Mistrz Utrzymania Ruchu (m/k)

Job ID: 709626 | Amazon Fulfillment Poland sp.

DESCRIPTIONFirma Amazon poszukuje osób z doświadczeniem do pracy na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu. Zatrudniona osoba dołączy do zespołu w jednym z naszych nowo otwieranych Centrów Logistycznych 80 kilometrów na zachód od Wrocławia.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA:
Osoba na stanowisku Mistrz Utrzymania Ruchu ma zagwarantować przestrzeganie przepisów i zasad dotyczących bezpieczeństwa, sprawne działanie parku maszynowego na terenie obiektu terminową realizację prac przeglądowych oraz odpowiadać za prowadzenie zmiany.

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:
· Zapewnienie pełnej funkcjonalności wszystkich maszyn i urządzeń
· Inicjowanie nowych rozwiązań technicznych zwiększających wydajność maszyn oraz powodujących zmniejszanie ich awaryjności i kosztów
· Koordynacja przeglądów okresowych maszyn oraz ich konserwacji
· Pomoc w przygotowaniu i realizacji planów remontowych maszyn i urządzeń
· Kontrolowanie poprawności prowadzenia rejestracji parametrów pracy maszyn i urządzeń, opracowywanie instrukcji obsługi i konserwacji maszyn i urządzeń
· Dokonywanie ocen stanu technicznego maszyn i urządzeń, zlecanie remontów i dokonywanie kontroli ich wykonania.
· Zarządzanie kilkuosobowym zespołem
· nawiązywanie i utrzymywanie dobrych relacji zawodowych na różnych szczeblach w ramach całej organizacji.

BASIC QUALIFICATIONS

· Wykształcenie średnie (np. mechanika, automatyka, elektronika)
· Minimum roczne doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku
· Praktyczna znajomość problematyki związanej z naprawami, konserwacją maszyn i urządzeń
· Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów technicznych
· Bardzo dobra organizacja pracy własnej i podległego zespołu
· Umiejętność wprowadzania usprawnień w celu zmniejszenia liczby przestojów i uzyskania wymaganego poziomu jakości pracy maszyn
· Zdolność analitycznego myślenia, orientacja na rozwiązanie problemu
· Ambicja i łatwość adaptacji do zmieniającego się otoczenia
· Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji
· Znajomość obsługi komputera i pakietu MS Office
· Komunikatywna znajomość j. angielskiego (min. A2-B1)
· gotowość do pracy zmianowej w środowisku całodobowym.

PREFERRED QUALIFICATIONSPREFEROWANE KWALIFIKACJE:
· wykształcenie kierunkowe techniczne (Elektronika, Elektryka, Mechanika, Automatyka i Robotyka Elektrotechnika, Mechatronika, Mechanika i Budowa Maszyn, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
· Umiejetność diagnostyki systemów sterowania (PLC, MMI, serwonapędy, software dedykowany)
· Nadzór nad informatycznym systemem wspomagania UR (CMMS)
· Współpraca z instytucjami kontroli i nadzoru (UDT, PIP, Ochrona Środowiska itp.)
· Współpraca z serwisem krajowym i zagranicznym dostawców maszyn i urządzeń (produkcja i media) w zakresie serwisu i części zamiennych

Prześlij swoje podanie, najlepiej w języku angielskim.
Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.