Przygotuj się na osobistą rozmowę kwalifikacyjną.

Amazon ściśle śledzi sytuację związaną zkoronawirusem (COVID-19) i wdraża procesy promujące bezpieczeństwo kandydatów i pracowników. Ze względu na wysoki poziom ostrożności, nasz standardowy proces przeprowadzania rozmów o pracę na miejscu będzie teraz odbywał się wirtualnie za pośrednictwem Amazon Chime.

 

Zanim przejdziemy do szczegółów rozmowy osobistej, zapoznajmy się z informacjami o firmie Amazon, poznajmy zespoły i kilku Amazończyków.

Poznaj wszystkie nasze zasady przywództwa. Każdego dnia stosujemy zasady przywództwa, czy to podczas omówienia pomysłów na nowy projekt, czy też decydowania o najlepszym rozwiązaniu problemu. Jest to tylko jeden z czynników, które sprawiają, że Amazon to wyjątkowa firma. Wszyscy kandydaci są oceniani na podstawie naszych zasad przywództwa. Najlepszą metodą na przygotowanie się na rozmowę kwalifikacyjną jest zastanowienie się, jak zasady przywództwa były wykorzystywane przez Ciebie na wcześniejszych stanowiskach.

 

Pracuj z pasją dla klienta

Liderzy zawsze rozpoczynają proces myślowy od „końca”, czyli od klienta. Działają energicznie, aby zdobyć i utrzymać ich zaufanie. Liderzy zwracają uwagę na konkurencję, ale w centrum ich zainteresowania zawsze są klienci.

 

Wykazuj się postawą właścicielską

Liderzy wykazują postawę właścicielską. Myślą perspektywicznie i nie poświęcają długoterminowych celów dla krótkoterminowych wyników. Działają w imieniu całej firmy, a nie tylko własnego zespołu. Nigdy nie mówią „to nie moja odpowiedzialność”.

 

Szukaj pomysłów i ułatwień

Liderzy oczekują od swoich zespołów innowacyjności oraz pomysłowości i zawsze znajdują sposoby na wprowadzenie ułatwień. Mają doskonałą świadomość, wszędzie szukają nowych pomysłów i nie poddają się w sytuacji, gdy ktoś im mówi, że „tego się u nas tak nie robi”. Akceptujemy fakt, że wprowadzając nowatorskie idee możemy być źle rozumiani przez długi okres czasu.

 

Podejmuj trafne decyzje

Liderzy podejmują właściwe decyzje. Umieją trafnie oceniać sytuację i kierują się silną intuicją biznesową. Szukają różnych perspektyw i potrafią być krytyczni wobec własnych przekonań.

 

Ucz się i bądź ciekawy

Liderzy nigdy nie przestają uczyć się i doskonalić. Są ciekawi nowych możliwości i podejmują działania, aby je odkrywać i badać.

 

Zatrudniaj i rozwijaj najlepszych

Liderzy podnoszą poprzeczkę każdemu nowo zatrudnionemu i otrzymującemu awans pracownikowi. Zauważają wyjątkowo utalentowane osoby i chętnie promują je w obrębie firmy. Liderzy kształtują liderów i poważnie traktują misję uczenia innych. Pracujemy w imieniu naszych ludzi nad mechanizmami rozwoju, takimi jak program „Postaw na Swój Rozwój”.

 

Osiągaj najwyższe standardy

Liderzy stosują bezwzględnie – według wielu nieracjonalnie – wysokie standardy. Nieustannie motywują swoje zespoły w dążeniu do doskonalenia jakości produktów, usług i procesów. Usuwają niedociągnięcia, zanim spowodują one szkodę i rozwiązują problemy w taki sposób, aby się już nie powtórzyły.

 

Myśl odważnie

Myślenie o błahych rzeczach to samospełniająca się przepowiednia. Liderzy mierzą wysoko, inspirując innych do osiągania sukcesów. Potrafią myśleć nieszablonowo i szukać rozwiązań służących klientom poza horyzontem tego, co wypróbowane i sprawdzone.

