Manager Zespołu Logistycznego (m/f/d) – Program dla bylych wojskowych – Region Warzawa

Job ID: 773590 | Amazon Fulfillment Poland sp.

OPIS

This Job role is open for applications of transitioning and ex-military personnel only!

This role is not located in Warsaw, but within 100km radius to the City.


We are Amazon; we pioneer.

Since opening our virtual doors 1995, we’ve been pushing the boundaries of possible further and further.

Our entire business works hard to delight our customers – from the second an order is placed online to the seamless coordination of that order behind the scenes, we strive to stay agile, fluid and intentional. That can be described in one of our core Leadership Principles, which is Bias for Action. This means that our teams band together, roll up their sleeves, and aren’t content with just standing still.

Military hiring is a crucial element of our company-wide business plan, for identifying future leaders; we’re also enjoying rapid growth in the UK and we need high calibre leaders to join us and push the boundaries of possible. Specifically, we’re recruiting military talent for the following role in Amazon Operations:

Area Manager (m/f/d) - Region Warsaw

At a grass roots level, Area Managers have some of the most crucial, internally-facing leadership roles in the company. They assume charge of one the major departments within the Fulfillment Center they join, then deliver on targeted KPIs.

To this end, they implement and adapt the experience they’ve gained in running complex operations environments, such as supply chain, transportation or logistics workplaces. While they achieve this, they combine this action with strong interpersonal and project management skills. Each and every day, they’re comfortable making high impact decisions in fast-moving scenarios. Typically these candidates hold a degree and have several years of military leadership experience.


Ta rola pracy dotyczy wyłącznie osób przechodzących na transformację i byłych wojskowych!Kierownik Obszaru (m/f/d) - Region Warzawa

Chcesz zapewnić klientom doskonałą obsługę w stylu Amazon?

Chcesz już dzisiaj tworzyć rozwiązania problemów przyszłości?

W takim razie mamy coś w sam raz dla Ciebie!

Szukamy kandydatów na stanowisko Area Manager, którzy dołączą do zespołu naszego centrum logistycznego. Nasze centra to serce dynamicznie rozwijającej się globalnej sieci, w ramach której realizujemy działania operacyjne Amazon. Właśnie za ich pośrednictwem zarządzamy naszymi zasobami magazynowymi. To również tam opracowaliśmy najlepsze w branży procesy organizacji pracy. Pracownicy centrum zajmują się przechowywaniem dostaw, kompletowaniem zamówień, pakowaniem i wysyłką, a każdy z nich odgrywa ważną rolę w tworzeniu naszej firmy.

W centrach budujemy przyszłość obsługi klienta. Dążymy do tego, by stać się firmą, która dba o klienta najlepiej na świecie. To Twoja szansa, żeby tworzyć historię razem z nami.

Szczegółowe informacje i zakres obowiązków:

Jako Manager będziesz odpowiadać za jeden z głównych zespołów pracujących w Twoim centrum logistycznym: zespół ds. odbioru, przechowywania, kompletowania, pakowania lub wysyłki. Razem ze współpracownikami będziesz dbać o to, by praca przebiegała płynnie oraz by zespół spełniał, a nawet przekraczał oczekiwania klientów.


Powierzymy Ci opiekę nad zespołem ds. logistyki liczącym od 80 do 120 osób. Będziesz odpowiadać za szkolenie i integrowanie swojego zespołu, a także za inspirowanie jego członków i motywowanie ich do rozwoju. Ponadto będziesz oceniać postępy prac i działania zmierzające do utrzymania wartości kluczowych wskaźników efektywności.


Jednocześnie zadbasz o zmotywowanie, zaangażowanie i dobre wyniki pracowników:
· będziesz odpowiadać za bezpieczeństwo swojego zespołu, promując standardy BHP obowiązujące w Amazon,
· poprowadzisz zespoły działające w trybie wielozadaniowym i stawisz czoła problemom związanym z logistyką,
· zatroszczysz się o utrzymanie wysokich standardów jakości procesów realizowanych w Amazon,
· będziesz odpowiadać za zachowanie zgodności rejestrów magazynowych ze stanem faktycznym,
· będziesz dążyć do doskonalenia i upraszczania procesów,
· staniesz się ekspertem w zakresie szeroko zakrojonych procesów i zadań dotyczących centrum logistycznego,
· będziesz dzielić się najlepszymi praktykami ze swoimi współpracownikami i osobami zatrudnionymi w całej sieci oraz aktywnie działać na rzecz ich upowszechnienia.
PODSTAWOWE KWALIFIKACJE

