Rachunkowość

1 wolne stanowisko

Jesteśmy pionierami

Organizacja księgowości globalnej zatrudnia analityków finansowych wyższego szczebla, menedżerów i menedżerów wyższego szczebla do pełnienia ról w dziale księgowości, w tym do wspierania naszych rynków handlu detalicznego, płatności, wideo cyfrowego, kindle, biznesowych linii chmur obliczeniowych, sprawozdawczości finansowej, kontroli wewnętrznych, polityki , logistyki, rozbudowy centrów logistycznych, wydatków operacyjnych, skarbu i kapitału własnego oraz naszych zespołów ds. ekspansji/projektu.

Czego możesz spodziewać się od życia w organizacji ksiegowości? Będziesz otocrzony/otoczona osobami, które są wyjątkowo utalentowane, inteligentne i mają pasję. Będziesz musiał/-a mieć analityczny umysł i mocno pasjonować się księgowością, ustanawiać wysokie standardy, a także wychodzić naprzeciw szybko rozwijającym się firmom. Ciężką pracę, zabawę i pisanie historii tratujemy bardzo serio - Ty też powineneś/powinnaś! Zawsze poszukujemy największych talentów.

Finance at Amazon

Finance at Amazon

A look at how Amazon Finance makes a global impact on the growth and scale of the company.

Life at Amazon Finance, Luxembourg

Hear about Adya's role working in Finance at Amazon, her experiences with the WiFi (Women in Finance) Network and re-locating to Luxembourg.

Find jobs in Rachunkowość