 

Działaj

W biznesie liczy się szybkość. Wiele decyzji i działań jest odwracalnych, więc nie wymagają przesadnego analizowania. Cenimy podejmowanie inicjatyw mając świadomość ryzyka, które się z nimi wiąże.

 

Oszczędzaj

Realizuj więcej mniejszymi środkami. Trudności wyzwalają zaradność, samowystarczalność i pomysłowość. Nie ma dodatkowych punktów za liczebność zespołu, wielkość budżetu czy stałe wydatki.

 

Zdobywaj zaufanie

Liderzy słuchają uważnie, mówią otwarcie i traktują innych z szacunkiem. Jawnie przyznają się do błędów, nawet gdy jest to dla nich niewygodne lub krępujące. Liderzy nie upierają się, że oni sami lub ich zespoły nigdy nie popełniają błędów. Zawsze porównują siebie i swoje zespoły do najlepszych.

 

Bądź wnikliwy

Liderzy działają na wszystkich poziomach, nie tracą kontroli nad szczegółami, często sprawdzają pracę innych i są sceptyczni w przypadku rozbieżności pomiędzy słowami a wymiernymi wynikami. Żadne zadanie nie leży poniżej ich kompetencji.

 

Odważnie wyrażaj opinie; realizuj podjęte decyzje

Gdy lider nie zgadza się z czyjąś decyzją, ma obowiązek poddać ją w wątpliwość z szacunkiem dla jej autora, nawet jeśli jest to dla niego niewygodne lub męczące. Liderzy mają przekonania i potrafią wytrwale do nich przekonywać. Nie godzą się na kompromisy tylko po to, aby uszczęśliwić innych. Jednak gdy decyzja zostanie już podjęta, stoją za nią murem.

 

Osiągaj wyniki

Liderzy koncentrują się na najważniejszych aspektach swojej działalności, dążąc do zapewniania właściwej jakości i terminowego wykonania zadań. Pomimo przeciwności stają na wysokości zadania i nigdy nie spoczywają na laurach.

Istotą naszych rozmów kwalifikacyjnych są pytania w oparciu o zachowania. Mają one na celu zdobycie informacji o zdarzeniach z przeszłości lub wyzwaniach, jakim kandydat stawiał czoła oraz o sposobach ich rozwiązania. Jednocześnie, prowadząc dyskusję, kandydat powinien korzystać z zasad przywództwa. Unikamy zagadek typu „Ile okien jest na Manhattanie?”. Zbadaliśmy takie metody i doszliśmy do wniosku, że tego typu pytania nie są rzetelne w określaniu, czy dany kandydat odniesie sukces w firmie Amazon.

Oto przykłady pytań opartych na zachowaniach:

 • Opowiedz o sytuacji, w której było kilka rozwiązań dla jednego problemu. Jaki był to problem i jak określiłeś/-aś plan działania? Jaki był skutek tego wyboru?
 • Kiedy podjąłeś/-aś ryzyko, popełniłeś/-aś błąd lub poniosłeś/-aś porażkę? Jak na to zareagowałeś/-aś i jak wzbogaciło to Twoje doświadczenie?
 • Opisz sytuację, w której przejąłeś dowództwo nad projektem.
 • Jak postąpiłeś/-aś, kiedy potrzebna była motywacja grupy osób lub promocja współpracy nad konkretnym projektem?
 • W jaki sposób pozyskałeś/-aś dane, aby rozwinąć strategię?

Pamiętaj, że Amazon to firma oparta na danych. Odpowiadając na pytania, należy skupić się na zadanym pytaniu, upewnić się, że odpowiedź jest odpowiednio skonstruowana oraz przytoczyć przykłady, korzystając w razie potrzeby z metryk lub danych. Jeśli to możliwe, odnieś się do niedawnych sytuacji.

