Skip to main content

Często zadawane pytania na temat możliwości zatrudnienia

Tutaj można znaleźć odpowiedzi na pytania dotyczące zatrudnienia w Amazon.

Potrzebujesz pomocy z zamówieniem z Amazon?

Uzyskaj pomoc na stronie obsługi klienta w Amazon.

Aplikowanie i proces rekrutacji w Amazon


W jaki sposób mogę złożyć podanie o pracę?

To proste! Najpierw poszukaj oferty pracy. Następnie postępuj zgodnie ze wskazówkami na ekranie lub zajrzyj na stronę Jak złożyć podanie o pracę. 

Co zrobić jeśli nie mam formalnego CV do dołączenia do formularza

Najlepiej sporządzić takie CV albo zlecić jego sporządzenie, ale można też złożyć podanie bez niego. W przypadkach, gdy wymagane jest CV, można przesłać krótki opis ogólnych informacji, doświadczenia zawodowego (z datami zatrudnienia), wykształcenia i umiejętności. Informacje te są niezbędne do przeprowadzenia oceny kandydatów. Podania bez tych informacji nie mogą być rozpatrzone.

Dlaczego muszę stworzyć osobny profil w celu złożenia podania — dlaczego nie mogę użyć mojego identyfikatora logowania klienta na Amazon?

Bardzo poważnie traktujemy zaufanie, jakim darzą nas nasi klienci oraz ich bezpieczeństwo, dlatego aby upewnić się, że wrażliwe informacje dotyczące naszych klientów i kandydatów są chronione, nasze biuro obsługi klienta i dział personalny są całkowicie oddzielnymi jednostkami. W związku z tym, aby złożyć podanie o pracę, trzeba założyć osobny profil.

Czy mam dołączyć próbki prac (opracowania pisemne , prace związane z kodowaniem, projekty graficzne itp.) do mojego CV?

Jeśli zostaniesz wytypowany/-a do rozmowy kwalifikacyjnej, możemy poprosić o próbki Twoich prac — jeśli tak się stanie, podamy Ci adres e-mail, na który należy je wysłać. Dużym ułatwieniem byłoby posiadanie publicznie dostępnych kopii swoich prac do wglądu online, włącznie z linkami podanymi w Twoim CV.

Chciałem/-am ubiegać się o stanowisko, które widziałem/-am tutaj wcześniej, ale teraz nie ma go na liście. Czy mogę jeszcze złożyć podanie?

Regularnie umieszczamy oferty nowych stanowisk i usuwamy te, które nie są już aktualne lub na które znaleźliśmy odpowiednich kandydatów. Jeśli oferta pracy nie znajduje się na naszej stronie, to nie przyjmujemy na razie podań na to stanowisko (przepraszamy!). 

Złożyłem/-am swoje CV, ale nie otrzymałem/-am jeszcze od Amazon odpowiedzi. Jaki jest status mojego podania?

Często otrzymujemy setki, a czasem tysiące, podań dotyczących otwartych ofert pracy na Amazon. Zawsze stosujemy się do federalnych przepisów w zakresie dokumentów CV wysłanych nam przez kandydatów i kontaktujemy się z osobami, o których chcielibyśmy dowiedzieć się więcej. Niestety, nie jesteśmy w stanie skontaktować się osobiście z osobami, które nie wezmą udziału w dalszym procesie selekcji. Zawsze możesz zalogować się do swojego profilu kandydata i sprawdzić stamtąd swój status w związku z ofertami pracy, na które wysłałeś/-aś podanie.

Jak przebiega rozmowa kwalifikacyjna w Waszej firmie i jak się do niej przygotować?

Odwiedź stronę Rozmowa kwalifikacyjna w firmie Amazon , aby dowiedzieć się więcej o każdym kroku składania podania oraz o przebiegu rozmowy kwalifikacyjnej w naszej firmie, od wypełniania podania online, aż po przygotowanie po telefoniczne rozmowy kwalifikacyjne i rozmowy kwalifikacyjne w cztery oczy.

