Bezpieczeństwo informacji

87 wolne stanowiska

Jesteśmy strażnikami zaufania klientów.

 

W firmie Amazon mamy obsesję na punkcie zaufania klientów. Bezpieczeństwu informacji udaje się to osiągnąć poprzez strzeżenie poufności i integralności danych Amazon i klientów. Oceniamy ryzyko, klasyfikujemy dane, wykrywamy potencjalne włamania i czynimy nieprzydatną wartość danych, które mogą wyciec.

Nasze zespoły obejmują ponad 10 krajów na całym świecie, a naszymi obszarami skupienia są: służby specjalne, bezpieczeństwo aplikacji, reagowanie na incydenty, operacje związane z bezpieczeństwem, ryzyko i stopień dopasowania, nabycia i spółki zależne, bezpieczeństwo partnerów zewnętrznych. Nasza misja obejmuje przyjmowanie świadomości, aby chronić wszystkie dane dotyczące klientów i pracowników, aplikacji, usług i mienia. Aby to osiągnąć jednoczymy się z organizacjami firmy Amazon, aby tworzyć dobre praktyki w zakresie bezpieczeństwa w systemach w skali całego przedsiębiorstwa. Nasze wskazówki i przywództwo umożliwiają naszym partnerom utrzymanie wysokich standardów bezpieczeństwa.  

Find jobs in Bezpieczeństwo informacji