Metoda STAR to model odpowiedzi na pytania oparte o zachowania, zadane podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Odpowiadając na nie, kandydat omawia określoną sytuację, zadanie, działanie i wynik tego, co opisuje. Oto przykład takiego modelu:

 

SYTUACJA (ang. Situation)

Opisz sytuację, w jakiej się znalazłeś/-aś lub zadanie, jakie musiałeś/-aś wykonać. Podaj szczegóły osobie, która prowadzi rozmowę, by zrozumiała złożoność sytuacji. Na przykład, może to być poprzednia praca, projekt szkolny, działalność charytatywna, lub inne odpowiednie zdarzenie.

 

ZADANIE (ang. Task)

Jaki cel chciałeś/-aś osiągnąć?

 

DZIAŁANIE (ang. Action)

Opisz działania, jakie podjąłeś/-aś w danej sytuacji, podając wystarczającą ilość szczegółów i skupiając się na sobie. Jakie konkretne kroki podjąłeś/-aś? Jaki był Twój wkład w działania? Pamiętaj, by nie opisywać działań zespołu lub grupy, kiedy mówisz o projekcie. Opowiedz nam, co Ty zrobiłeś. Używaj słowa „ja” zamiast „my”, kiedy opisujesz działania.

 

SKUTEK (ang. Result)

Opisz wynik swoich działań i nie wstydź się mówić o swoich zasługach. Co się wydarzyło? Jak zakończyła się sytuacja? Co osiągnąłeś/-aś? Czego się nauczyłeś/-aś? Podaj przykłady, a w razie potrzeby posłuż się metrykami lub danymi.

 

Oceń swoje sukcesy i porażki w odniesieniu do zasad przywództwa. Podaj konkretne przykłady, które pokazują Twoje doświadczenie oraz udowadniają, że podjąłeś/-aś ryzyko, odniosłeś/-aś sukces lub porażkę oraz rozwinąłeś/-aś się podczas tego procesu. Pamiętaj, ze niektóre z najlepszych programów Amazon powstały z popiołów lub nieudanych projektów. Porażka jest nieodzowną częścią innowacji. Nie da się z niej zrezygnować. Rozumiemy to i wierzymy w niepowodzenia i powtarzanie czynności, dopóki nam się nie uda.

