Skip to main content

Często zadawane pytania na temat możliwości zatrudnienia

Tutaj można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia w Amazon.

Potrzebujesz pomocy z zamówieniem z Amazon?

Uzyskaj pomoc na stronie obsługi klienta w Amazon.

Aplikowanie i proces rekrutacji w Amazon


Jak przebiega wasz proces rekrutacji?

To zależy. W przypadku większości stanowisk proces kwalifikacyjny rozpoczynamy od rozmowy telefonicznej. Jeśli jest zainteresowanie po obu stronach, zapraszamy kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w naszej siedzibie, zazwyczaj w obecności kierownika działu, który przyjmuje kandydata, i kilku pracowników z zespołu. Każdy zespół jest jednak inny i niektóre z nich mogą mieć własne wersje procesu rekrutacji.

Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna w Waszej firmie i jak się do niej przygotować?

Odwiedź stronę Rozmowa kwalifikacyjna w firmie Amazon , aby dowiedzieć się więcej o każdym kroku składania podania oraz o przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej w naszej firmie, od wypełniania podania online, aż po przygotowanie po telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy kwalifikacyjne w cztery oczy.

Aby dowiedzieć się więcej o stanowiskach pracownik magazynu i centrum logistycznego, odwiedź amazondelivers.jobs. 

I already have an amazon.jobs account, so why do I need to reset my password?

We're working hard to provide the best candidate experience possible, so we've made some improvements to the sign-in experience. We want to make sure you're able to access all of our new features. Resetting your password will allow you to see the new and ongoing changes coming to amazon.jobs to make your experience great!

I have multiple email addresses associated with my applications. Can I merge my accounts?

Currently, we're unable to merge applicants' accounts. If you have multiple accounts associated with several applications, you can continue to access your application using the corresponding account.

I don't have an email address. Can I create an account using my phone number?

At this time, amazon.jobs only supports sign-in using a valid email address. In the near future, however, you'll be able sign in to amazon.jobs using your phone number.

I forgot my amazon.jobs password. How do I recover it?

To recover your password, click 'Forgot password' on the sign-in screen and enter your username.

I forgot my amazon.jobs username. How do I recover it?

We recommend signing in with your current email address.

What information or features can I access with my amazon.jobs account?

With an amazon.jobs account, you can access your applicant profile, view application information, and check your application status. As amazon.jobs continues to improve and grow, we'll inform you of any new features or changes.

Do I have to upload my resume using a cloud service?

In an effort to support a more mobile-friendly experience, we've added the ability to upload your resume using cloud services. However, you still have the option to upload your resume from your device.

Can I upload a resume and use my LinkedIn profile?

Applicants can use LinkedIn as an alternative to uploading a traditional resume during profile creation. Unfortunately, we only accept one resume per applicant at this time, so please select the option that works best for you.

My application status hasn't changed. Who can I contact for an update?

Your dashboard is regularly being updated to display the most up-to-date status information relating to each application. When an application status changes, your dashboard is updated in almost real-time to reflect this new status.

When does my application move from Active to Archived?

An application is considered active as long as a final decision has not yet been made. If an applicant withdraws their application, is hired for a role, or is no longer under consideration, their application will be archived.

Świadczenia dodatkowe


Czy oferujecie świadczenia dodatkowe?

Tak. Przejdź na stronę Świadczenia dodatkowe, aby zapoznać się z niektórymi z nich. Świadczenia dodatkowe różnią się w zależności od lokalizacji, zespołu czy stanowiska.  

Świadczenia dodatkowe dla pracowników centrum logistycznego/magazynu mogą różnić się w zależności od miejsca, ilości przepracowanych godzin zgodnie z harmonogramem, stażu pracy i statusu zatrudnienia t.j. praca na pół etatu, praca sezonowa lub praca na pełny etat. Dowiedz się więcej o świadczeniach dodatkowych dla pracowników centrum logistycznego.

Zakwaterowanie


Czy oferujecie usprawnienia?