Aby dowiedzieć się więcej o stanowiskach pracownik magazynu i centrum logistycznego, odwiedź amazondelivers.jobs. 

I already have an amazon.jobs account, so why do I need to reset my password?

We've improved the sign-in experience, and we want to make sure you're able to access all of our features. Resetting your password will allow you to see our updates.

I have multiple email addresses associated with my applications. Can I merge my accounts?

No. If you have different accounts associated with different applications, you'll need to access your applications using your corresponding accounts.

I don't have an email address. Can I create an account using my phone number?

No. At this time, amazon.jobs only supports sign-in using a valid email address. In the near future, however, you'll be able sign in to amazon.jobs using your phone number.

I forgot my amazon.jobs password. How do I recover it?

Click 'Forgot password' on the sign-in screen and enter your username.

I forgot my amazon.jobs username. How do I recover it?

Sign in with your current email address.

What can I access with my amazon.jobs account?

You can access your applicant profile, view your application info, and check your application status.

Do I have to upload my resume/CV using a cloud service?

No. You can upload your resume/CV using a cloud service or you can upload it from your device.

Can I upload a resume/CV and use my LinkedIn profile?

Yes. You can use LinkedIn as an alternative to uploading a traditional resume/CV during profile creation. We only accept one resume per applicant, so select the option that works best for you.

My application status hasn't changed. Who can I contact for an update?

Your dashboard is regularly updated to display the status of your applications. When an application status changes, your dashboard is updated in almost real-time.

When does my application move from Active to Archived?

An application is considered active as long as a final decision hasn't been made. If you withdraw your application, are hired for a role, or are no longer under consideration, your application will be archived.

Can I apply to multiple roles?

Yes. Please apply to roles that align with both your interests and skillset. You'll be evaluated against the requirements for each role and may interview for different roles at the same time.

Where can I find the status of my application? When will I hear back?

You can see the status of your application in the candidate portal. If you applied for a tech role in North America, check the status of your application here. For all other roles, check the status of your application here. We review applications on a rolling basis and will contact you if we're interested in moving forward.

I was referred for a role by a current Amazonian. What do I do now?

If you're referred to an open role, a recruiter will reach out to have you complete your application via amazon.jobs. If your application is selected for further review, we will contact you.

Świadczenia dodatkowe


Czy oferujecie świadczenia pracownicze?

Oczywiście! Prosimy przejść na stronę Świadczenia, aby zapoznać się z niektórymi z nich. 

Zakwaterowanie


Czy oferujecie usprawnienia?

Jako pracodawca zapewniający równość szans, grupa firm należących do firmy Amazon zobowiązuje się do zatrudniania różnych pracowników i usuwania barier z procesu rekrutacji. W celu zapewnienia odpowiednich ułatwień osobom chronionym przez Rozdział 503 Ustawy Rehabilitacyjnej z 1973 r., Ustawę o Pomocy w Przystosowaniu Weteranów Wojny w Wietnamie z 1974 r. oraz Tytuł I Ustawy o Niepełnosprawnych Amerykanach z 1990 r., z późniejszymi zmianami, osoby wymagające pomocy w procesie rekrutacji na ogłoszone stanowisko mogą skontaktować się z nami pod numerem 866-437-9078.

Aby dowiedzieć się więcej odwiedź stronę Usprawnienia.

Ogólne pytania


Gdzie jest wasz siedziba? Czy muszę się przeprowadzić do Seattle, żeby pracować w Amazon?

Nie, Amazon jest na całym świecie. Więcej na naszej stronie Lokalizacje.

Słyszałem/-am, że zatrudniacie ludzi do pracy z domu jako przedstawicieli ds. obsługi klienta — czy to prawda?

Amazon ma czasami wakaty dla przedstawicieli ds. obsługi klienta, którzy pracują w domu. Więcej informacji możesz uzyskać na stronie zespołu Wirtualne Biuro Obsługi.

Co to jest E-Verify?