-
 • Ćwicz z wykorzystaniem metody STAR, odpowiadając na podane wyżej pytania oparte o zachowania. Uwzględnij przykłady z zasad przywództwa Amazon.
 • Upewnij się, że każda odpowiedź ma swój początek, rozwinięcie i zakończenie. Opisz sytuację lub problem, działania jakie podjąłeś/-aś i ich skutek.
 • Przygotuj krótki opis kliku różnych sytuacji i bądź gotowy/-a, by odpowiedzieć na pytania doprecyzowujące. Wybierz przykłady, które podkreślają Twoje wyjątkowe umiejętności.
 • Podaj konkretne przykłady, które pokazują Twoje doświadczenie oraz udowadniają, że podjąłeś/-aś ryzyko, odniosłeś/-aś sukces lub porażkę oraz rozwinąłeś/-aś się podczas tej sytuacji.
 • Konkrety są tu kluczowe, unikaj uogólnień. Podaj szczegóły danej sytuacji dla każdego pytania, wykorzystując dane lub metryki popierające Twój przykład.
 • Mów prosto i udzielaj wyczerpujących informacji. Nie koloryzuj ani nie omijaj elementów historii.
 • Przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej w przypadku stanowisk technicznych (np. programista, po ang. Software Development Engineer, manager techniczny ds. programu, po ang.Technical Program Manager) można znaleźć tutaj.
 • Nie masz pewności, czy rozmowa kwalifikacyjna dotyczy stanowiska technicznego? Skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za Twój proces rekrutacyjny.
 • Przygotuj się, by opowiedzieć o tym, co interesuje Cię w stanowisku, o które się ubiegasz, i zespole (zespołach), z którymi będziesz pracować.
 • Odpowiadaj zwięźle, lecz ze szczegółami. Zdajemy sobie sprawę, że ciężko jest stwierdzić, kiedy informacji jest za dużo lub za mało. Można to sprawdzić, robiąc przerwę po konkretnej odpowiedzi i pytając, czy podałeś/-aś wystarczająco dużo szczegółów lub czy osoba prowadząca rozmowę chce zagłębić się w wybraną kwestię.
 • Jeśli potrzeba wyjaśnienia, uzupełnij wypowiedź. Jeśli przy zadanym pytaniu nie otrzymasz wystarczających informacji, by podać konkretną odpowiedź, nie wstydź się poprosić o doprecyzowanie. Jednak gdy szerszy kontekst nie zostanie podany, skup się na tym, jak rozwiązałbyś/rozwiązałabyś problem, mając ograniczoną ilość informacji.
 • W przypadku niektórych stanowisk możemy poprosić Cię o próbkę Twojego pisma. Dlaczego? W firmie Amazon nie robimy prezentacji w programie PowerPoint lub innych prezentacji opartych na slajdach. Zamiast tego piszemy notatki narracyjne, które po cichu czytamy na początku każdego spotkania w swoistej „czytelni”. Takie notatki zajmują zwykle od jednej do sześciu stron i podkreślają cel(e) projektu, sposób ich spełnienia, rezultat i kolejne kroki. Biorąc pod uwagę ten wyjątkowy aspekt naszej kultury i wpływ notatek na decyzje, jakie podejmujemy jako firma, zdolność wyrażenia myśli na piśmie jest nieodzowną umiejętnością.
 • Chcemy zatrudniać osoby inteligentne, rozważne i zorientowane na klienta. Opowiedz, co zmotywowało Cię do rozpoczęcia kariery w firmie Amazon i bądź gotowy/-a, by przedstawić swój proces myślowy. Mimo że „Dlaczego Amazon?” jest standardowym pytaniem, nie jest dla nas formalnością. Naprawdę chcemy zrozumieć, co zainspirowało Cię do chęci współpracy z nami, by móc poznać, jaką osobą jesteś.
 • Staramy się zostawić kilka minut na koniec każdej rozmowy, by odpowiedzieć na pytania kandydatów. Jeżeli jednak nie starczy na nie czasu, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za proces rekrutacji.
 • Zarejestruj się: Przyjedź 15 minut wcześniej i zarejestruj się na swoją rozmowę kwalifikacyjną. Przygotuj swój dokument tożsamości ze zdjęciem wydany przez instytucję rządową (np. prawo jazdy, paszport).
 • Lokalizacja: Dokładne wskazówki dotyczące miejsca zostaną przesłane w wiadomości e-mail. Niektóre z naszych biur są przyjazne psom. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz usprawnień lub masz alergie.
 • Dress code Komfortowy i codzienny. Jednak na niektórych stanowiskach w centrach logistycznych mogą obowiązywać ograniczenia co do niektórych rodzajów ubioru ze względów bezpieczeństwa (np. obowiązek noszenia butów z zakrytymi palcami). W większości naszych biur pracują osoby ubrane w zwykłą, codzienną odzież. Interesuje nas to, co masz do powiedzenia, a nie to, co masz na sobie.