Jako pracodawca zapewniający równość szans, grupa firm należących do firmy Amazon zobowiązuje się do zatrudniania różnych pracowników i usuwania barier z procesu rekrutacji. W celu zapewnienia odpowiednich ułatwień osobom chronionym przez Rozdział 503 Ustawy Rehabilitacyjnej z 1973 r., Ustawę o Pomocy w Przystosowaniu Weteranów Wojny w Wietnamie z 1974 r. oraz Tytuł I Ustawy o Niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 r., z późniejszymi zmianami, osoby wymagające pomocy w procesie rekrutacji na ogłoszone stanowisko mogą skontaktować się z nami pod numerem 866-437-9078.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę Usprawnienia.

Ogólne pytania


Gdzie znajduje się plakat z informacjami o zapewnieniu równych szans zatrudnienia?

Dostęp do plakatu z tymi informacjami można uzyskać klikając linki: Zapewnienie równych szans zatrudnienia jest wymagane na mocy prawa oraz Dodatek.

Czy muszę się przeprowadzić do Seattle, żeby pracować w firmie Amazon?

Nie, nasze biura znajdują się w różnych miejscach na świecie. Dowiedz się więcej o naszych siedzibie w Seattle oraz o naszych innych lokalizacjach.

Czy to prawda, że zatrudniacie ludzi do pracy z domu jako Przedstawicieli ds. obsługi klienta?

Tak. Zobacz nasze aktualne możliwości.

Czy zatrudniacie ludzi, którzy piszą recenzje w serwisie Amazon?

Nie płacimy ludziom za pisanie recenzji. Odkryliśmy, że klienci bardziej ufają recenzjom napisanym przez innych klientów.

Pracuję dla agencji pośrednictwa pracy, agencji pracy tymczasowej lub firmy konsultingowej. W jaki sposób mogę wam przedstawić kandydatów do pracy?

Nie mamy ogólnej procedury przesyłania CV z agencji, które nie znajdują się na naszej liście preferowanych agencji.

Co to jest E-Verify?

Grupa firm należących do Amazon korzysta z systemu E-Verify. E-Verify to system internetowy pozwalający pracodawcy na ustalenie, czy pracownik posiada uprawnienia do pracy w USA przy użyciu informacji z formularza I-9 pracownika. System E-Verify potwierdza uprawnienia do pracy w Agencji Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration - SSA) i w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security - DHS). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę USCIS E-Verify.

Czy firma Amazon lub zatwierdzeni partnerzy firmy pomagający w rekrutacji pobierają opłaty za zatrudnienie?

Nie pobieramy żadnych opłat za zatrudnienie i to samo dotyczy naszych partnerów współpracujących z nami w procesie rekrutacji. Firma Amazon jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu są oparte na kryteriach merytorycznych.  Dodatkowo nie wymagamy wpłacania na konta bankowe żadnego rodzaju zwrotnego zabezpieczenia pieniężnego na cele pracownicze. Ostrzegamy kandydatów przed wprowadzającymi w błąd informacjami i prosimy o nieprzekazywanie żadnych opłat/kwot zabezpieczających osobom indywidualnym/agencjom/portalom pośredniczącym w zatrudnieniu w związku z udziałem w procesie rozmów kwalifikacyjnych w firmie Amazon lub ubieganiem się o pracę w naszej firmie. Tego rodzaju informacje są nieprawdziwe. Osoby podejmujące współpracę z takimi osobami/agencjami/portalami pośredniczącymi w zatrudnieniu działają na własne ryzyko, a firma Amazon nie poniesie żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody. Takich fałszywych ofert pracy i zawiadomień o rozmowach kwalifikacyjnych dotyczących zatrudnienia nie należy traktować jako oferty lub oświadczenia firmy Amazon. Należy pamiętać, że Amazon nie wysyła pism z ofertami pracy za pośrednictwem Hotmail, Yahoo, Gmail ani innych publicznych kont e-mail, ani nie żąda opłat w zamian za ofertę zatrudnienia / rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zatrudnienia. W przypadku otrzymania takich wiadomości prosimy nie uiszczać żadnych opłat, ani nie wpłacać kwot zabezpieczających. Proszę zgłaszać takie oferty do recruiting-feedback@amazon.com. Osoby, które dokonały wpłaty powinny złożyć skargę na policję, co umożliwi podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Skąd mam wiedzieć, czy dotyczą mnie ograniczenia w sprawie ubiegania się o pracę lub odbywania rozmówRekrutacyjnych z firmą Amazon lub jej spółkami zależnymi?

