Skip to main content

Świadczenia i akcje dla pracowników w USA

Korzyści płynące z zatrudnienia w Amazon nie ograniczają się do współpracy ze wspaniałymi ludźmi nad ekscytującymi i innowacyjnymi projektami. Oferujemy również pełen zakres świadczeń przeznaczony dla Ciebie i uprawnionych członków rodziny, w tym partnerów życiowych i ich dzieci. Świadczenia te obejmują ubezpieczenie zdrowotne, opcje umożliwiające zapewnienie oszczędności na przyszłość oraz inne zasoby, mające na celu poprawę ogólnej kondycji.

Świadczenia podane na tej stronie dotyczą pracowników pełnoetatowych.

Świadczenia Amazon mogą się różnić w zależności od lokalizacji, liczby planowych godzin pracy, czasu zatrudnienia i statusu zatrudnienia, takiego jak zatrudnienie sezonowe lub tymczasowe.

Zdrowie

Nasze opcje planu medycznego umożliwiają wybranie właściwego ubezpieczenia zdrowotnego dla Ciebie i uprawnionych członków rodziny. Można wybierać spośród kilku planów, obejmujących również konto oszczędnościowe na cele zdrowotne (ze składkami opłacanymi przez pracowników i pracodawców), a także spośród wielu świadczeniodawców należących do sieci, którzy zapewniają najlepszą opiekę na danym obszarze. Można również zapisać się do planów ubezpieczenia dentystycznego i okulistycznego, a także założyć elastyczne konto bieżące na opiekę zdrowotną i opiekę nad osobami pozostającymi na utrzymaniu.

Bezpieczeństwo finansowe

  • Plan 401(k) Amazon zapewnia możliwość przekazania części wynagrodzenia na długoterminowe konta oszczędnościowe i obejmuje wkład pracodawcy. Plan ten oferuje wiele opcji inwestycyjnych, które pomogą w realizacji celów finansowych.
  • Opłacane przez Spółkę podstawowe ubezpieczenie na życie, na wypadek śmierci wskutek wypadku, od trwałego kalectwa na skutek amputacji lub utraty części ciała, z opcją dodatkowego ubezpieczenia dla pracownika i osób pozostających na jego utrzymaniu.
  • Opłacone przez pracodawcę krótko- i długoterminowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy.

Warunkowe jednostki udziałowe (ang. Restricted Stock Units, RSU)

Pracownicy Amazon mają możliwość zostania właścicielami Spółki poprzez przyznanie i nabycie praw do warunkowych jednostek udziałowych. RSU stanowią kluczowy element naszej starannie zaprojektowanej filozofii pełnego wynagrodzenia, której celem jest pomoc w zakresie przyciągania, motywowania i zatrzymywania pracowników najwyższego kalibru, takich jak Ty.

Sieć wsparcia

Amazon troszczy się o zdrowie oraz dobrą kondycję fizyczną i psychiczną swoich pracowników, zarówno w pracy, jak i poza nią. Wymienione niżej świadczenia są dostępne bezpłatnie i mają na celu przyczynienie się do ułatwienia życia pracowników.

  • Bezpłatny program pomocy pracownikom Amazon zapewnia całodobowe/przez siedem dni w tygodniu poufne wsparcie, zasoby oraz skierowania w zakresie wszystkich aspektów życia zawodowego i osobistego.
  • Oferujemy zasoby online dla rodziców, których dzieci zmagają się z niepełnosprawnością rozwojową, a także wsparcie w uzyskaniu skierowań i pomocy dla dzieci i osób starszych.
  • Pracownicy mają dostęp do doradztwa finansowego, planowania majątkowego i innych usług w przypadku zagrażającej życiu choroby lub śmierci.

Pomoc w adopcji

Amazon oferuje pomoc finansową w zakresie kwalifikujących się wydatków związanych z adopcją w kraju i za granicą, obejmujących koszty honorariów prawników, postępowania sądowego i przejazdów.

Urlop macierzyński i rodzicielski

Amazon oferuje szereg pełnopłatnych opcji urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego dla rodziców przed i po urodzeniu lub adopcji dziecka. Obejmuje to nasz unikalny w branży urlop dzielony (ang. „Leave Share”) i elastyczny program powrotu do pracy, znany pod nazwą „Ramp Back”. Do opcji związanych z urlopem rodzicielskim uprawnieni są pracownicy, którzy w dniu narodzin lub adopcji dziecka przepracowali bez przerwy co najmniej rok.

Urlopy

Regularny czas wolny od pracy jest niezbędny, aby pracownicy mogli odpocząć i zregenerować siły. Oprócz urlopów płatnych przez pracodawcę, pracownicy uzyskują płatne dni wolne.

Zniżka dla pracowników na Amazon.com

Pracownicy otrzymują roczną zniżkę na produkty sprzedawane i wysyłane przez Amazon.com.

Wybór kariery

Program wyboru kariery w Amazon (ang. „Amazon Career Choice Program”) to innowacyjny program oferowany pracownikom otrzymującym wynagrodzenie wg stawki godzinowej. Program pokrywa z góry 95% kosztów czesnego, podręczników i innych powiązanych opłat, dzięki czemu pracownik może skupić się na nauce, zamiast na jej kosztach. Program wyboru kariery umożliwia pracownikom rozwijanie umiejętności potrzebnych w zawodach przyszłości, takich jak, między innymi, technicy medyczni, asystenci prawni, inżynierowie robotyki czy specjaliści zajmujący się instalacją paneli słonecznych. Dowiedz się więcej.