Strategia doświadczenia klienta i sprzedającego
8

wolne miejsca pracy

Jesteśmy pionierami

Zespół ds. strategii doświadczenia klienta i sprzedającego służy jako wewnętrzny konsultant do pomiaru „end-to-end” doświadczeń klienta i sprzedającego w działach sprzedaży detalicznej online i dziale cyfrowym w Ameryce Północnej. Zespół napędza zmiany i rozwiązuje zidentyfikowane problemy w różnych liniach produktowych i działach cyfrowych (media, elektronika użytkowa, Echo, Kindle, itd.), a także wydziałach (Handel detaliczny, operacje, technologia itd), a także obejmuje ustalanie zakresu z liderami biznesowymi, projektowanie programu, gromadzenie danych, analizę danych i rekomendacje.

Finance at Amazon

Finance at Amazon

A look at how Amazon Finance makes a global impact on the growth and scale of the company.

Life at Amazon Finance, Luxembourg

Hear about Adya's role working in Finance at Amazon, her experiences with the WiFi (Women in Finance) Network and re-locating to Luxembourg.

Find jobs in Strategia doświadczenia klienta i sprzedającego