HR Manager (Kierownik działu zasobów ludzkich) (m/f)

Job ID: 729990 | Amazon Fulfillment Poland sp.

DESCRIPTION

HR Manager (Kierownik działu zasobów ludzkich) (m/f)

Pasjonuje Cię zarządzanie zasobami ludzkimi?

Przykładasz dużą wagę do wysokich standardów?

To doskonale!

Szukamy doświadczonego starszego kierownika działu zasobów ludzkich, który dołączy do naszego zespołu w jednym z centrów logistyki w Polsce. Nasze centra logistyki znajdują się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się światowej klasy sieci firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. To również w nich opracowaliśmy nasze najlepsze w branży przepływy pracy. Pracujące w nich zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w kształtowaniu naszej firmy.

Będziesz podlegać regionalnemu kierownikowi działu zasobów ludzkich działającemu na terenie Polski i zajmować się udoskonalaniem oraz realizowaniem planu HR w celu wspierania naszego nowego oddziału logistyki. Gdy centrum to zacznie w pełni funkcjonować, będziesz odpowiadać za opracowywanie szerszej strategii HR w Polsce. Poznasz wówczas różne aspekty naszej sieci globalnej, a nawet weźmiesz udział w międzynarodowych projektach dotyczących zasobów ludzkich. W ten sposób przyczynisz się do tworzenia naszej marki.

Wykorzystasz również swoje umiejętności adaptacji, ponieważ procesy logistyczne zmieniają się i ewoluują. Do Twoich głównych obowiązków będzie należeć pilnowanie, by w Twoim centrum logistyki panowała silna kultura oparta na otwartości i wsparciu.


Obowiązki na stanowisku Senior HR Manager:

Rekrutacja i wybór

Pasjonuje Cię jedna z naszych zasad dotyczących przywództwa: zatrudnianie i rozwijanie najlepszych ludzi. Będziesz zajmować się rekrutacją na stanowiska wyższego szczebla, wybierając kolejne osoby, które dołączą do rodziny Amazona. Będziesz również współpracować z polskim zespołem ds. pozyskiwania talentów i wspólnie z nim zadbasz o to, by Amazon stał się najchętniej wybieranym pracodawcą, zarówno na szczeblu lokalnym, jak i krajowym.

Relacje z pracownikami i zaangażowanie pracowników

Jako kierownik działu zasobów ludzkich musisz zdobywać zaufanie już od pierwszego dnia, co jest kolejną z naszych zasad dotyczących przywództwa: troszczymy się o wszystkich członków naszego zespołu, by oni mogli troszczyć się o naszych klientów. Twoim celem będzie budowanie silnych relacji ze wszystkimi pracownikami — w ten sposób będziesz monitorować ich zaangażowanie, utrzymywać ich zadowolenie i stymulować ciągły rozwój.

Zarządzanie wynikami, zarządzanie talentami i planowanie zmian kadrowych
Dzięki naszej corocznej ocenie przywództwa upewniamy się, że osoby osiągające najlepsze wyniki mogą się dalej rozwijać w naszej firmie. Będziesz szkolić członków zespołu i inspirować wszystkich pracowników, by dawali z siebie wszystko.
Jako lokalny lider ds. rozwoju talentów będziesz odpowiadać za ogólny plan zmian kadrowych, korzystając z narzędzi i informacji potrzebnych do rozpoznania przyszłych liderów. Staniesz się również trenerem i mentorem motywującym każdego dobrego pracownika do tego, by realizował swoje osobiste cele. Będziesz ściśle współpracować z zespołem ds. nauki i rozwoju, aby pomagać wszystkim pracownikom w rozwijaniu swoich umiejętności.

Ogólne zasoby ludzkie
Jako doświadczony pracownik wyższego szczebla cechujący się zamiłowaniem do działania będziesz prowadzić i motywować swój zespół. Dzięki umiejętnościom prowadzenia otwartej komunikacji i podejmowania wiarygodnych decyzji zadbasz o to, by Twój obszar szybko osiągnął zamierzone wyniki, co jest założeniem kolejnej głównej zasady dotyczącej przywództwa. W swoim przywództwie będziesz stosować zmysł biznesowy oraz uczciwe, pragmatyczne spojrzenie.


BASIC QUALIFICATIONS

Podstawowe kwalifikacje na stanowisku Senior HR Manager:

· ukończone studia licencjackie lub równoważne wykształcenie,
· bogate doświadczenie w zakresie zasobów ludzkich na poziomie kierowniczym, optymalnie zdobyte w dużym, dynamicznym i ukierunkowanym na klienta środowisku,
· umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności analityczne — umiejętność analizowania wskaźników dotyczących zasobów ludzkich, identyfikowania źródeł problemów, a następnie opracowywania krótko- średnio- i długoterminowych planów,
· umiejętność budowania skutecznych relacji zawodowych z pracownikami na każdym szczeblu, wliczając pracowników magazynu rozliczanych według stawek godzinowych,
· przejawianie praktycznego podejścia przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności i zdolności adaptacji,
· Umiejętność motywowania innych i wywierania na nich pozytywnego wpływu,
· umiejętność zarządzania zmianami, prowadzenia negocjacji i wywierania wpływu na innych, a także aktywnego zarządzania niejasnymi sytuacjami,
· dociekliwość intelektualna — wnoszenie cennego wkładu do zespołu i firmy.


PREFERRED QUALIFICATIONS

Preferowane kwalifikacje:

· wykształcenie wyższe i certyfikat CIPD,
· bardzo dobra znajomość pakietu MS Office (Outlook, Excel) oraz systemów informatycznych HR (np. PeopleSoft) będzie dodatkowym atutem.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.