IT Support Engineer (m/f/d)

Job ID: 706245 | Amazon Fulfillment Poland sp.

DESCRIPTION

IT Support Engineer (m/f/d) in Lodz

Jesteśmy pionierami.
W Amazon dążymy do tego, by stać się firmą, która najlepiej na całym świecie dba o potrzeby klienta – miejscem, w którym każdy będzie mógł znaleźć, odkryć i kupić wszystko to, czego pragnie. Dzięki Twojej pomocy będziemy mogli nieustannie zachwycać naszych klientów i dalej przekraczać kolejne granice. To Twoja wielka szansa na stworzenie historii.

Na stanowisko IT Support Engineer (m/f/d) poszukujemy kandydatów, którzy będą gotowi dołączyć do departamentu IT w różnych lokalizacjach w Polsce i zarządzać operacjami IT w regionie oraz w ramach globalnej struktury IT firmy Amazon.
Osoba na stanowisku IT Support Engineer (m/f) będzie w szczególności odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą serwerową i sieciową, usługi wsparcia oraz nadzorowanie zespołu spacjalistów IT, raportując do menedżera odpowiedzialnego za departament IT.
Zarządzając infrastrukturą, odpowiadasz również za rozwój i rozbudowę złożonej i zróżnicowanej infrastruktury informatycznej. Oprócz wspierania obszaru operacyjnego i codziennej działalności firmy, jesteś głównym kontaktem we wszystkich projektach związanych z IT we współpracy z kierownictwem i prowadzisz inicjatywy związane z planowaniem, dokumentacją i wdrożeniem rozwiązań IT.
Środowisko IT składa się z infrastruktury lokalnej, a także usług zlokalizowanych w chmurze obliczeniowej Amazon Web Services (AWS). Jako IT Support Engineer, współpracujesz z międzynarodowymi zespołami przy projektach o globalnym zasięgu, w bardzo dynamicznym, szybko rozwijającym się i elastycznym środowisku, z dużą ilością zautomatyzowanych i innowacyjnych rozwiązań. Nowe technologie - takie jak Amazon Robotics - zapewniają infrastrukturalną różnorodność, ciągłe wyzwania i oferują duże możliwości dalszego rozwoju zawodowego.

Twoja rola i obowiązki:
· Zarządzanie i rozwój infrastruktury serwerowej i sieciowej (sieć, urządzenia sieciowe, serwery Windows/Linux, zapory ogniowe, technologie oparte o WiFi, DECT, etc.)
· Nadzorowanie operacji, dostępności i wydajności infrastruktury oraz planowanie rozwoju lokalnego Data Center
· Nadzorowanie pracy lokalnych zespołów IT
· Administracja i rozbudowa rozwiązań opartych o infrastrukturę serwerową i rozwiązań klienckich
· Monitorowanie infrastruktury IT
· Zapewnianie bezpiecznej i wydajnej pracy infrastruktury IT
· Administrowanie kontami użytkowników, komputerami i prawami dostępu w Microsoft AD
· Zarządzanie projektami IT i zarządzanie wdrożeniami rozwiązań IT w nowych lokalizacjach Amazon w regionie i na świecie
· Koordynowanie zewnętrznych dostawców usług
· Wsparcie drugiego poziomu dla rozwiązań klienckich, serwerowych, sieciowych i telekomunikacyjnych
· Wsparcie, porady i szkolenia użytkowników
· Planowanie i wykonywanie krytycznych zmian w infrastrukturze IT (zarządzanie zmianami)
· Tworzenie, organizacja i optymalizacja dokumentacji IT
· Wsparcie IT i zarządzanie eskalacją w oparciu o zdefiniowane umowy SLA (Service Level Agreement)
· Zarządzanie zasobami IT, planowanie i zakup sprzętu IT
· Zapewnienie i przekazywanie grupowych zasad bezpieczeństwa IT

BASIC QUALIFICATIONS

Podstawowe kwalifikacje i umiejętności:
· Wyższe wykształcenie informatyczne (lub pokrewne) i/lub równoważne doświadczenie, potwierdzające kompetencje zawodowe
· Zaawansowana znajomość protokołów i rozwiązań sieciowych
· Doświadczenie w zarządzaniu złożoną i zróżnicowaną siecią oraz środowisiem serwerowym (Windows/Linux)
· Znajomość metodyk zarządzania projektami oraz praktyczne doświadczenie w realizacji projektów, w tym w zarządzaniu pracą zespołów projektowych
· Doświadczenie w zarządzaniu aktywami IT oraz zakupami sprzętu IT
· Proaktywne nastawienie, ukierunkowane na optymalne rozwiązania
· Zaawansowane umiejętności analityczne w połączeniu z potwierdzonymi zdolnościami z zakresu rozwiązywania problemów
· Ponadprzeciętna orientacja na potrzeby klienta wewnętrznego (biznesu)
· Polski: bardzo dobry
· Angielski: bardzo dobry
· Chęć do podróży krajowych i międzynarodowych
· Prawo jazdy kategorii B

PREFERRED QUALIFICATIONS

Preferowane kwalifikacje i umiejętności:

· Certyfikaty zawodowe potwierdzające umiejętności takie jak: Cisco (CCNA, CCNP), Microsoft (MCP, MCSE), Linux (LPIC-1, LPIC-2)
· Wieloletnie doświadczenie zawodowe w średnim lub dużym zespole, w szybko rozwijającym się środowisku IT
· Doświadczenie we wdrażaniu oraz pracy w ustandaryzowanych procesach IT

CV prosimy tylko w języku angielskim

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.

Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.