Przeglądaj możliwości zatrudnienia w Amazon

Świadczenia i akcje w Indiach

Decydując się na wybór nowego pracodawcy należy wziąć pod uwagę wiele czynników. W Amazon oferujemy naszym pracownikom możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi nad interesującymi projektami oraz ogromny potencjał rozwoju. Zapewniamy również pełną gamę świadczeń pracowniczych. Mogą one różnić się nieznacznie w zależności od lokalizacji, ale podstawowe świadczenia dla zatrudnionych na cały etat pracowników w Indiach to:

Zdrowie

  • Svasthya @ Amazon: Svasthya to element inicjatywy Wellness Amazon, której celem jest utrzymanie przez pracowników ogólnego dobrego stanu zdrowia i samopoczucia.
  • Zwrot kosztów za członkostwo w klubach fitness: Amazon zwraca uprawnionym pracownikom wydatki związane z członkostwem w klubie fitness.

Program pomocy pracownikom

Amazon zapewnia uprawnionym pracownikom transport HOH.

Czas wolny

Pracownicy Amazon będą uprawnieni do korzystania z urlopów zgodnie z polityką firmy. Urlop macierzyński jest zapewniany zgodnie z postanowieniami ustawy o świadczeniach macierzyńskich z roku 1961 (ang. Maternity Benefit Act).

Akcje

Pracownicy Amazon mają możliwość stania się właścicielami firmy. Chcemy, aby nasi pracownicy traktowali pracę w firmie tak, jak gdyby byli jej właścicielami, a nabycie udziału kapitałowego w firmie stwarza im taką możliwość. Uprawnieni pracownicy Amazon otrzymują zastrzeżone akcje Amazon