Skip to main content

Připravte se na svůj osobní pohovor

NOTE: Amazon pozorně sleduje situaci ohledně onemocnění koronavirem (COVID-19) a zavádí procesy, které zvyšují bezpečnost uchazečů a zaměstnanců. Z důvodu velké obezřetnosti budou nyní naše pracovní pohovory standardně probíhat virtuálně prostřednictvím Amazon Chime.

Máte pohovor na pozici softwarového inženýra, která vyžaduje nejméně 2 roky praxe? Zjistěte, jak úspěšně předvést své dovednosti během pohovorů

Než se dostaneme k detailům Vašeho osobního pohovoru, udělejte si chvíli čas, abyste se dozvěděli něco o Amazonu, seznámili se s našim obchodním týmem a „potkali se“ s několika Amazoňany.

Dále se ponořte do našich Principů vedení. Naše Principy vedení používáme každý den, ať už se jedná o diskuzi o nových projektech nebo o rozhodování o nejlepším přístupu k řešení problému. Je to jedna z věcí, kterou se Amazon odlišuje. Všichni uchazeči jsou vyhodnoceni na základě našich Principů vedení. Nejlepší způsob, jak se připravit na pohovor, je popřemýšlet, jak jste ve svých předcházejících profesionálních zkušenostech použili tyto Principy vedení.

 

Myslet vždy na zákazníky

Lídři začínají u zákazníka a postupují od něj směrem k sobě. Snaží se ze všech sil získat a udržet důvěru zákazníka. Přestože lídři sledují konkurenci, jsou zcela orientovaní na zákazníky.

 

Odpovědnost

Lídři jsou odpovědní za cíle. Přemýšlejí v dlouhodobém horizontu a neobětují dlouhodobé hodnoty krátkodobým výsledkům. Jednají jménem celé společnosti a nejen v mezích svého vlastního týmu. Nikdy od nich neuslyšíte větu: „To nemám v popisu práce.“

 

Vyvinout a zjednodušit

Lídři od svých týmů očekávají a vyžadují inovace a invenci a vždy se snaží věci zjednodušovat. Mají povědomí o tom, co se děje jinde, všude hledají nové nápady a neomezují se myšlenkou: „Tohle se nás netýká.“ Když děláme nové věci, jsme smířeni s tím, že můžeme být delší dobu nepochopeni.

 

Dělat správná rozhodnutí

Lídři mají často pravdu. Mají zdravý úsudek a dobré instinkty. Vyhledávají rozmanité perspektivy a pracují tak, aby zpochybnili své přesvědčení.

 

Učit se a být zvídavý

Lídři se neustále učí a hledají, jak se mohou zlepšit. Jsou zvídaví, hledají a zkoumají nové možnosti.

 

Přijímat a rozvíjet ty nejlepší

Každý nábor či povýšení znamená pro lídry posunutí výkonnostní laťky. Rozpoznají výjimečný talenty a rádi je posunou v rámci společnosti. Lídři pěstují lídry a v otázce koučování ostatních berou svou úlohu nesmírně vážně. Pro naše lidi pracujeme na vynalézání mechanismů pro rozvoj, např. Career Choice.

 

Trvat na nejvyšších standardech

Lídři mají nekompromisně vysoké standardy - mnoho lidí může mít pocit, že jsou přehnaně vysoké. Lídři neustále zvyšují laťku a motivují své týmy k vytváření špičkových produktů, služeb a procesů. Lídři zajišťují, že problémy se nepředají někam jinam a že se vyřeší nadobro.

 

Myslet odvážně, nekonvenčně a strategicky

Pokud máte malé ambice, nic velkého nejspíš nedokážete. Lídři udávají směr a podněcují tím k velkým výsledkům. Myslí jinak a snaží se najít nějaký inovativní způsob, jak obsloužit zákazníka.

 

Důraz na akci

V byznysu jde o rychlost. Mnohá rozhodnutí a akce lze vrátit zpět a nevyžadují žádné větší zkoumání. Oceňujeme schopnost přijmout uvážené riziko.

 

Šetrnost

Snažíme se neutrácet peníze za věci, které nemají přímý dopad na spokojenost zákazníka. Hospodárnost je matkou vynalézavosti, soběstačnosti a invence. Za počet zaměstnanců, velikost rozpočtu či fixní výdaje nikdo nikomu body nepřidá.

 

Získat si důvěru ostatních

Lídři umí pozorně poslouchat, jasně mluvit a přistupovat k ostatním s respektem. Otevřeně se vyjadřují sebekriticky, a to i v případě, že jim to je nepříjemné nebo trapné. Lídři se nenechávají unést představou, že by oni nebo jejich týmy neměli na čem pracovat. Porovnávají sebe i své týmy s těmi nejlepšími.

