Zásady vedení lidí

We use our Leadership Principles every day, whether we're discussing ideas for new projects or deciding on the best approach to solving a problem. It is just one of the things that makes Amazon peculiar.

Myslet vždy na zákazníky

Lídři začínají u zákazníka a postupují od něj směrem k sobě. Snaží se ze všech sil získat a udržet důvěru zákazníka. Přestože lídři sledují konkurenci, jsou zcela orientovaní na zákazníky.

Vlastnictví

Lídři jsou odpovědni za cíle. Přemýšlejí v dlouhodobém horizontu a neobětují dlouhodobé hodnoty krátkodobým výsledkům. Jednají jménem celé společnosti a nejen v mezích svého vlastního týmu. Nikdy od nich neuslyšíte větu: „To nemám v popisu práce.” 

Vyvinout a zjednodušit

Lídři od svých týmů očekávají a vyžadují inovace a invenci a vždy se snaží věci zjednodušovat. Mají povědomí o tom, co se děje jinde, všude hledají nové nápady a neomezují se myšlenkou: „Tohle se nás netýká.” Když děláme nové věci, jsme smířeni s tím, že můžeme být delší dobu nepochopeni.

Dělat správná rozhodnutí

Lídři mají často pravdu. Mají zdravý úsudek a dobré instinkty.

Učit se a být zvídavý

Lídři se neustále učí a hledají, jak se mohou zlepšit. Jsou zvídaví  hledají a zkoumají nové možnosti.

Přijímat a rozvíjet ty nejlepší

Každý nábor či povýšení znamená pro lídry posunutí výkonnostní laťky. Rozpoznají výjimečný talent a rádi je posunou v rámci společnosti. Lídři pěstují lídry a v otázce koučování ostatních berou svou úlohu nesmírně vážně.

Trvat na nejvyšších standardech

Lídři mají nekompromisně vysoké standardy - mnoho lidí může mít pocit, že jsou přehnaně vysoké. Lídři neustále zvyšují laťku a motivují své týmy k vytváření špičkových produktů, služeb a procesů. Lídři zajišťují, že problémy se nepředají někam jinam a že se vyřeší nadobro.

Myslet odvážně, nekonvenčně a strategicky

Pokud máte malé ambice, nic velkého nejspíš nedokážete. Lídři udávají směr a podněcují tím k velkým výsledkům. Myslí jinak a snaží se najít nějaký inovativní způsob, jak obsloužit zákazníka.

Důraz na akci

V byznysu jde o rychlost. Mnohá rozhodnutí a akce lze vrátit zpět a nevyžadují žádné větší zkoumání. Oceňujeme schopnost přijmout uvážené riziko. 

Šetrnost

Snažíme se neutrácet peníze za věci, na které nemají přímý dopad na spokojenost zákazníka. Hospodárnost je matkou vynalézavosti, soběstačnosti a invence. Za počet zaměstnanců, velikost rozpočtu či fixní výdaje nikdo nikomu body nepřidá.

Získat si důvěru ostatních

Lídři jsou bez přetvářky otevření novým názorům, skutečně poslouchají a neváhají ani svá nejsilnější přesvědčení přehodnotit s pokorou.

Hledat příčiny problémů

Lídři fungují na všech úrovních, mají na zřeteli všechny detaily a pravidelně revidují. Žádný úkol není pod jejich úroveň.

Odvaha nesouhlasit a převzít odpovědnost

Lídři jsou povinni ve vší úctě zpochybnit rozhodnutí, pokud nesouhlasí, a to i kdyby to mělo být nepříjemné nebo vyčerpávající. Lídři mají vlastní názor a jsou houževnatí. Nedělají kompromisy jen proto, aby netrhali partu. Jakmile je rozhodnutí pevné, pustí se se vší vervou do práce.

Přinášet výsledky

Lídři se soustředí na klíčové vstupy pro svůj byznys a přinášejí je v požadované kvalitě a včas. I přes nezdary se vyrovnají s nastalou situací a nikdy nepřistupují na neuspokojivý kompromis.