Ograniczenia w zakresie prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dotyczących zatrudnienia w firmie Amazon lub jej spółkach zależnych mogą dotyczyć osób, które obecnie uczestniczą lub uczestniczyły w przeszłości w przejęciach rządowych lub innych działaniach dotyczących firmy Amazon lub jej spółek zależnych. Należy skonsultować się ze specjalistą ds. etyki zawodowej swojego pracodawcy, aby wyjaśnić, czy takie zasady odnoszą się do danej sytuacji.

Gdzie znajduje się plakat z informacjami o zapewnieniu równych szans zatrudnienia?

Możesz zobaczyć plakat o równych szansach zatrudnienia na Zatrudnienie równych szans zatrudnienia jest wymagane prawem lubDodatkowe dokumenty.

Jestem pracownikiem rządowym i pracuję obecnie nad zamówieniem dotyczącym dużego kontraktu rządowego. Jedną z firm ubiegających się o kontrakt jest Amazon. Czy mogę ubiegać się o pracę w firmie Amazon?

Niektórzy pracownicy rządowi pracujący nad zamówieniami dotyczącymi kontraktów rządowych, przed rozpoczęciem ubiegania się o zatrudnienie muszą złożyć pismo o zakazie współpracy z daną firmą (ang. disqualification memorandum).  Zgodnie z przepisami Rządu Federalnego Stanów Zjednoczonych pracownik musi również dostarczyć pisemne zawiadomienie o umowach o pracę, nawet jeśli pracownik lub kontrahent odrzuci możliwość zatrudnienia.  W kwestii uzyskania porady w konkretnym przypadku należy skonsultować się ze specjalistą ds. etyki zawodowej swojego pracodawcy.

Wcześniej pracowałem(-am) dla obecnego klienta rządowego Amazon i w trakcie swojego zatrudnienia pełniłem(-am) funkcję doradcy technicznego nadzorującego decyzje dotyczące jednej z umów z firmy Amazon. Czy będąc pracownikiem firmy Amazon, mogę spotykać się z pracownikami federalnej agencji rządowej, w której wcześniej pracowałem(-am) i omawiać kwestie dotyczące kontraktu z firmą Amazon?

Nie możesz spotykać się i omawiać umowy z pracownikami klienta rządowego, z którym blisko współpracowałeś(-aś) w trakcie zatrudnienia w agencji rządowej.  W kwestii uzyskania porady w konkretnym przypadku należy skonsultować się ze specjalistą ds. etyki zawodowej swojego pracodawcy.

Czy ograniczenia rządowe w sprawie ubiegania się o zatrudnienie dotyczą tylko wysłania życiorysu firmy do Amazon?

Ograniczenia dotyczące pracowników Rządu Federalnego Stanów Zjednoczonych w kwestii ubiegania się o zewnętrzne zatrudnienie mają szerokie zastosowanie i obejmują kontaktowanie się z potencjalnymi pracodawcami w sprawie ewentualnego zatrudnienia. Dotyczy to także wysyłania swojego życiorysu do ewentualnego pracodawcy.

Co powinienem wiedzieć, jeżeli jestem pracownikiem administracji rządowej?

Informacje dla obecnych pracowników administracji rządowej: Niektóre przepisy i regulacje ograniczają możliwość prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych dotyczących zatrudnienia pomiędzy pracownikami rządowymi a podmiotami niebędącymi administracją rządową. Przed kontynuacją należy zapoznać się z poniższymi najczęściej zadawanymi pytaniami, dotyczącymi obecnego zatrudnienia w administracji rządowej. Angażując się w rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zatrudnienia w serwisie Amazon.com i/lub jego spółkach zależnych, oświadczasz, że potwierdziłeś(-aś) u swojego pracodawcy lub w inny stosowny sposób, że w świetle obowiązujących przepisów i regulacji możesz angażować się w takie rozmowy.

