Skip to main content

Workplace Health and Safety

Liczba wolnych stanowisk: 395

.

Zapewniamy i dbamy o bezpieczeństwo naszych działań. Na najwyższym poziomie.

Zapewnienie dobrego samopoczucia psychofizycznego naszych współpracowników jest kluczem do sprawnego działania naszych centrów logistyki. Nasi specjaliści ds. zdrowia, bezpieczeństwa i medycyny są do tego przygotowani. Współpracują z managerami, partnerami i i podmiotami rządowymi, aby zapewnić wszystkim pracownikom Amazon pracę w bezpiecznym i zdrowym środowisku.

Globalny zespół ds. BHP w Amazon jest odpowiedzialny za utrzymanie, rozwój i wdrażanie najwyższych standardów bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia w miejscu pracy dla wszystkich naszych pracowników. W naszym zespole będziesz współpracować z różnymi działami w zakresie różnorodnych projektów, w tym kontroli sprzętu i procesów, a także będziesz mieć możliwość wpływania na procesy, projektowanie budynków i urządzeń oraz politykę firmy.

Znajdź rolę dla siebie

Pracując tutaj zobaczysz, jak budowany przez nas system BHP ma bezpośredni, pozytywny wpływ na naszych pracowników na całym świecie. Nasz zespół BHP składa się z profesjonalistów ds. bezpieczeństwa, którzy znajdują się na różnych etapach rozwoju zawodowego. Dołączając do nas, będziesz miał/a szansę znacznie poszerzyć swoją wiedzę z zakresu BHP.

Oceniamy wszystkie nasze działania i planujemy przygotowując się na każdą ewentualność. Inspirujemy również naszych ludzi do profesjonalnego rozwoju, oferując im wiele możliwości w tym wzgledzie

Card image cap
Koordynator BHP

Koordynatorzy BHP doradzają i przeprowadzają szkolenia dla współpracowników i managerów z procedur firmowych i wymogów prawnych. Ich misją jest pomoc w ocenie ryzyka i dochodzeniach związanych z incydentami, ustalanie przyczyn źródłowych i opracowywanie planów działania.

Card image cap
Specjalista BHP

Specjaliści BHP koordynują i wdrażają standardy bezpieczeństwa Amazon oraz prowadzą projekty angażujące pracowników, aby podnosić świadomość bezpieczeństwa w całej organizacji. Są pełnomocnikami managerów BHP, a ich rola obejmuje wspieranie i coaching zespołów koordynatorów BHP.

Card image cap
Manager BHP

Managerowie BHP są lideram lokalnego zespołu ds. bezpieczeństwa składającego się z maksymalnie sześciu członków. Podlegają liderom placówek operacyjnych, a ich misją jest zapewnienie naszym współpracownikom pracy w bezpiecznym i zdrowym środowisku poprzez ciągłą poprawę bezpieczeństwa.

Card image cap
Manager ds. Zdrowia

Managerowie ds. zdrowia koncentrują się na zarządzaniu zdrowiem współpracowników pracujących w naszych centrach logistyki. Nadzorują lokalny zespół koordynatorów zdrowia, doradców ds. integracji zdrowotnej i fizjoterapeutów. Koordynują również partnerstwa z lekarzami i ratownikami medycznymi oraz pracują nad projektami związanymi ze zdrowiem w całej sieci Amazon.

Zajrzyj za kulisy.

Posłuchaj członków zespołu BHP mówiących o tym, jak ich praca przyczynia się do zadowolenia klienta.

LINSEY, PRINCIPAL PROJECT MANAGER

"I wouldn't have worked here for 10 years if I didn't love it."

RODNEY, SENIOR WHS SITE MANAGER

"My work is a great mix of robotics, machine learning and behavioural science."

LAURA, WHS REGIONAL MANAGER

"Safety is central to our business and at the forefront of everything we do."

Meet Amazonians working in Workplace Health and Safety

Find jobs in Workplace Health and Safety