Amazon Web Services

14 zespoły | 11125 wolne stanowiska

Wspieranie firm od Netflix do NASA

Amazon Web Services (AWS) to bezpieczna platforma usług w chmurze, która oferuje moc obliczeniową, przechowywanie danych, zapewnienie treści i inne funkcje mające na celu pomoc w rozszerzaniu działania i rozwoju. Obecnie miliony klientów pozyskuje produkty i usługi w chmurze AWS, aby budować rozwinięte aplikacje o zwiększonej elastyczności, skalowalności i niezawodności. Kilkadziesiąt tysięcy klientów wykorzystuje szeroki zakres usług AWS. To napędza rozwój AWS w zakresie uczenia maszynowego, sztucznej inteligencji, internetu rzeczy i usług serverless computing.

Usługi sieciowe Amazon dostarczają wysoce niezawodną, skalowalną, niskokosztową platformę infrastrukturalną w chmurze, która zasila setki tysięcy firm w 190 krajach na całym świecie. Zapoznaj się z niektórymi przykładami zastosowań, aby zobaczyć, jak nasi klienci wykorzystują usługi sieciowe Amazon i w jaki sposób, będąc członkiem zespołu AWS, możesz mieć wpływ na przyszły kształt opercji w chmurze. W AWS będziesz mieć bardzo duży wpływ i udział w tworzeniu naszych produktów, jak również znajdziesz tu inspirację sprzyjającą innowacyjnej myśli. Przyłącz się do nas, aby budować przyszłość z AWS.
 

What is it like to work at AWS?

Jamie from AWS Professional Services

"You'll never experience scale and growth like you will at AWS."

Maureen from AWS Sales Training

"They're smart, innovative, creative, fun to work with, and a really globally diverse team."

Jason from AWS Commercial Sales

"Every day is truly Day 1."

Andrew from Software Development

"We're willing to try things that maybe seem crazy."

Antonio from Solutions Architects

"We are nerds."

Melanie from AWS Marketing

"I'm always learning more."

Browse By Team

Find jobs in Amazon Web Services