 • Czego oczekiwać: Rozmowy kwalifikacyjne obejmują pytania i dyskusje na temat Twojego wcześniejszego doświadczenia i wyzwań, jakie napotkałeś/-aś. Przygotuj szczegółowe przykłady – idealne będą zwięzłe, dobrze zbudowane odpowiedzi.
 • Osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną: W zależności od stanowiska spotkasz się z dwoma do siedmiu Amazończykami. Będą to menadżerowie, członkowie zespołów, główni udziałowcy z powiązanych zespołów oraz osoba decyzyjna, czyli tzw. Bar Raiser (zwykle to obiektywna osoba z innego zespołu). Wszystkie osoby prowadzące rozmowy będą oceniać potencjał dla rozwoju poza stanowiskiem, na jakie aplikujesz, i skupią się na określeniu, w jakim stopniu Twoje doświadczenie i umiejętności spełniają kluczowe kompetencje oraz jak odnoszą się do zasad przywództwa Amazon. Zalecamy, by do każdej z tych osób podejść w ten sam sposób, aniżeli próbować dopasować odpowiedzi do pozycji danej osoby prowadzącej rozmowę. Osoby przeprowadzające rozmowę kwalifikacyjną często robią notatki na laptopie. Ważne jest, by mieli dokładne zapiski ze spotkania z Tobą, którymi mogą podzielić się z innymi obecnymi na rozmowie osobami.
 • Życiorys: Osoby prowadzące rozmowę kwalifikacyjną będą miały kopię życiorysu, jednak możesz ją wziąć ze sobą.
 • Czas trwania: Każda rozmowa kwalifikacyjna trwa zwykle od 45 minut do 1 godziny.
 • Lunch: Jeżeli Twoja rozmowa kwalifikacyjna przypada w porze lunchu, zapewniamy posiłek. Skontaktuj się z zespołem rekrutacyjnym lub osobą odpowiedzialną za posiłki, jeżeli posiadasz preferencje dietetyczne.
 • Umowa poufności Amazon: Wszyscy kandydaci muszą podpisać naszą standardową Umowę poufności. Jeżeli nie masz możliwości wydrukować i podpisać jej przed przybyciem na rozmowę, przygotujemy dla Ciebie jej kopię.
 • Stanowiska techniczne: Jeśli ubiegasz się o stanowisko techniczne, przygotuj się do przedstawienia kwestii na białej tablicy.
 • Wirtualne rozmowy kwalifikacyjne: Jeśli zostałeś/-aś zaproszony na wirtualną rozmowę kwalifikacyjną, konieczne będzie pobranie Amazon Chime, naszego narzędzia do przeprowadzania wideokonferencji (instrukcje „krok po kroku” można znaleźć tutaj). Jeśli masz zamiar przeprowadzić prezentację, pobierz Chime na swój pulpit. Numer ID konferencji zostanie przesłany mailem przez osobę odpowiedzialną za proces rekrutacyjny. Dla najlepszej jakości dźwięku należy użyć słuchawek z mikrofonem.
 • Niektóre zespoły w firmie Amazon stosują w procesie rekrutacji ćwiczenia lub oceny online charakterystyczne dla danego stanowiska. Poinformujemy Cię, jeśli stanowisko, na które aplikujesz, będzie wymagać jednej z tych metod.
 • Potwierdzenie lub organizacja rezerwacji jeżeli przybycie na rozmowę kwalifikacyjną wymaga podróży. Osoba kontaktowa podczas rekrutacji albo zorganizuje kwestie związane z Twoją podróżą albo skontaktuje Cię z naszą agencją podróży w celu ustalenia szczegółów podróży i pobytu w hotelu.
 • Sprawozdanie z poniesionych kosztów należy przesłać po pobycie. Osoba kontaktowa przekaże Ci, gdzie i jak przesłać takie sprawozdanie. Wypełnij swój formularz wyraźnie i upewnij się, że zeskanowane rachunki są czytelne – to pozwoli uniknąć opóźnień w zwrocie kosztów.
 • Jeżeli chcesz skorzystać z usprawnień lub masz pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami, a my zapewnimy odpowiednie usprawnienia wszystkim kandydatom.
 • Po rozmowie kwalifikacyjnej w wiadomości e-mail otrzymasz krótką ankietę dotyczącą rozmowy. Chcemy wiedzieć, czy dobrze nam poszło, byśmy mogli stale ulepszać nasz proces rekrutacyjny i cenimy sobie Twoją opinię.
 • Możesz spodziewać się odpowiedzi od zespołu rekrutacyjnego w ciągu pięciu dni roboczych po rozmowie kwalifikacyjnej. Jeśli tak się nie stanie, wyślij nam wiadomość przypominającą.
 

Masz więcej pytań?

ZAJRZYJ NA STRONĘ ROZMOWA KWALIFIKACYJNA W FIRMIE AMAZON. SPRAWDŹ CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA.
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ O ŚWIADCZENIACH DODATKOWYCH. SPRAWDŹ NASZE LOKALIZACJE.

 

Interviewing at Amazon

In-Person Interview Tips

Learn more about interviewing at Amazon.