Skip to main content

Připravte se na telefonický pohovor

Než se dostaneme k detailům Vašeho telefonického pohovoru, udělejte si chvíli čas, abyste se dozvěděli něco o Amazonu, seznámili se s našim obchodním týmem a „potkali se“ s několika Amazoňany.

Dále se ponořte do našich Principů vedení. Naše Principy vedení používáme každý den, ať už se jedná o diskuzi o nových projektech nebo o rozhodování o nejlepším přístupu k řešení problému. Je to jedna z věcí, kterou se Amazon odlišuje. Všichni uchazeči jsou vyhodnoceni na základě našich Principů vedení. Nejlepší způsob, jak se připravit na pohovor, je popřemýšlet, jak jste ve svých předcházejících profesionálních zkušenostech použili tyto Principy vedení.

 

Myslet vždy na zákazníky

Lídři začínají u zákazníka a postupují od něj směrem k sobě. Snaží se ze všech sil získat a udržet důvěru zákazníka. Přestože lídři sledují konkurenci, jsou zcela orientovaní na zákazníky.

 

Odpovědnost

Lídři jsou odpovědní za cíle. Přemýšlejí v dlouhodobém horizontu a neobětují dlouhodobé hodnoty krátkodobým výsledkům. Jednají jménem celé společnosti a nejen v mezích svého vlastního týmu. Nikdy od nich neuslyšíte větu: „To nemám v popisu práce.“

 

Vyvinout a zjednodušit

Lídři od svých týmů očekávají a vyžadují inovace a invenci a vždy se snaží věci zjednodušovat. Mají povědomí o tom, co se děje jinde, všude hledají nové nápady a neomezují se myšlenkou: „Tohle se nás netýká.“ Když děláme nové věci, jsme smířeni s tím, že můžeme být delší dobu nepochopeni.

 

Dělat správná rozhodnutí

Lídři mají často pravdu. Mají zdravý úsudek a dobré instinkty. Vyhledávají rozmanité perspektivy a pracují tak, aby zpochybnili své přesvědčení.

 

Učit se a být zvídavý

Lídři se neustále učí a hledají, jak se mohou zlepšit. Jsou zvídaví, hledají a zkoumají nové možnosti.

 

Přijímat a rozvíjet ty nejlepší

Každý nábor či povýšení znamená pro lídry posunutí výkonnostní laťky. Rozpoznají výjimečný talenty a rádi je posunou v rámci společnosti. Lídři pěstují lídry a v otázce koučování ostatních berou svou úlohu nesmírně vážně. Pro naše lidi pracujeme na vynalézání mechanismů pro rozvoj, např. Career Choice.

 

Trvat na nejvyšších standardech

Lídři mají nekompromisně vysoké standardy - mnoho lidí může mít pocit, že jsou přehnaně vysoké. Lídři neustále zvyšují laťku a motivují své týmy k vytváření špičkových produktů, služeb a procesů. Lídři zajišťují, že problémy se nepředají někam jinam a že se vyřeší nadobro.

 

Myslet odvážně, nekonvenčně a strategicky

Pokud máte malé ambice, nic velkého nejspíš nedokážete. Lídři udávají směr a podněcují tím k velkým výsledkům. Myslí jinak a snaží se najít nějaký inovativní způsob, jak obsloužit zákazníka.

 

Důraz na akci

V byznysu jde o rychlost. Mnohá rozhodnutí a akce lze vrátit zpět a nevyžadují žádné větší zkoumání. Oceňujeme schopnost přijmout uvážené riziko.

 

Šetrnost

Snažíme se neutrácet peníze za věci, které nemají přímý dopad na spokojenost zákazníka. Hospodárnost je matkou vynalézavosti, soběstačnosti a invence. Za počet zaměstnanců, velikost rozpočtu či fixní výdaje nikdo nikomu body nepřidá.

 

Získat si důvěru ostatních

Lídři umí pozorně poslouchat, jasně mluvit a přistupovat k ostatním s respektem. Otevřeně se vyjadřují sebekriticky, a to i v případě, že jim to je nepříjemné nebo trapné. Lídři se nenechávají unést představou, že by oni nebo jejich týmy neměli na čem pracovat. Porovnávají sebe i své týmy s těmi nejlepšími.

 

Hledat příčiny problémů

Lídři fungují na všech úrovních, mají na zřeteli všechny detaily, pravidelně revidují a jsou skeptičtí, pokud se liší naměřené údaje a poznatky. Žádný úkol není pod jejich úroveň.

