Corporate FP&A

31 wolne stanowiska

Jesteśmy pionierami

Corporate FP&A

FP&A zapewnia strategiczne wsparcie dla dyrektora finansowego i kierownictwa wyższego szczebla w zakresie planowania, analizy i raportowania w całym przedsiębiorstwie. Obejmuje to tworzenie prognoz finansowych i analizę rzeczywistych wyników finansowych (przychody, dochód operacyjny, dochód netto i wolny przepływ pieniędzy).

 

Meet Amazonians working in Corporate FP&A

Finance at Amazon

Life at Amazon Finance, Luxembourg

Hear about Adya's role working in Finance at Amazon, her experiences with the WiFi (Women in Finance) Network and re-locating to Luxembourg.

Find jobs in Corporate FP&A