČR a českém pracovním právu, stejně jako z běžné praxe.
· Plynulé ovládání češtiny a angličtiny, ústně i písemně.
· Máte skvělou schopnost psát zprávy s vědomou pozorností k detailu.
· Zkušenost v řízení pracovního výkonu jiných, včetně talentů z řad řídících manažerů.
· Zvládnutý osobní time management a dovednost stanovit si priority.
· Prokázaná schopnost motivovat a ovlivňovat pozitivní pracovní chování.
· Spolehlivost a proaktivní přístup: jste schopni prokázat jak podporujete společnosti
PREFERRED QUALIFICATIONS


Je výhodou pokud
· Jste pokročilým uživatelem HR systémů (jako PeopleSoft, nebo softwaru sledujícího docházku) a dokonale znáte programy MS Office.
· Máte zkušenost s mezinárodním a/nebo technologicky zaměřeným prostředím (a chcete se stále učit).
· Máte zkušenosti s rolí manažera v roli, např. kouče, školitele juniorních zaměstnanců, jako jsou například asistenti/ky oddělení lidských zdrojů.
· Máte prokazatelné, přesvědčivé prezentační dovednosti.
· Jste ochoten a schopen cestovat, kdykoli je to potřeba
· Máte znalosti metodologií Lean, Six Sigma a Kaizen, což je velmi žádané.

Že jsme se stali společností nejvíce na světě zaměřenou na zákazníka, stojí na jednoduchém faktu. V Amazonu jsme zaměřeni na lidi záměrně, ne náhodou. Pečlivě jsme plánovali, opakovali a zlepšovali nesčetné strategie, abychom se dostali tam, kde jsme dnes.


A také jsme ještě neskončili. Pokud rád tvoříš historii, určitě se přihlas ještě dnes!
Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Pevně věříme, že zaměstnávat různorodou pracovní sílu je klíčem k našemu úspěchu. Činíme náborová rozhodnutí založená na Vašich zkušenostech a dovednostech. Oceňujeme Vaše zaujetí pro objevování, vynalézání, zjednodušování a tvorbu.
Prosím, odešlete svou online žádost o zaměstnání v jednom dokumentu, včetně životopisu a průvodního dopisu (oba psané anglicky, maximálně o velikosti 5MB), kliknutím na „apply now“ („žádej nyní“). Odesláním svého résumé a žádosti pověřujete Amazon zprostředkováním a uložením Vašich informací v náborové databázi společnosti Amazon a interním sdílením těchto informací za účelem hodnocení Vaší kvalifikace pro některé z volných pracovních míst.