Prozkoumat pracovní pozice v Amazonu

Zásady vedení lidí

Our Leadership Principles aren’t just a pretty inspirational wall hanging. These Principles work hard, just like we do. Amazonians use them, every day, whether they’re discussing ideas for new projects, deciding on the best solution for a customer’s problem, or interviewing candidates. It’s just one of the things that makes Amazon peculiar.

Orientace na zákazníka

Lídři začínají u zákazníka a postupují od něj směrem k sobě. Snaží se ze všech sil získat a udržet důvěru zákazníka. Přestože lídři sledují konkurenci, jsou zcela orientovaní na zákazníky.

Odpovědnost za cíle

Lídři jsou odpovědni za cíle. Přemýšlejí v dlouhodobém horizontu a neobětují dlouhodobé hodnoty krátkodobým výsledkům. Jednají jménem celé společnosti a nejen v mezích svého vlastního týmu. Nikdy od nich neuslyšíte větu: „To nemám v popisu práce.” 

Inovace a zjednodušování

Lídři od svých týmů očekávají a vyžadují inovace a invenci a vždy se snaží věci zjednodušovat. Mají povědomí o tom, co se děje jinde, všude hledají nové nápady a neomezují se formulkou: „Tohle se nás netýká.” Když děláme nové věci, jsme smířeni s tím, že můžeme být dlouhou dobu nepochopeni.

Mít často pravdu

Lídři mají často pravdu. Mají zdravý obchodní úsudek a dobré instinkty.

Otevřená sebekritika

Lídři vědí, že oni sami i jejich tým někdy mohou šlápnout vedle. Lídři přicházejí s problémy nebo informacemi, i když je to nepříjemné nebo trapné. Lídři sebe i své týmy porovnávají s těmi nejlepšími.

Najímejte a rozvíjejte „ty nejlepší”

Každý nábor či povýšení znamená pro lídry posunutí výkonnostní laťky. Rozpoznají výjimečný talent a rádi je posunou v rámci společnosti. Lídři pěstují lídry a v otázce koučování ostatních berou svou úlohu nesmírně vážně.

Vyžadování nejvyšších standardů

Lídři mají nekompromisně vysoké standardy - mnoho lidí může mít pocit, že jsou přehnaně vysoké. Lídři neustále zvyšují laťku a motivují své týmy k vytváření špičkových produktů, služeb a procesů. Lídři zajišťují, že problémy se nepředají někam jinam a že se vyřeší nadobro.

Myslet ve velkém

Pokud máte malé ambice, nic velkého nejspíš nedokážete. Lídři udávají směr a podněcují tím k velkým výsledkům. Myslí jinak a snaží se najít nějaký inovativní způsob, jak obsloužit zákazníka.

Důraz na činy

V byznysu jde o rychlost. Mnohá rozhodnutí a akce lze vrátit zpět a nevyžadují žádné větší zkoumání. Oceňujeme schopnost přijmout uvážené riziko. 

Hospodárnost

Snažíme se neutrácet peníze za věci, na které nemají přímý dopad na spokojenost zákazníka. Hospodárnost je matkou vynalézavosti, soběstačnosti a invence. Za počet zaměstnanců, velikost rozpočtu či fixní výdaje nikdo nikomu body nepřidá.

Získávat si důvěru ostatních

Lídři jsou bez přetvářky otevření novým názorům, skutečně poslouchají a neváhají ani svá nejsilnější přesvědčení přehodnotit s pokorou.

Orientace na detail

Lídři fungují na všech úrovních, mají na zřeteli všechny detaily a pravidelně revidují. Žádný úkol není pod jejich úroveň.

Mají odvahu, nemusí se vším souhlasit a zaujímají postoje

Lídři jsou povinni ve vší úctě zpochybnit rozhodnutí, pokud nesouhlasí, a to i kdyby to mělo být nepříjemné nebo vyčerpávající. Lídři mají vlastní názor a jsou houževnatí. Nedělají kompromisy jen proto, aby netrhali partu. Jakmile je rozhodnutí pevné, pustí se se vší vervou do práce.

Přinášet výsledky

Lídři se soustředí na klíčové vstupy pro svůj byznys a přinášejí je v požadované kvalitě a včas. I přes nezdary se vyrovnají s nastalou situací a nikdy nepřistupují na neuspokojivý kompromis.