Grupa firm należących do Amazon korzysta z systemu E-Verify. E-Verify to system internetowy pozwalający pracodawcy na ustalenie, czy pracownik posiada uprawnienia do pracy w USA przy użyciu informacji z formularza I-9 pracownika. System E-Verify sprawdza uprawnienia do pracy w Agencji Ubezpieczeń Społecznych (Social Security Administration - SSA) i w Departamencie Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security - DHS). Aby uzyskać więcej informacji, przejdź na stronę USCIS E-Verify.

Czy Amazon lub zatwierdzeni partnerzy firmy pomagający w rekrutacji pobierają opłaty za zatrudnienie?

Nie pobieramy żadnych opłat za zatrudnienie i to samo dotyczy naszych partnerów współpracujących z nami w procesie rekrutacji. Amazon jest pracodawcą zapewniającym równe szanse. Decyzje o zatrudnieniu są oparte na kryteriach merytorycznych.  Ponadto nie żądamy wpłacenia na konto bankowe żadnych zwrotnych kwot na zabezpieczenie w związku z zatrudnieniem. Ostrzegamy kandydatów przed wprowadzającymi w błąd informacjami i prosimy o nieprzekazywanie żadnych opłat/kwot zabezpieczających osobom indywidualnym/ agencjom/ portalom pośredniczącym w zatrudnieniu w związku z udziałem w procesie rozmów kwalifikacyjnych w Amazon lub ubieganiem się o pracę w naszej firmie. Tego rodzaju informacje są nieprawdziwe. Osoby podejmujące współpracę z takimi osobami/ agencjami / portalami pośredniczącymi w zatrudnieniu działają na własne ryzyko, a firma Amazon nie poniesie żadnej odpowiedzialności za bezpośrednie lub pośrednie straty lub szkody. Takich fałszywych ofert pracy lub zawiadomień o rozmowach kwalifikacyjnych dotyczących zatrudnienia, nie należy traktować jako oferty lub oświadczenia firmy Amazon. Należy pamiętać, że Amazon nie wysyła pism z ofertami pracy za pośrednictwem Hotmail, Yahoo, Gmail ani innych publicznych kont e-mail, ani nie żąda opłat w zamian za ofertę zatrudnienia / rozmowę kwalifikacyjną dotyczącą zatrudnienia. W przypadku otrzymania takich wiadomości prosimy nie uiszczać żadnych opłat, ani nie wpłacać kwot zabezpieczających. Proszę zgłaszać takie oferty do recruiting-feedback@amazon.com. Osoby, które dokonały wpłaty powinny złożyć skargę na policję, co umożliwi podjęcie odpowiednich kroków prawnych.

Gdzie znajduje się plakat z informacjami o zapewnieniu równych szans zatrudnienia?

Dostęp do plakatu z tymi informacjami można uzyskać klikając linki: Zapewnienie równych szans zatrudnienia jest wymagane na mocy prawa oraz Dodatek.

Czy zatrudniacie ludzi, którzy piszą recenzje w serwisie Amazon?

Nie płacimy ludziom za pisanie recenzji. Odkryliśmy, że klienci bardziej ufają recenzjom napisanym przez innych klientów.

Pracuję dla agencji pośrednictwa pracy, agencji pracy tymczasowej lub firmy konsultingowej. W jaki sposób mogę wam przedstawić kandydatów do pracy?

Nie mamy ogólnej procedury przesyłania CV z agencji, które nie znajdują się na naszej liście preferowanych agencji.

What do I do if I suspect a fraudulent source is offering me a job at Amazon?

Please be cautious of scams that offer unauthorized Amazon employment opportunities. Our recruiters who contact candidates—whether via text, call, or email—will never ask for banking information or request an enrollment fee. We encourage those who think they may have been contacted by a fraudulent source offering a job on behalf of Amazon to report it via http://www.amazondelivers.jobs/contactus. We actively investigate reported employment scams, and as a result, dozens of fraudulent recruiting websites have been taken down.

W jaki sposób podział akcji wpływa na liczbę RSU w moim liście ofertowym?

