Finanse - Realizacja zamówień

37 wolne stanowiska

Krawat nie jest wymagany

W zespole realizacji zamówień w Amazon zostawiamy garnitury w domu. Nasze zespoły ds. finansów nie tylko dostarczają danych, ale także biorą na siebie odpowiedzialność za strategię, są motorem rozwoju i wywierają wpływ na swoich partnerów biznesowych. Wymaga to wyczucia w kwestiach związanych z rachunkowością i wykorzystaniem analizy ilościowej do tworzenia nowych procesów. Kwalifikacje w zakresie łańcucha dostaw, logistyki i procesów produkcyjnych pomagają naszym liderom finansowym przy tworzeniu fiskalnie odpowiedzialnej polityki, co przekłada się na oszczędność naszych klientów. Nasze zespoły kontrolerów i analityków biznesowych, działających na pierwszej linii w poszczególnych lokalizacjach odpowiadają za budżety i odgrywają niezbędną rolę w sukcesie firmy. Dział finansów, jak każdy zespół stanowiący kluczową część centrum operacyjnego i obsługi klientów, realizuje pełen zakres usług finansowych, od wdrażania narzędzi surowej kontroli finansowej po prowadzenie szczegółowych analiz biznesowych, napędzających zmiany.

Skupiamy się głównie na wspieraniu naszych interesariuszy w zakesie identyfikacji i tworzenia oszczędności. Obejmuje to planowanie i prognozowanie kosztów operacyjnych i wydatków inwestycyjnych, prowadzenie sprawozdawczości rzeczywistych nakładów finansowych i analizę korekt wprowadzanych do planu. Podejmujemy również nowe inicjatywy, od początku oceniając ich skutki finansowe. Dużo uwagi poświęcamy też pracy z projektami. Często wprowadzamy nowe procesy finansowe do śledzenia wydatków lub bierzemy udział w planach zwiększenia budżetu i uruchamiania nowych ośrodków. Jest to absorbująca praca, pełna różnorodności i wyzwań, , która angażuje nas we wszelkie aspekty zagadnień finansowych na poziomie poszczególnych ośrodków, jak i w  realizacji zamówień w całej sieci Amazon.


Kogo szukamy

Specjalistów z dziedziny finansów, radzących sobie z ludźmi równie dobrze jak z liczbami, o zdolnościach analitycznych, zagłębiających się w szczegóły i zawsze dokładnych. Ponadto, potrzebujemy ludzi rozumiejących związki między liczbami a biznesem, potrafiących je jasno tłumaczyć osobom spoza sfery finansowej. Niezbędna jest umiejętność pracy w pełnym wyzwań, pędzącym do przodu środowisku oraz odwaga w poprawianiu obecnego stanu rzeczy.
Kandydaci powinni umieć myśleć długofalowo, być zaradni i potrafić kierować wydatki tam, gdzie będą miały prawdziwe znaczenie. Oczekujemy wiarygodności i pewności siebie, pozwalających forsować decyzje, ale również przekonania we wspieraniu już podjętych decyzji.


Typowe stanowiska

W zakresie finansów dostępne są bardzo różnorodne stanowiska — od dyrektora finansowego po starszych analityków finansowych, analityków finansowych oraz analityków biznesowych. Szukamy również kierowników finansowych na różnych poziomach oraz kontrolerów.

Operations Finance

Operations Finance

Find jobs in Finanse - Realizacja zamówień