Przeglądaj możliwości zatrudnienia w Amazon

Program socjalny i akcje w Japonii

Zmieniając pracę bierzemy pod uwagę różnorodne czynniki. W Amazon stwarzamy możliwość pracy z wysoko uzdolnionymi pracownikami nad projektami, które zapewniają duży potencjał rozwoju. Ponadto oferujemy wszelkiego rodzaju świadczenia socjalne dla uprawnionych pracowników i członków ich rodzin (osób pozostających na utrzymaniu pracownika). Pomimo że mogą one różnić się nieznacznie w zależności od kraju, przedstawimy przykłady podstawowych świadczeń socjalnych dla zwykłych pracowników w Japonii.

Zdrowie

•Ubezpieczenie zdrowotne

•Emerytura pracownicza

Finance

•Plan emerytalny o zdefiniowanej składce (Plan DC)
•Ubezpieczenie na życie w zintegrowanej organizacji socjalnej
•Coroczne lekarskie badania kontrolne
•Konto na zmienne wpłaty i wydatki związane z ubezpieczeniem zdrowotnym i wychowaniem osób pozostających na utrzymaniu pracownika

Program pomocy pracownikom

•Program Pomocy Pracownikom (EAP)

•Benefit One (usługi dla członków spółki umożliwiające korzystanie z różnych udogodnień socjalnych, itd. w relatywnie niskich cenach)

Czas wolny

•Roczny płatny urlop (maksymalnie 14 dni w pierwszym roku pracy)

•Urlop okolicznościowy (maksymalnie 5 dni w roku) • Urlop w związku z zawarciem małżeństwa, narodzinami dziecka lub ze śmiercią bliskiej osoby

Akcje

Pracownicy Amazon mają możliwość, aby stać się właścicielami firmy. Chcemy, aby nasi pracownicy myśleli jak właściciele firmy i dlatego właśnie dajemy im akcje i oferujemy możliwość zostania współwłaścicielami spółki. Uprawnieni pracownicy Amazon i powiązanych firm otrzymują zastrzeżone akcje Amazon.