What do I do if I suspect a fraudulent source is offering me a job at Amazon?

Please be cautious of common scams that offer unauthorized Amazon employment opportunities. Our recruiters who contact candidates — whether it be via text, call, or email—will never ask for banking information, or request an enrollment fee. We encourage those who think they may have been contacted by a fraudulent source offering a job on behalf of Amazon to report it via http://www.amazondelivers.jobs/contactus. We actively investigate reported employment scams, and as a result, dozens of fraudulent recruiting websites have been taken down.

W jaki sposób podział akcji wpływa na liczbę RSU w moim liście ofertowym?

Dnia 25 maja akcjonariusze Amazon zatwierdzili podział naszych akcji zwykłych w stosunku 20 do 1. Jeśli otrzymasz RSU w ramach oferty dnia 3 czerwca 2022 r. lub wcześniej, RSU w ofercie są wartościami przed podziałem. Zanim RSU będą widoczne na Twoim koncie, kwota skorygowana o podział zostanie odzwierciedlona. Jeśli otrzymasz ofertę po 3 czerwca 2022 r., RSU zostaną skorygowane w podziale, co oznacza, że RSU w liście ofertowym będą odpowiadać całkowitej kwocie widocznej na koncie akcji Amazon.

Student Questions


Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o możliwościach dla studentów?

Przejdź na stronę amazon.jobs, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dostępnych dla studentów i absolwentów. W przypadku pytań dotyczących składania wniosków i rozmowy o pracę w Amazon związanych ze stanowiskami innymi niż te w ramach programów dla studentów, przejdź na stronę często zadawanych pytań (FAQ) w serwisie Amazon.jobs.

What roles does Amazon recruit students for?

We recruit and hire current undergraduate and graduate students, as well as recent graduates, for internship and full-time opportunities across all lines of business (e.g., Amazon Studios and Prime Video, Amazon Web Services (AWS), Consumer, Devices and Services, Human Resources, Operations, etc.). Some roles include: software development engineers, support engineers, product managers, operations managers, applied scientists, vendor managers, and financial analysts.

In what countries does Amazon hire students for these roles?

We recruit for internships and full-time roles in more than 40 countries around the world across the Americas, Asia, Australia, Europe, the Middle East, and South Africa.

Can I apply to multiple roles?

Yes, please apply to the role(s) that align with both your interests and skillset. You will be evaluated against the requirements for each role and may interview for different roles at the same time.

Should I apply for an internship or wait to apply for a full-time role?

We recommend applying for an internship to gain valuable work experience and learn first-hand what it’s like to work at Amazon, but we still welcome direct applications to full-time roles.

Is there an application deadline for full-time or internship positions?

There are no application deadlines for internships and full-time positions; however, we encourage students to apply in late summer or early autumn to increase the likelihood of interviewing for an open role. To learn more and apply, visit the Opportunities for Students page.

Where can I find the status of my application? When will I hear back from Amazon?

You can see the status of your application in the candidate portal. If you applied for a tech role in North America, including SDE and non-SDE tech, check the status of your application here. To check the status of your application for all other roles, check the status of your application here. We review applications throughout the year on a rolling basis and will contact you directly if we are interested in moving forward with your candidacy.

I was referred for a specific role by a current Amazonian – what do I do now?

If you are referred to a specific open role, a recruiter from the Student Programs team will reach out to have you complete your application via amazon.jobs. If your application is selected for further review, someone from Student Programs will contact you directly.

How do I best prepare for Amazon’s interview process?

To prepare for your interview, we suggest reviewing our Leadership Principles. Amazonians use the Leadership Principles every day – whether we're discussing ideas for new projects or deciding the best approach to solve a problem. We also encourage you to visit Interviewing at Amazon to learn more about the interview process and how to prepare.