Právo
150

volné pracovní pozice

Zajišťujeme, aby se vše provádělo správným způsobem

Kdo se v Amazonu stará o duševní vlastnictví a patentovou problematiku, iniciativy veřejné politiky, obchodní etiku a dodržování předpisů, řízení rizik a soudní spory? Samozřejmě právní útvar. Naši kolegové z právního útvaru spolupracují napříč celým Amazonem např. s obchodním útvarem, který pokrývá oblasti od knih přes hudbu a filmy po automobily a průmysl, nebo týmem rozvoje podnikání, který má na starosti několik klíčových obchodních segmentů, kam patří doprava a inzerce, služby pro prodejce, Amazon Web Services a Kindle.

V právní oblasti najdete tyto pracovní pozice:

  • Firemní právník
  • Právní asistent
  • Koncipient
  • Manažer smluv
  • Archivář

Legal at Amazon

Amazon Legal Team talks about working at Amazon

Find jobs in Právo