Przeglądaj możliwości zatrudnienia w Amazon

Usługi sieciowe Amazon

14 zespoły | 5747 wolne stanowiska

Wzmacnianie firm od Netflix do NASA

Amazon Web Services (Amazon Web Services - AWS) to dynamicznie rozwijająca się jednostka organizacyjna Amazon. Od początku 2006 roku Usługi sieciowe Amazon dostarczyły różnej wielkości firmom platformy infrastrukturalnej w chmurze. Za pośrednictwem AWS firmy mogą zamówić moc obliczeniową, pamięć i inne usługi, uzyskując w ten sposób dostęp do globalnej infrastruktury informatycznej, która jest podstawą wielomiliardowego serwisu sprzedaży detalicznej Amazon.com. Jako pracownicy AWS stawiamy sobie za cel dostarczenie przedsiębiorcom i ich firmom narzędzi i usług, które są im potrzebne do osiągnięcia sukcesu.

Termin „cloud computing” („przetwarzanie w chmurze”) oznacza dostarczenie zasobów informatycznych na żądanie za pośrednictwem Internetu, opłacane na bieżąco w zależności od poziomu wykorzystania, bez z góry wykupywanych inwestycji infrastrukturalnych. Jedną z kluczowych korzyści przetwarzania w chmurze jest możliwość zastąpienia z góry uiszczanych opłat za infrastrukturę kapitałową niskimi kosztami zmiennymi, dostosowanymi do skali Twojej działalności biznesowej. Dzięki chmurze, przedsiębiorstwa nie muszą już zabezpieczać środków na zakup serwerów i innej infrastruktury informatycznej na kilka tygodni lub miesięcy do przodu. Zamiast tego mogą w trybie natychmiastowym skorzystać z pracy setek lub tysięcy serwerów, osiągając szybko pożądane rezultaty.

Usługi sieciowe Amazon dostarczają wysoce niezawodną, skalowalną, niskokosztową platformę infrastrukturalną w chmurze, która zasila setki tysięcy firm w 190 krajach na całym świecie. Główne korzyści dla naszych klientów to ekonomiczna i dostosowywalna do potrzeb platforma i język projektowania, bezpieczeństwo, zdolność adaptacyjna i dynamiczna elastyczność. Bez względu na to, czy używasz aplikacji udostępniającej zdjęcia czy też aplikacji wspierającej krytyczne procesy w twojej firmie, potrzebujesz szybkiego dostępu do tanich i dostosowywalnych zasobów informatycznych IT.

Zapoznaj się z niektórymi przykładami zastosowań tutaj http://aws.amazon.com/what-is-cloud-computing, aby zobaczyć, jak nasi klienci wykorzystują usługi sieciowe Amazon i w jaki sposób, będąc członkiem zespołu AWS, możesz mieć wpływ na przyszły kształt przetwarzania w chmurze. W AWS będziesz mieć bardzo duży wpływ i udział w tworzeniu naszych produktów, jak również znajdziesz tu inspirację sprzyjającą innowacyjnej myśli. Przyłącz się do nas, aby budować przyszłość z AWS!

What is it like to work at AWS?

Jamie from AWS Professional Services

"You'll never experience scale and growth like you will at AWS."

Maureen from AWS Sales Training

"They're smart, innovative, creative, fun to work with, and a really globally diverse team."

Jason from AWS Commercial Sales

"Every day is truly Day 1."

Andrew from Software Development

"We're willing to try things that maybe seem crazy."

Antonio from Solutions Architects

"We are nerds."

Melanie from AWS Marketing

"I'm always learning more."

Browse By Team

Find jobs in Usługi sieciowe Amazon