Explore Amazon Jobs

ICQA Operations Manager (Kierownik operacyjny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych) (m/f)

Job ID: 500328 | Amazon Fulfillment Poland sp.

DESCRIPTION

ICQA Operations Manager (Kierownik operacyjny ds. kontroli jakości i stanów magazynowych) (m/f)

Lubisz aktywnie działać?

Chcesz być częścią innowacyjnego, dynamicznego i zmotywowanego zespołu?

To doskonale!

Wszystkie działania podejmujemy z myślą o naszych klientach i dlatego uważnie monitorujemy wszystkie procesy realizowane w naszych centrach logistyki. Nasze centra logistyki znajdują się w samym sercu dynamicznie rozwijającej się światowej klasy sieci firmy Amazon i to właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. To również w nich opracowaliśmy nasze najlepsze w branży przepływy pracy. Nasze zespoły zajmują się składowaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką.

Szukamy kierownika cechującego się dbałością o szczegóły, który dołączy do naszego działu zapewniania jakości i zarządzania zasobami magazynowymi. Będziesz dbać o to, by nasze zespoły ciągle pracowały niezawodnie, osiągały dobre wyniki i świadczyły naszym klientom usługi wysokiej jakości.

W ramach zarządzania zasobami magazynowymi będziesz przeprowadzać obszerne analizy i badania oraz wykrywać i uzupełniać wszelkie niedobory w magazynach.

Drugim z Twoich głównych obowiązków będzie zapewnianie jakości. W ramach tego zadania będziesz aktywnie kontrolować wydajność zespołu. Przykładowo będziesz sprawdzać to, jak ściśle pracownicy Twojego centrum logistyki przestrzegają ustalonych procesów, a także zwracać uwagę na wszelkie rozbieżności.

Twoje obowiązki:

· zarządzanie lokalnym zespołem odpowiadającym za zapewnianie jakości i zarządzanie zasobami magazynowymi,
· utrzymywanie standardów BHP na podlegającym Ci obszarze oraz aktywne promowanie pozytywnej kultury BHP,
· monitorowanie kluczowych wskaźników efektywności pod kątem precyzyjności i integralności transakcji dotyczących zapewniania jakości i zarządzania zasobami magazynowymi, a także w razie konieczności przekazywanie informacji zwrotnych zespołowi ds. logistyki,
· kontrolowanie i analizowanie nieprawidłowych danych klientów oraz opracowywanie odpowiednich planów działania w celu zmniejszenia i wyeliminowania potencjalnych źródeł problemów,
· codziennie, co tydzień i co miesiąc: opracowywanie i realizowanie planów działania w celu poprawy jakości, utrzymywania zgodności rejestrów magazynowych ze stanem faktycznym, oraz zadowalającego poziomu usług,
· współpraca z kierownictwem w przekazywaniu zasad i procedur dotyczących zapewniania jakości i zarządzania zasobami magazynowymi, a także monitorowanie zgodności z tymi zasadami w Twoim centrum logistyki,
· wypełnianie obowiązków kierowniczych zgodnie szerszymi zasadami i procedurami firmy Amazon, wliczając:
· przeprowadzanie rozmów kwalifikacyjnych i szkolenie pracowników zarówno o normowanym, jak i nienormowanym czasie pracy,
· branie odpowiedzialności za wyznaczanie i realizowanie celów operacyjnych,
· planowanie i prognozowanie,
· przydzielanie zadań pracownikom i kierowanie nimi,
· ocenianie wyników pracy członków zespołu,
· nagradzanie pracowników i karanie ich w razie konieczności.
· budowanie zrozumienia systemów i procesów inwentaryzacji obowiązujących w centrum logistyki oraz zapewnianie pomocy w rozwiązywaniu problemów.


BASIC QUALIFICATIONS

Podstawowe wymagania:

· ukończone studia licencjackie,
· bardzo dobre umiejętności analityczne i umiejętność rozwiązywania problemów,
· umiejętność zarządzania czasem, aby stawiać czoła wyzwaniom logistycznym, które należy zrealizować terminowo,
· płynna znajomość języka angielskiego,
· doskonałe umiejętności komunikacji pisemnej i ustnej oraz umiejętność zarządzania innymi, motywowania ich i wywierania na nich pozytywnego wpływu,
· koncentracja na klientach oraz przywiązywanie wagi do szczegółów i najwyższych standardów,
· silne zaangażowanie w rozwój pracowników,
· wysokie umiejętności techniczne i informatyczne — nauka obsługi systemu zarządzania magazynem używanego w naszym centrum logistyki,
· niezawodność, umiejętność zarządzania operacjami realizowanymi całodobowo (wliczając święta) oraz gotowość do poświęcenia czasu potrzebnego do tego, by ukończyć dane zadanie.


PREFERRED QUALIFICATIONS

Preferowane kwalifikacje:

· doświadczenie w logistyce, dystrybucji lub podobnym środowisku będzie ogromnym atutem,
· znajomość technik Lean i Sześć Sigma będzie mile widziana,
· dodatkowym atutem będą ukończone studia w zakresie przedmiotów ścisłych lub logistyki z dużym naciskiem na analitykę i dane.

Firma Amazon realizuje politykę równości szans. Jesteśmy przekonani, że zatrudnianie pracowników wywodzących się z różnych środowisk jest podstawą naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i umiejętności kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie od odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.
Firma Amazon traktuje kwestię ochrony danych osobowych poważnie i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i poszczególnych krajach. O ile kandydat nie wyrazi sprzeciwu, przesłanie przez niego swojego życiorysu upoważnia rekrutujący oddział firmy Amazon do przechowywania jego danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych w celu dokonywania oceny przydatności kandydata na bieżące i przyszłe oferty pracy oraz prowadzenia procesu rekrutacji.
Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli rekrutujący oddział firmy Amazon. Firma Amazon nie udostępnia danych osobowych kandydata stronom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru firma Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie rekrutującego oddziału firmy Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego danych oraz wykształcenia i doświadczenia zawodowego za pośrednictwem zewnętrznego usługodawcy.