Explore Amazon Jobs

2017 Operations Internships (paid) / Placená stáž v logistice - M/F

Job ID: 442056 | Amazon Logistic Prague s.r.o.

DESCRIPTION

Job title: Operations/Logistics Internships / Placená stáž v logistice
Location: Dobrovíz

Hledáme motivované a nadšené studenty, kteří doplní naše jedinečné špičkové pracoviště – místo, kde můžete odstartovat úspěšnou kariéru. Budete těžit z příležitostí založených na projektech s jasným výukovým zaměřením. Pomůžeme vám ve vašem profesním rozvoji a osobním růstu. Rovněž vám poskytneme cenný vhled do špičkového prostřední pro vyřizování objednávek a provozní operace (Fulfillment & Operations) a vy nám na oplátku pomůžete seznámit se s budoucími nejtalentovanějšími a nejschopnějšími lídry právě jako vy.

Váš profil:

Nebojíte se výzev a rozhodně nemáte problém pracovat v prostředí s vysokým pracovním tempem. Hledáme vynikající studenty, kteří jsou plní nápadů a nebojí se vystoupit ze zajetých kolejí.

Mezi týmy, které vás rády uvítají, patří:

· Příjem: má na starosti příjem kamionů a vykládku, zavedení produktů do systému, uskladnění produktů a management skladových prostor.
· Výdej: po přijetí objednávky od zákazníka se tento tým stará o nachystání, organizaci, balení a odeslání zboží.
· ACES (Amazon Customer Excellence Services): benchmarking, sdílení osvědčených postupů a rozvoj projektů kontinuálního zlepšování.
· ICQA (Inventory Control and Quality Assurance): tento tým má na starosti důkladný dohled nad skladovými zásobami a nápravu jakýkoli rozdílů v zásobách nebo problémů s kvalitou, a pomáhá tak zajistit špičkové zákaznické služby.

V týmu, do kterého se přidáte, může vaše každodenní práce zahrnovat:

· Důkladnou analýzu dat, mapování procesů a problémů;
· Nabízení a testování potenciálních řešení a implementace nejlepších variant;
· Komunikaci se širokou řadou vynikajících odborníků v nejrůznějších týmech – od pracovníků na skladě po regionální managery.

Cílem všech je pracovat co nejefektivněji. Fungujeme jako velmi bezpečné prostředí, ve kterém se naučíte nové dovednosti, vyzkoušíte si nové věci a posunete se dál v mnoha směrech. V průběhu pouhých několika měsíců můžete získat významný vliv v samém jádru obchodních aktivit společnosti Amazon.


About us:
Amazon is a company of builders. A philosophy of ownership carries through everything we do — from the proprietary technologies we create to the new businesses we launch and grow. You’ll find it in every team across our company; from providing Earth’s biggest selection of products to developing ground-breaking software and devices that change entire industries, Amazon embraces invention and progressive thinking. Amazon is continually evolving; it’s a place where motivated employees thrive, and ownership and accountability lead to meaningful results. It’s as simple as this: we pioneer.

With every order made and parcel delivered, customer demand at Amazon is growing. And to meet this demand, and keep our world-class service running smoothly, we're growing our Operations team across Europe. Delivering hundreds of thousands of products to hundreds of countries worldwide, our Operations teams possess a wide range of skills and experience. Our network of Fulfillment Centers is supported by managers whose teams own the receipt and stowing of inventory, picking, packing and shipping, to ensure that our customers receive what they want, when they want it.

About these internships:
Whatever your background, if you’re motivated by results and driven enough to achieve them, Amazon is a great place to be. Because it’s only by coming up with new ideas and challenging the status quo that we can continue to be the most customer-centric company on Earth, we’re all about flexibility: we expect you to adapt to changes quickly and we encourage you to try new things.

Amazon is looking for ambitious and enthusiastic students to join the unique world of Logistics in European Operations as interns. An Amazon EU internship will provide you with an unforgettable experience in a fast-paced, dynamic and international environment; it will boost your resume and will provide a superb introduction to our Operations activities.

These internships are project-based educational opportunities intended to allow future managers to discover how we lead and develop our teams of associates. Interns will learn how our managers effectively engage their teams to realize their full potential, ensure their performance in order to fulfill our customers’ expectations, encourage a safe and productive environment, and more within our large and complex fulfillment centers.

As an intern you might join one of the following teams: inbound (managing truck reception and unloading, registering products in our systems, stowing products and the management of inventory space), outbound (after a customer orders an item, the picking, rebin, packing, and shipping), ACES (Amazon Customer Excellence Services – benchmarking, sharing best practices and working on continuous improvement projects for various sites) and ICQA (inventory control and quality assurance).