 

Odvaha nesouhlasit a převzít odpovědnost

Lídři jsou povinni ve vší úctě zpochybnit rozhodnutí, pokud nesouhlasí, a to i kdyby to mělo být nepříjemné nebo vyčerpávající. Lídři mají vlastní názor a jsou houževnatí. Nedělají kompromisy jen proto, aby netrhali partu. Jakmile je rozhodnutí pevné, pustí se se vší vervou do práce.

 

Přinášet výsledky

Lídři se soustředí na klíčové vstupy pro svůj byznys a přinášejí je v požadované kvalitě a včas. I přes nezdary se vyrovnají s nastalou situací a nikdy nepřistupují na neuspokojivý kompromis.

Naše pohovory jsou založeny na otázkách na vaše chování v situacích nebo výzvách, kterým jste museli v minulosti čelit, a na to, jak jste je zvládli. Vodítkem pro diskuzi jsou Principy vedení. Vyhýbáme se tomu, aby součástí pohovorů byly hlavolamy (jako např. „Kolik je na Manhattanu oken?“). Tento přístup jsme zkoumali a zjistili jsme, že tyto typy otázek nepředpoví spolehlivě úspěch uchazeče v Amazonu.

Zde je několik příkladů behaviorálně zaměřených otázek:

 • Řekněte mi něco o okamžiku, kdy jste byl/a konfrontován/a s problémem, který měl řadu možných řešení. Co to bylo za problém a jak jste určil/a průběh činnosti? Jaký byl výstup této volby?
 • Kdy jste riskoval/a, udělal/a chybu nebo neuspěl/a? Jak jste reagoval/a a co jste si vzal/a z této zkušenosti?
 • Popište okamžik, kdy jste převzal/a vedení projektu.
 • Co jste potřeboval/a k motivaci skupiny jednotlivců nebo podpoře spolupráce na daném projektu?
 • Jak jste získával/a data pro návrh strategie?

Zapamatujte si, že Amazon je společnost založená na datech. Pokud odpovídáte na otázku, měli byste se soustředit na položenou otázku, ujistit se, že vaše odpověď je dobře strukturovaná a, pokud je to možné, použít parametry nebo data. Pokud je to možné, poukažte na nedávné situace.

 • Přípravu na pohovor pro technické role (např. softwarový inženýr, technický programový manažer) najdete zde.
 • Nejste si jisti, zda se jedná o pohovor pro technickou pozici? Ozvěte se kontaktní osobě.
 • Některé týmy v Amazonu zahrnují do pohovorů specifická cvičení pro dané místo nebo online testování. Pokud pozice, o kterou se ucházíte, něco takového vyžaduje, budeme Vás informovat.
 • Během telefonického pohovoru buďte na tichém a pohodlném místě, kde Vás nebude nic rozptylovat.
 • Mějte počítač se spolehlivým připojením a přístupem k e-mailu.
 • Pokud používáte mobilní telefon, ujistěte se, že jste na místě s dostatečným signálem.
 • Mějte po ruce kopii Vašeho životopisu.
 • Mějte připravený papír a tužku.
 • Mějte připravené otázky, které byste rádi detailněji prozkoumali (např. iniciativy/projekty, týmový kultura, účel pracovní pozice).
 • Pokud si potřebujete něco vyjasnit, nebo máte dodatečné otázky, spojte se s Vaší kontaktní osobou.
 • Pokud potřebujete speciální podmínky, nebo máte otázky nebo stížnosti, kontaktujte nás, protože zajišťujeme speciální podmínky pro všechny.
 • Virtuální pohovory: Pokud jste byli požádáni o virtuální pohovor, pravděpodobně si budete muset stáhnout Amazon Chime, náš nástroj pro video konference (podrobný návod najdete zde). Pokud prezentujete, budete si muset stáhnout Chime do Vašeho počítače. ID číslo pohovoru Vám pošle e-mailem Vaše kontaktní osoba. Optimální kvality zvuku dosáhnete pomocí sluchátek s mikrofonem.

Amazon podporuje rovnost platů. Při posuzování nabídky práce nebo čehokoliv, co souvisí s odměnou uchazeče nebo pracovní pozice v USA, nezohledňujeme současný nebo minulý plat uchazeče.

Snažíme se Vás informovat do dvou pracovních dnů po Vašem telefonickém pohovoru. Pokud jsme se Vám neozvali, klidně se nám připomeňte.

 

Máte další otázky?

PROJDĚTE SI POHOVORY V AMAZONU. ZKONTROLUJTE NAŠE ČASTO KLADENÉ DOTAZY.
ZJISTĚTE SI NĚCO O NAŠICH ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITECH. PROZKOUMEJTE NAŠE LOKALITY.