Przeglądaj możliwości zatrudnienia w Amazon

Globalne świadczenia i akcje

Amazon oferuje pełen zakres świadczeń dla naszych globalnych pracowników oraz uprawnionych członków ich rodzin. Świadczenia mogą się różnić w zależności od lokalizacji. Uprawnieni pracownicy mogą również otrzymać akcje zastrzeżone Amazon. Przy możliwych lokalnych różnicach, świadczenia w Amazon mogą obejmować opiekę zdrowotną, plany oszczędnościowe, ochronę dochodów, płatne urlopy i/lub akcje pracownicze. Odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń lub akcji zastrzeżonych Amazon dla danej lokalizacji lub stanowiska można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej od pracownika prowadzącego rekrutację.

Zdrowie

Opieka zdrowotna

Finance

Plan oszczędnościowy 

Ochrona dochodów

Czas wolny

Płatne urlopy

Akcje

Akcje pracownicze

Odpowiedzi na pytania dotyczące świadczeń lub akcji zastrzeżonych Amazon dla danej lokalizacji lub stanowiska można uzyskać podczas rozmowy kwalifikacyjnej od pracownika prowadzącego rekrutację.