You will put your analytical skills to test and roll up your sleeves to complete a project that will contribute to improve the functionality and level of service that the Fulfillment Centers provides to our customers. This will include:
· Diving deep into data, mapping processes and problems,
· Offering and testing potential solutions and implementing the best one(s),
· Interacting with highly efficient managers, technology development teams, and front line associates to think broadly about solutions to the most complex business and operational challenges faced by one of the world’s fastest growing operations network.

BASIC QUALIFICATIONS


· Aktuálně studujete bakalářský nebo magisterský program v oblasti logistiky, dodavatelského řetězce, inženýrství apod.;
· Máte vynikající psaný a ústní projev v angličtině a v češtině;
· Máte oprávnění pracovat v zemi, bez potřeby víz nebo sponzorství;
· Jste ochotni a schopni se flexibilně přizpůsobit pracovní době, směnám a rozpisům;
· Jste zaměřeni na výsledky v kombinaci se střízlivým analytickým uvažováním;
· Máte dobré rozhodovácí schopnosti a umíte své závěry podepřít pádnými logickými argumenty;
· Osobní motivace a nadšení – tím jasně vynikáte nad ostatními!We want to hire the world’s brightest minds, and offer them an environment in which they can relentlessly improve the experience for our customers. We are looking for forward-thinkers who take a continuously proactive approach and create a culture of creativity within the workplace.
· You are currently working towards a 2+ years university degree in logistics, supply chain, production, engineering or a related field.
· Excellent written and verbal communication skills in English (and local language: here Czech).
· You have the right to work in the country you are applying for.
· You are willing to work to flexible schedules / shifts hours
· You are results-driven with analytical skills and the desire to innovate and simplify current process and practices.
· You should have strong decision making skills, and use sound logic to communicate.
· Evidence of leadership skills – perhaps you are president of a sporting or social club at university or took the lead in charity work or a group project
· The personal drive and enthusiasm that makes you stand out from the crowd!

PREFERRED QUALIFICATIONS

· Dokážete úspěšně pracovat v prostředí s vysokým pracovním tempem a nevyvedou vás z míry občasné nejasnosti;
· Máte prokazatelné vůdčí schopnosti; možná jste předseda sportovního nebo společenského klubu na škole nebo jste se ujali vedení charitativní činnosti či skupinového projektu;
· Máte smysl pro organizaci a dokážete dodržovat krátké termíny prostřednictvím efektivního stanovení priorit pracovní zátěže, a to i když se potýkáte s protichůdnými požadavky;
· Máte předchozí pracovní zkušenosti, jako je brigáda, stáž nebo zaměstnání na plný úvazek – pokud se jedná o práci v provozu nebo práci se zákazníky, tím lépe!
·

· Ability to work successfully in an ambiguous environment, to meet tight deadlines and prioritize workload even when faced with conflicting priorities.
· Previous work experience – a summer job, internship or full-time role; if it’s in an operations or customer-facing environment, even better
Please submit your application in English.

Amazon je zaměstnavatel s rovnými příležitostmi. Jsme hluboce přesvědčeni, že zaměstnávání různorodé pracovní síly je klíčem k našemu úspěchu. Při náboru zaměstnanců se rozhodujeme na základě zkušeností a dovedností uchazeče. Ceníme si těch, kteří umí objevovat, vymýšlet, zjednodušovat a budovat.
Společnost Amazon bere ochranu vašich osobních údajů vážně a respektuje místní i evropské zákony o ochraně osobních údajů. Nepřejete-li si jinak, zasláním životopisu povolujete náborové společnosti Amazon uchovat vaše osobní údaje v elektronické databázi, kterou spravuje společnost Amazon Corporate LLC. ve Spojených státech amerických nebo jedna z jejích poboček, a to z důvodů dostupnosti vašich údajů pro zjištění vhodnosti pro tuto a budoucí pracovní pozici a pro usnadnění náborového řízení.
Pokud chcete, abychom smazali vaše osobní údaje, stačí kdykoli kontaktovat náborovou společnost Amazon. Společnost Amazon nebude bez vašeho souhlasu sdílet osobní údaje s žádnou třetí stranou. Během přijímacího řízení do společnosti Amazon můžete být vyzváni náborovou společností Amazon, abyste ověřili své údaje a osobní informace prostřednictvím nezávislého poskytovatele služeb.


Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decision based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build. We welcome applications from all members of society irrespective of age, sex, disability, sexual orientation, race, religion or belief.
By submitting your resume and application information, you authorize Amazon to transmit and store your information in the Amazon group of companies' world-wide recruitment database, and to circulate that information as necessary for the purpose of evaluating your qualifications for this or other job vacancies.


#EUInternHiring