Skip to main content

Zaměstnanecké benefity a akciový kapitál v USA

Výhody práce u nás nekončí skvělými spolupracovníků a zajímavými projekty. Nabízíme také celou řadu zaměstnaneckých benefitů, které pomáhají vám i vašim způsobilým rodinným příslušníkům, včetně partnerů a jejich dětí. Mezi tyto benefity patří zdravotní péče, spoření do budoucna a možnosti zlepšení osobní pohody.

Zaměstnanecké benefity uvedené na této stránce se vztahují na běžné zaměstnance na plný úvazek

Naše zaměstnanecké benefity se mohou lišit v závislosti na lokalitě, počtu pravidelně odpracovaných hodin a délce pracovního poměru. Závisí také na vašem pracovním zařazení, například zda se jedná o sezónní nebo dočasné zaměstnání.

 

Zdraví

  • Díky naší nabídce plánů zdravotní péče si můžete vybrat vhodné pojištění pro vás i vaše způsobilé rodinné příslušníky. Vybrat si můžete z několika plánů. Patří mezi ně spořicí účet pro úhradu zdravotní péče (s příspěvky zaměstnance a zaměstnavatele) a více sítí poskytovatelů pro nejlepší péči ve vaší oblasti.
  • Některé plány nabízejí další, personalizovanou podporu pro léčbu rakoviny, cukrovky a neplodnosti, služby pro založení rodiny nebo fyzioterapii.
  • Náš program Employee Assistance Program, který je podrobně popsán níže, poskytuje podporu v oblasti duševního zdraví bez jakýchkoli nákladů pro vás.
  • Můžete se také přihlásit k plánům zubní a oční zdravotní péče a k účtu Flexible Spending Account pro péči o závislé osoby.

 

Finanční zabezpečení

  • Program 401(k), Náš plán vám umožní odkládat odměnu na dlouhodobé spoření a zahrnuje i dorovnávací příspěvek ze strany společnosti. Plán nabízí různé investiční možnosti, které vám pomohou dosáhnout vašich cílů.
  • Společností hrazené základní životní pojištění a pojištění smrti následkem úrazu a tělesného poškození. Můžete se přihlásit k dalšímu pojištění pro vás a vaše závislé osoby.
  • Společností hrazené pojištění krátkodobé a dlouhodobé invalidity.

 

Akcie s omezenou disponibilitou

Většina našich zaměstnanců se může stát vlastníky společnosti prostřednictvím udělení a uplatnění akciového grantu akcií s omezenou disponibilitou (RSU). Neustále hledáme způsoby, jak poskytnout všem zaměstnancům další typy možností vlastnictví.

 

Síť podpory

Záleží nám na vašem zdraví a osobní pohodě v zaměstnání i mimo něj. Následující zaměstnanecké benefity jsou vám k dispozici bezplatně:

 

  • Náš program Employee Assistance Program poskytuje důvěrnou nepřetržitou podporu, zdroje a doporučení pro všechny aspekty pracovního i osobního života.
  • Nabízíme online zdroje pro osoby, které mají děti s poruchami vývoje. Pomůžeme vám také najít doporučení a pomoc v oblasti péče o děti a starší osoby.
  • Získáte přístup k finančnímu poradenství, plánování pozůstalosti a dalším službám v případě ohrožení života nebo úmrtí.

 

Pomoc při adopci

Nabízíme pomoc při úhradě odůvodněných nákladů na domácí a mezinárodní adopci, včetně poplatků za právní zastoupení, soudních výloh a cestovních nákladů.

 

Mateřská a rodičovská dovolená

Rodičům nabízíme řadu možností plně hrazené mateřské a rodičovské dovolené před a po narození nebo adopci dítěte. To zahrnuje i možnost náhrady mzdy za nevyčerpanou rodičovskou dovolenou. Nabízíme také flexibilní program postupného návratu do zaměstnání, který vám poskytne podporu během návratu do práce. Možnost výběru rodičovské dovolené vyžaduje alespoň jeden rok souvislého zaměstnání ke dni narození nebo adopce dítěte. Další informace najdete zde.

 

Volno

Každý z nás si potřebuje pravidelně odpočinout od práce, aby načerpal nové síly. Kromě firemní dovolené získáte placené volno.

 

Zaměstnanecká sleva

Získáte každoroční slevu na produkty prodávané a zasílané společností Amazon.com.

 

Career Choice

Career Choice je inovativní program nabízený zaměstnancům s hodinovou mzdou. Program hradí 95 % školného, učebnic a souvisejících poplatků. Můžete se tak soustředit na studium a nikoli na výdaje. Tento program vám umožní získat potřebné dovednosti pro práci v budoucnu. Jedná se například o zdravotnické techniky, advokátní koncipienty, inženýry robotiky nebo odborníky na solární panely.