Skip to main content

Globalne świadczenia i akcje

Amazon oferuje pełen zakres świadczeń dla naszych globalnych pracowników oraz uprawnionych członków ich rodzin. Świadczenia mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Uprawnieni pracownicy mogą również otrzymać akcje zastrzeżone Amazon. Przy możliwych lokalnych różnicach, świadczenia w Amazon mogą obejmować opiekę zdrowotną, plany oszczędnościowe, ochronę dochodów, płatne urlopy i/lub akcje pracownicze. Odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń lub akcji zastrzeżonych Amazon dla danej lokalizacji lub stanowiska można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej od pracownika prowadzącego rekrutację.

Zdrowie

  • Opieka zdrowotna

Finance

  • Plan oszczędnościowy 
  • Ochrona dochodów

Czas wolny

  • Płatne urlopy

Akcje

  • Akcje pracownicze
  • Odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń lub akcji zastrzeżonych Amazon dla danej lokalizacji lub stanowiska można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej od pracownika prowadzącego rekrutację.