Skip to main content

Benefity a akcie ve Spojených státech

Výhody zaměstnání ve společnosti Amazon nekončí u spolupráce se skvělými lidmi na zajímavých a inovativních projektech. Pro vás a vaše rodinné příslušníky včetně životních partnerů a jejich dětí nabízíme také pestrou škálu benefitů. Mezi tyto benefity patří financování zdravotní péče, různé způsoby zajištění úspor pro budoucnost a další nástroje sloužící k tomu, abyste si mohli užívat života bez starostí.

Benefity uvedené na této stránce platí pro stálé zaměstnance na plný úvazek.

Benefity společnosti Amazon se mohou lišit podle místa, počtu pravidelně naplánovaných pracovních hodin, délky pracovního poměru a pracovního stavu, jako je například sezónní nebo dočasné zaměstnání.

Zdravotní péče

Naše možnosti v rámci plánu zdravotní péče vám přinášejí flexibilitu při výběru vhodného financování zdravotní péče pro vás a vaše rodinné příslušníky. Vyberte si některý z mnoha plánů, včetně účtu zdravotního spoření (s možností příspěvků od zaměstnance i zaměstnavatele), nebo využijte rozsáhlou síť poskytovatelů zdravotních služeb a získejte tu nejlepší dostupnou péči ve vašem okolí. Můžete se také zapojit do plánů pro péči o chrup a zrak nebo využít flexibilní výdajové účty pro zdravotní a závislou péči.

Finanční zabezpečení

  • Plán 401(k) společnosti Amazon vám přináší možnost odložení odměny za vaše dlouhodobé úspory a zahrnuje dorovnávání částky firmou. Plán nabízí celou řadu investičních příležitostí, které vám pomohou dosáhnout vašich finančních cílů.
  • Společnost se finančně podílí na základním životním pojištění a pojištění pro případ smrti následkem úrazu a pro případ tělesného poškození. Dále máte možnost zaregistrovat se do doplňkového financování pro vás a ostatní osoby, které jsou závislé na vaší péči.
  • Společnost hradí krátkodobou i dlouhodobou pracovní neschopnost.

Akcie s omezenými právy (RSU)

Ve společnosti Amazon máte příležitost stát se vlastníky společnosti prostřednictvím přidělení a převodu akcií s omezenými právy. RSU jsou klíčovou součástí naší pečlivě navržené filozofie celkové kompenzace, která má za cíl nám pomoci přilákat, motivovat a udržet si špičkové zaměstnance, jako jste vy.

Rozsáhlá síť podpory

Společnosti Amazon záleží na vašem zdraví a pohodě jak na pracovišti, tak i mimo něj. Abychom vám alespoň částečně usnadnili život, nabízíme vám zdarma následující benefity.

  • Bezplatný program pro pomoc zaměstnancům poskytuje důvěrnou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Zaměstnanci mohou v jeho rámci získat informace a doporučení ve všech oblastech pracovního i osobního života.
  • Nabízíme on-line prostředky pro rodiče, jejichž děti se potýkají s vývojovými vadami, a rovněž pomáháme s vyhledáváním asistence v rámci péče o děti a seniory.
  • Zaměstnanci mají přístup k finančnímu poradenství, plánování pozůstalosti a dalším službám v případě život ohrožující nemoci nebo smrti.

Pomoc při adopci

Společnost Amazon nabízí pomoc při adopci v podobě úhrady některých místních a mezinárodních nákladů na adopci, včetně poplatků za advokáta, soudních výdajů a cestovních nákladů.

Mateřská a rodičovská dovolená

Společnost Amazon nabízí celou řadu plně hrazených možností mateřské a rodičovské dovolené pro rodiče, a to jak před narozením nebo adopcí dítěte, tak i potom. Mezi ně patří jedinečná možnost sdílení mateřské a rodičovské dovolené s životním partnerem (Leave Share) a flexibilní program návratu do zaměstnání (Ramp-Back). Možnost využití rodičovské dovolené vyžaduje nejméně jeden rok nepřetržitého zaměstnání k datu narození nebo adopce dítěte.

Volno

Pravidelný odpočinek od práce je důležitý, aby mohli zaměstnanci načerpat novou energii. Zaměstnanci si kromě celozávodní placené dovolené zaslouží i placené volno.

Zaměstnanecká sleva na webu Amazon.com

Zaměstnanci získávají každoroční slevu na produkty zakoupené a dodané prostřednictvím webu Amazon.com.

Volba kariéry

Program společnosti Amazon pro volbu kariéry představuje inovativní schéma nabízené hodinově placeným zaměstnancům. Program předem hradí 95 % nákladů na výuku, učebnice a další související poplatky, aby se zaměstnanec mohl zcela soustředit na své studium a nikoli na výdaje. Program pro volbu kariéry umožňuje zaměstnancům rozvíjet dovednosti požadované pro profese budoucnosti, jako jsou zdravotní technici, koncipienti, odborníci na robotiku a profesionálové v oblasti instalace solárních panelů. Další informace.