Skip to main content

Zásady vedení lidí

Naše principy vedení používáme každý den, ať už diskutujeme o nápadech na nové projekty nebo rozhodujeme, jak nejlépe vyřešit problém. Je to jen jedna z věcí, které dělají společnosti Amazon jedinečnou.

 • Myslet vždy na zákazníky

  Lídři začínají u zákazníka a postupují od něj směrem k sobě. Snaží se ze všech sil získat a udržet důvěru zákazníka. Přestože lídři sledují konkurenci, jsou zcela orientovaní na zákazníky.

 • Vlastnictví

  Lídři jsou odpovědni za cíle. Přemýšlejí v dlouhodobém horizontu a neobětují dlouhodobé hodnoty krátkodobým výsledkům. Jednají jménem celé společnosti a nejen v mezích svého vlastního týmu. Nikdy od nich neuslyšíte větu: „To nemám v popisu práce.”

 • Vyvinout a zjednodušit

  Lídři od svých týmů očekávají a vyžadují inovace a invenci a vždy se snaží věci zjednodušovat. Mají povědomí o tom, co se děje jinde, všude hledají nové nápady a neomezují se myšlenkou: „Tohle se nás netýká.” Když děláme nové věci, jsme smířeni s tím, že můžeme být delší dobu nepochopeni.

 • Dělat správná rozhodnutí

  Lídři mají často pravdu. Mají zdravý úsudek a dobré instinkty.

 • Učit se a být zvídavý

  Lídři se neustále učí a hledají, jak se mohou zlepšit. Jsou zvídaví hledají a zkoumají nové možnosti.

 • Přijímat a rozvíjet ty nejlepší

  Každý nábor či povýšení znamená pro lídry posunutí výkonnostní laťky. Rozpoznají výjimečný talent a rádi je posunou v rámci společnosti. Lídři pěstují lídry a v otázce koučování ostatních berou svou úlohu nesmírně vážně.

 • Trvat na nejvyšších standardech

  Lídři mají nekompromisně vysoké standardy - mnoho lidí může mít pocit, že jsou přehnaně vysoké. Lídři neustále zvyšují laťku a motivují své týmy k vytváření špičkových produktů, služeb a procesů. Lídři zajišťují, že problémy se nepředají někam jinam a že se vyřeší nadobro.

 • Myslet odvážně, nekonvenčně a strategicky

  Pokud máte malé ambice, nic velkého nejspíš nedokážete. Lídři udávají směr a podněcují tím k velkým výsledkům. Myslí jinak a snaží se najít nějaký inovativní způsob, jak obsloužit zákazníka.

 • Důraz na akci

  V byznysu jde o rychlost. Mnohá rozhodnutí a akce lze vrátit zpět a nevyžadují žádné větší zkoumání. Oceňujeme schopnost přijmout uvážené riziko.

 • Šetrnost

  Snažíme se neutrácet peníze za věci, na které nemají přímý dopad na spokojenost zákazníka. Hospodárnost je matkou vynalézavosti, soběstačnosti a invence. Za počet zaměstnanců, velikost rozpočtu či fixní výdaje nikdo nikomu body nepřidá.

 • Získat si důvěru ostatních

  Lídři jsou bez přetvářky otevření novým názorům, skutečně poslouchají a neváhají ani svá nejsilnější přesvědčení přehodnotit s pokorou.

 • Hledat příčiny problémů

  Lídři fungují na všech úrovních, mají na zřeteli všechny detaily a pravidelně revidují. Žádný úkol není pod jejich úroveň.

 • Odvaha nesouhlasit a převzít odpovědnost

  Lídři jsou povinni ve vší úctě zpochybnit rozhodnutí, pokud nesouhlasí, a to i kdyby to mělo být nepříjemné nebo vyčerpávající. Lídři mají vlastní názor a jsou houževnatí. Nedělají kompromisy jen proto, aby netrhali partu. Jakmile je rozhodnutí pevné, pustí se se vší vervou do práce.

 • Přinášet výsledky

  Lídři se soustředí na klíčové vstupy pro svůj byznys a přinášejí je v požadované kvalitě a včas. I přes nezdary se vyrovnají s nastalou situací a nikdy nepřistupují na neuspokojivý kompromis.

 • Být nejlepším zaměstnavatelem na světe

  Lídři každý den vytvářejí bezpečnější, produktivnější, rozmanitější a spravedlnější pracovní prostředí. Vedou lidi empaticky, práci si užívají a zpříjemňují ji i ostatním. Lídři se sami sebe ptají: Rozvíjejí se moji lidé? Mají otevřené všechny možnosti, mou důvěru? Jsou připraveni na to, co přijde příště? Lídři své lidi motivují, mají o nich vizi, která je vede. Jsou odhodláni pomoci svým lidem k úspěchu, ať už v Amazonu nebo jinde.

 • Úspěch a vliv s sebou nesou výraznou zodpovědnost

  Už dávno nejsme v garáži, kde jsme začali. Jsme veliká firma, máme vliv na celý svět a zdaleka nejsme perfektní. Musíme s pokorou přemýšlet o následcích a dopadech našich činů, třeba i neúmyslných. Naši sousedé, planeta a budoucí generace potřebují, abychom se den ode dne zlepšovali. Každý den musíme začít s odhodláním starat se o naše zákazníky, zaměstnance, partnery a vůbec celý svět lépe. A každý den musíme zakončit s vědomím, že zítra můžeme udělat ještě více. Lídři přináší více než spotřebují. Zanechávají za sebou věci v lepším stavu než byly na počátku.