 

Hledat příčiny problémů

Lídři fungují na všech úrovních, mají na zřeteli všechny detaily, pravidelně revidují a jsou skeptičtí, pokud se liší naměřené údaje a poznatky. Žádný úkol není pod jejich úroveň.

 

Odvaha nesouhlasit a převzít odpovědnost

Lídři jsou povinni ve vší úctě zpochybnit rozhodnutí, pokud nesouhlasí, a to i kdyby to mělo být nepříjemné nebo vyčerpávající. Lídři mají vlastní názor a jsou houževnatí. Nedělají kompromisy jen proto, aby netrhali partu. Jakmile je rozhodnutí pevné, pustí se se vší vervou do práce.

 

Přinášet výsledky

Lídři se soustředí na klíčové vstupy pro svůj byznys a přinášejí je v požadované kvalitě a včas. I přes nezdary se vyrovnají s nastalou situací a nikdy nepřistupují na neuspokojivý kompromis.

Naše pohovory jsou založeny na otázkách na vaše chování v situacích nebo výzvách, kterým jste museli v minulosti čelit, a na to, jak jste je zvládli. Vodítkem pro diskuzi jsou Principy vedení. Vyhýbáme se tomu, aby součástí pohovorů byly hlavolamy (jako např. „Kolik je na Manhattanu oken?“). Tento přístup jsme zkoumali a zjistili jsme, že tyto typy otázek nepředpoví spolehlivě úspěch uchazeče v Amazonu.

Zde je několik příkladů behaviorálně zaměřených otázek:

 • Řekněte mi něco o okamžiku, kdy jste byl/a konfrontován/a s problémem, který měl řadu možných řešení. Co to bylo za problém a jak jste určil/a průběh činnosti? Jaký byl výstup této volby?
 • Kdy jste riskoval/a, udělal/a chybu nebo neuspěl/a? Jak jste reagoval/a a co jste si vzal/a z této zkušenosti?
 • Popište okamžik, kdy jste převzal/a vedení projektu.
 • Co jste potřeboval/a k motivaci skupiny jednotlivců nebo podpoře spolupráce na daném projektu?
 • Jak jste získával/a data pro návrh strategie?

Zapamatujte si, že Amazon je společnost založená na datech. Pokud odpovídáte na otázku, měli byste se soustředit na položenou otázku, ujistit se, že vaše odpověď je dobře strukturovaná a, pokud je to možné, použít parametry nebo data. Pokud je to možné, poukažte na nedávné situace.

Metoda STAR je strukturovaný způsob odpovědí na behaviorálně založené otázky při pohovoru formou diskuze nad konkrétní situací, akci a výsledkem toho, co popisujete. Vypadá to takto:

 

SITUACE

Popište situaci, ve které jste byli, nebo úkol, který jste měli dokončit. Poskytněte tazateli dostatek detailních informací, aby pochopil komplexnost celé situace. Tento příklad může být z předchozí pracovní pozice, školního projektu, dobrovolnické činnosti nebo jakékoliv relevantní události.

 

ÚKOL

Co bylo cílem Vaší práce?

 

AKCE

Popište dostatečně detailně činnosti provedené v reakci na tuto situaci a soustřeďte se přitom na sebe. Jaké konkrétní kroky jste podnikli? Jaký byl Váš specifický přínos? Dávejte si pozor na to, abyste při mluvení o projektu nemluvili o tom, co dělal tým nebo skupina. Řekněte nám, co jste skutečně dělali Vy. Při popisování činnosti používejte „já“, ne „my“.

 

VÝSLEDEK

Popište výstup Vašich činností a nestyďte se pochlubit svým chováním. Co se stalo? Jak událost skončila? Čeho jste dosáhli? Co jste se naučili? Pokud je to možné, uveďte příklady s měřitelnými parametry nebo daty.

 

Porovnejte Vaše úspěchy a neúspěchy s ohledem na Principy vedení. Mějte připraveny speciální příklady, které ukazují Vaše zkušenosti a to, jak jste riskovali, uspěli, neuspěli a rostli během daného procesu. Mějte na paměti, že některé nejúspěšnější programy Amazonu vzešly z prachu nepodařených projektů. Chybování je nutnou součástí inovace. Není to otázka volby. Chápeme to a věříme, že budeme chybovat brzy a opakovaně, dokud to nebude správně.

