Transport i logistyka

8 zespoły | 582 wolne stanowiska

Właściwie rzeczy we właściwym miejscu i czasie

Bez dokładnych i terminowych dostaw zamawianych towarów Amazon nie stałby się jednym z największych internetowych sklepów na świecie. Zawdzięczamy to naszym kolegom i koleżankom zajmującym się transportem i logistyką, którzy organizując procesy i ściśle współpracując z firmami oferującymi przeładunek i transport na masową skalę dbają o to, aby każda indywidualna przesyłka dotarła tam, gdzie powinna dotrzeć i kiedy powinna dotrzeć.

Stanowiska związane z transportem w Amazon wymagają szybkiego tempa pracy, wymagając od liderów innowacyjności przy jednoczesnym braniu pod uwagę pełnego obrazu i długoterminowych celów firmy. Rozwój i wzrost są szczególnie istotne dla pracy naszych zespołów transportu, które są odpowiedzialne za własne programy, wchodzą na nowe rynki i mają szansę, aby odcisnąć trwały ślad.

Browse By Team

Find jobs in Transport i logistyka