Dnia 25 maja akcjonariusze Amazon zatwierdzili podział naszych akcji zwykłych w stosunku 20 do 1. Jeśli otrzymasz RSU w ramach oferty dnia 3 czerwca 2022 r. lub wcześniej, RSU w ofercie są wartościami przed podziałem. Zanim RSU będą widoczne na Twoim koncie, kwota skorygowana o podział zostanie odzwierciedlona. Jeśli otrzymasz ofertę po 3 czerwca 2022 r., RSU zostaną skorygowane w podziale, co oznacza, że RSU w liście ofertowym będą odpowiadać całkowitej kwocie widocznej na koncie akcji Amazon.

Student Questions


Gdzie mogę dowiedzieć się więcej o możliwościach dla studentów?

Przejdź na stronę amazon.jobs, aby dowiedzieć się więcej o możliwościach dostępnych dla studentów i absolwentów. W przypadku pytań dotyczących składania wniosków i rozmowy o pracę w Amazon związanych ze stanowiskami innymi niż te w ramach programów dla studentów, przejdź na stronę często zadawanych pytań (FAQ) w serwisie Amazon.jobs.

What roles does Amazon recruit students for?

We recruit and hire undergraduate and graduate students, as well as recent graduates, for internship and full-time opportunities across all lines of business (e.g., Amazon Studios, Prime Video, Amazon Web Services (AWS), Consumer, Devices and Services, Human Resources, Operations, etc.). Roles include: software development engineers, support engineers, product managers, operations managers, applied scientists, vendor managers, financial analysts, and more.

In what countries does Amazon hire students?

We recruit for internships and full-time roles in more than 40 countries across the Americas, Asia, Australia, Europe, the Middle East, and Africa.

Should I apply for an internship or wait to apply for a full-time role?

We recommend applying for an internship to gain valuable work experience and learn first-hand what it’s like to work at Amazon, but we still welcome applications for full-time roles.

Is there an application deadline for full-time or internship positions?

There are no application deadlines for internships and full-time positions; however, we encourage students to apply in late summer or early autumn to increase the likelihood of interviewing for an open role. To learn more and apply, visit the Opportunities for Students page.

Post-Government Employment


I'm in the military. Am I considered a government employee?

Yes. Members of the military including those in the National Guard and Reserve are considered government employees for the purpose of your job application.

I'm a contractor and I'm paid by a private company; however, I work with a government agency. Am I a government employee?

No. However, restrictions may apply depending on your role with your employer and your level of engagement with the government. If Amazon extends an offer of employment to you, you're not permitted to disclose non-public information gained from your prior employer in your work with Amazon. Restrictions may also apply if you're working with an intelligence agency. Contact your current employer if you have any questions regarding any restrictions that may apply to you.

How do I determine if I'm restricted from seeking employment or having employment discussions with Amazon or its subsidiaries?

You may be restricted from having employment discussions with Amazon or its subsidiaries if you're participating in, or have oversight or responsibility over, an Amazon matter; are participating, or previously participated, in a government acquisition involving Amazon or its subsidiaries; or have a financial interest in Amazon, including through a family member. To learn how the rules apply to your specific situation, please consult your employer’s ethics officer.

Do the government restrictions on seeking employment apply to submitting an application and/or sending my resume/CV to Amazon?

The restrictions on seeking outside employment apply broadly. Please consult your employer’s ethics officer before applying for a job with Amazon if you have any questions or concerns.

How do I know if I work for an intelligence agency?

The list of organizations with an intelligence component is provided by the Office of the Director of National Intelligence. You can find the list here.

How do I know if I am a 'senior' or 'very senior' government employee?

'Senior' employees are those paid more than a GS-15 level, officers in the uniformed services above a level O-7, and certain presidential or vice-presidential appointees. Please contact your government agency’s ethics official for more info if you're unsure of whether you qualify as a senior employee.

'Very senior' employees include the Vice President, employees who occupy positions paid at the Executive Level I or certain Executive Level II rates of pay, and certain presidential or vice-presidential appointees. Please contact your government agency’s ethics official for more info if you're unsure of whether you qualify as a very senior employee.