Inżynier systemów, jakości i bezpieczeństwa

610 wolne stanowiska

Podstawy doświadczenia związanego z firmą Amazon

Praca jako inżynier systemów w Amazon Web Services (AWS) przybiera różne formy. Posiadamy ludzi, którzy mają wysokie kwalifikacje w systemach Linux/Unix, w zakresie wydajności systemów, tworzenia sieci (networking) oraz tworzymy solidne usługi podstawowe w AWS. Większość naszych inżynierów systemów pisze kody oraz wykorzystuje automatyzację. W naszej skali nie możemy pozwolić sobie na mniej. Poszukujemy wytrawnych liderów w dziedzinie techniki; jesteś idealny/idealna, jeżeli jesteś biegły/biegła w funkcjach, które obejmują Dev Ops, inżynierię systemową, rozwiązywanie problemów i obsesję na punkcie klientów. Ciężko znaleźć wszystkie te cechy jednocześnie, ale jeżeli je posiadasz jesteś wysoko ceniony i wyjątkowy. Będziesz bezpośrednio pracował/-a z klientami w zakresie krytycznych infrastruktur, narzędzi i procesów w celu zrozumienia przypadków użycia, zaimplementowania funkcji i debugowania interesujących problemów, które pozwolą inżynierom na całym świecie na przeprowadzanie iteracji w szybkim tempie. Będziesz badał/-a i tworzył/-a nowe systemy rozwoju skalowania i produkcji.

Jako inżynier bezpieczeństwa w AWS będziesz kluczowym członkiem zespołu inżynierów pracującego we wszystkich naszych zewnętrznych i wewnętrznych usługach, aby zapewnić zachowanie najwyższych standardów ochrony naszym klientom. W niektóre dni będziesz pomagać w projektowaniu odpowiednich najlepszych praktyk związanych z bezpieczeństwem, w inne dni będziesz przyczyniał się do wdrażania konkretnych implementacji.  Nasz zespół rozwija się i osiąga sukcesy dostarczając wysokiej jakości produkty i usługi technologiczne w środowisku niesłychanie szybkiego wzrostu, w którym priorytety szybko się zmieniają. Idealny kandydat ma szeroką i głęboką wiedzę techniczną, zazwyczaj od front-endowych interfejsów użytkownika po systemy back-end i wszystkie punkty pośrednie.

Nasi inżynierowie ds. zapewnienia jakości są odpowiedzialni za wprowadzanie jakości w nasze cykle rozwojowe poprzez ocenę testowalności projektów i narzędzi do budowania, systemów i procesów w celu podniesienia poprzeczki odnośnie jakości. Jako część tego działającego w szybkim tempie zespołu będziesz odpowiedzialny za jakość komponentów oprogramowania w całej ich rozciągłość. Będziesz prowadził testy funkcjonalne i strukturalne, a także będziesz blisko współpracował z zespołem ds. rozwoju, a także z partnerami biznesowymi, aby zapewnić przeprowadzenie testów.

Find jobs in Inżynier systemów, jakości i bezpieczeństwa