Przeglądaj możliwości zatrudnienia w Amazon

Świadczenia i akcje w Chinach

Decydując się na wybór nowego pracodawcy należy wziąć pod uwagę wiele czynników. W Amazon zapewniamy naszym pracownikom możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi nad interesującymi projektami oraz ogromny potencjał rozwoju. Oferujemy również im, jak i uprawnionym członkom ich rodzin, pełną gamę świadczeń. Pomimo że mogą one różnić się nieznacznie w zależności od lokalizacji, oto podstawowe świadczenia dla pełnoetatowych pracowników w Chinach:

Zdrowie

Amazon zapewnia pracownikom ubezpieczenie społeczne, programy dodatkowego ubezpieczenia medycznego, na życie i od nieszczęśliwych wypadków oraz coroczne lekarskie badania kontrolne.

Program pomocy pracownikom

Pracownicy Amazon będą uprawnieni do korzystania z programu zniżek dla pracowników przy zakupach z Z.cn. Zgodnie z polityką spółki, pracownicy Amazon będą otrzymywali dodatki na posiłki, telefony komórkowe i transport poza normalnymi godzinami pracy.

Czas wolny

Pracownicy Amazon będą uprawnieni do 10 dni wolnych w roku w pierwszym roku kalendarzowym, 12 dni wolnych w drugim roku kalendarzowym i 15 dni począwszy od trzeciego roku kalendarzowego.

Akcje

Pracownicy Amazon mają możliwość, aby stać się właścicielami firmy. Chcemy, aby nasi pracownicy traktowali pracę w firmie tak, jak gdyby byli jej właścicielami, a nabycie udziału kapitałowego w firmie stwarza im taką możliwość. Uprawnieni pracownicy Amazon otrzymują zastrzeżone akcje Amazon.