· Completed higher studies in the field of logistics, administration or other related field
· Excellent knowledge of Polish and English
· Excellent knowledge of Excel
· Ability to work in a team - when working with others, you must feel in your element
· Experience in working as a manager, including working with large teams - motivating people staying in your surroundings should come naturally to you
· Ability to solve problems and analytical skills - you deal with detailed analysis of complex problems
· Ability to make quick decisions and act firmly in a dynamic environment
· Ready to work in flexible hours and dedicate tasks to the amount of time that will allow them to perform correctly

Podstawowe wymagania:

· Ukończone studia wyższe z zakresu logistyki, administracji lub innej pokrewnej dziedziny
· Biegła znajomość języka polskiego i angielskiego
· Biegła znajomość programu Excel
· Umiejętność pracy w zespole — współpracując z innymi musisz czuć się w swoim żywiole
· Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym, wliczając w nie pracę z dużymi zespołami — motywowanie ludzi przebywających w Twoim otoczeniu powinno przychodzić Ci naturalnie
· Umiejętność rozwiązywania problemów i zdolności analityczne — doskonale radzisz sobie ze szczegółowym analizowaniem złożonych problemów
· Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji oraz stanowczego działania w dynamicznym środowisku
· Gotowość do pracy w elastycznym wymiarze godzin i poświęcenia zadaniom takiej ilości czasu, która umożliwi ich prawidłowe wykonanie


PREFEROWANE KWALIFIKACJE

· Experience in working as a manager in a distribution center or logistic warehouse is welcome


Preferowane kwalifikacje:

· Mile widziane doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym w centrum dystrybucyjnym lub magazynie logistycznym
Prosimy o nadsyłanie dokumentów aplikacyjnych najlepiej w języku angielskim.

Amazon jest pracodawcą realizującym politykę równych szans. Jesteśmy głęboko przekonani, że zatrudnianie pracowników o zróżnicowanych umiejętnościach stanowi podstawę naszego sukcesu. Decyzje rekrutacyjne podejmujemy w oparciu o doświadczenie i kwalifikacje kandydatów. Cenimy ich zamiłowanie do odkrywania, tworzenia, upraszczania i budowania.

Amazon traktuje poważnie kwestię ochrony danych osobowych i przestrzega odnośnych przepisów obowiązujących w Unii Europejskiej i w poszczególnych krajach. O ile kandydat aplikujący na stanowisko nie wyrazi sprzeciwu, przesyłając swój życiorys upoważnia dział ds. rekrutacji Amazon do przechowywania udostępnionych danych osobowych w elektronicznej bazie danych prowadzonej przez Amazon Corporate LLC. w Stanach Zjednoczonych lub przez jedną ze spółek stowarzyszonych, czego celem jest ocena przydatności kandydata pod kątem bieżących i przyszłych ofert pracy oraz przeprowadzenie procesu rekrutacji.


Dane kandydata mogą zostać usunięte na jego prośbę w dowolnym momencie. Wystarczy, że poinformuje on o swojej woli dział ds. rekrutacji Amazon. Firma nie udostępnia danych osobowych kandydata osobom trzecim bez jego zgody. W ramach procesu naboru Amazon może poprosić kandydata o upoważnienie działu ds. rekrutacji Amazon do niezależnego zweryfikowania podanych przez niego informacji przez usługodawcę zewnętrznego.Amazon is an equal opportunities employer. We believe passionately that employing a diverse workforce is central to our success. We make recruiting decisions based on your experience and skills. We value your passion to discover, invent, simplify and build.

Amazon takes your personal data protection seriously and respects EU and local data protection laws. Unless you express otherwise, by submitting your CV you authorize the hiring Amazon company to store your personal data in the electronic database maintained by Amazon Corporate LLC. in the USA or one of its affiliates for the purpose of assessing your suitability for this and future job vacancies and to pursue your recruiting process.

If at any time you want your personal data to be deleted, you simply need to notify the hiring Amazon company. Amazon will not share your personal data with any third party without your prior consent. As part of your interview process with Amazon you may be asked to authorize the hiring Amazon company to separately verify your application data and personal background through a third party service provider.