 • Zkoušejte používat metodu STAR pro reagování na otázky během behaviorálně založených pohovorů, které jsou uvedené výše, a zapojte příklad ze Zásad vedení Amazonu.
 • Ujistěte se, že každá odpověď má svůj začátek, střed a konec. Popište situaci nebo problém, akci, kterou jste provedli, a výsledek.
 • Připravte krátké popisy několika různých situací a buďte připraveni odpovědět na následné otázky s většími detaily. Vyberte si příklady, které zdůrazní Vaše unikátní dovednosti.
 • Mějte připraveny konkrétní příklady, které ukazují Vaše zkušenosti a to, jak jste riskovali, uspěli, neuspěli a rostli během daného procesu.
 • Specifika jsou klíčem; vyhněte se zobecňování. Detailně popište jednu situaci pro každou otázku, na kterou odpovídáte, a použijte data nebo měřitelné údaje pro podporu Vašeho příkladu.
 • Buďte sdílní a otevření. Nepřikrášlujte ani nevynechávejte části příběhu.
 • Přípravu na pohovor pro technické role (např. softwarový inženýr, technický programový manažer) najdete zde.
 • Nejste si jisti, zda se jedná o pohovor pro technickou pozici? Ozvěte se kontaktní osobě.
 • Buďte připraveni vysvětlit, co Vás zajímá na pozici, na kterou děláte pohovor, a na týmu (týmech), se kterým se budete setkávat.
 • Na otázky odpovídejte stručně, ale detailně. Zjišťujeme, že je těžké měřit, kolik informací je mnoho a kolik málo. Efektivním testem je udělat přestávku po Vaší stručné odpovědi, abyste se zeptali, zda jste poskytli dostatek detailních informací nebo zda by chtěl jít tazatel více do hloubky.
 • Pokud potřebujete vysvětlení, zeptejte se. Pokud Vám byla položena otázka, ale nemáte dostatek informací, abyste mohli dát kvalitní odpověď, nestyďte se požádat o více informací. Pokud není k dispozici dodatečný kontext, zaměřte se na to, jak byste se pokusili vyřešit problém s danými omezenými informacemi.
 • U některých pracovních pozic Vás můžeme požádat o vyhotovení písemného vzorku. Proč? V Amazonu neděláme prezentace v PowerPointu ani jiné prezentace se snímky. Místo toho píšeme výpravně strukturované poznámky a potichu si čteme jednu z nich na začátku každé schůze v jakési „studovně“. Tyto dokumenty mají obecně rozsah od jedné do šesti stran a popisují projektové cíle, přístup k jejich zvládnutí, výstup a další kroky. S ohledem na tuto jedinečnou vlastnost naší kultury a na to, jaký dopad mají tyto dokumenty na rozhodnutí, která jako společnost činíme, je schopnost artikulovat své myšlenky v písemné formě nezbytnou dovedností.
 • Našim cílem je najímat chytré, přemýšlivé lidi, orientované na zákazníky. Přemýšlejte o tom, co Vás motivovalo ke kariéře v Amazonu, a buďte připraveni se podělit o své myšlenkové pochody. I když je otázka „Proč Amazon?“ standardní, není to pro nás formalita. Opravdu chceme pochopit, co Vás inspirovalo hledat příležitosti u nás tak, abychom lépe pochopili, kdo jste.
 • Snažíme se na konci každého pohovoru ponechat několik minut, abychom odpověděli na Vaše možné otázky, ale pokud se ke všem nedostaneme, neváhejte se zeptat své kontaktní osoby.
 • Registrace: Přijeďte o 15 minut dříve a zaregistrujte se na pohovor. Mějte připravený úředně vydaný identifikační průkaz (např. řidičský průkaz, pas).
 • Lokalita: Detailní pokyny Vám pošleme e-mailem. Některé naše kanceláře jsou přátelské ke psům. Dejte nám vědět, zda potřebujete nějaká speciální opatření nebo máte alergie.
 • Dress kód: Pohodlné a casual: Některé pracovní pozice v našich distribučních centrech mají z bezpečnostních důvodů v ohledu oblékání určitá omezení (jako například nutnost nosit uzavřené boty), ale ve většině našich kanceláří lidé nosí všední oblečení. Zajímá nás, zda nám máte co říct, ne, co nosíte.
 • Co očekávat: Pohovory budou směsí otázek a diskuzí ohledně předběžných zkušeností a výzev, se kterými jste se setkali. Mějte připravené detailní příklady: přesné, strukturované odpovědi jsou ideální.
 • Tazatelé: V závislosti na pracovní pozici se potkáte od dvou do sedmi Amazoňanů. Bude to pravděpodobně směs manažerů, členů týmu, klíčových stakeholderů z příbuzných týmů a osoba zvaná „bar raiser“ (obvykle objektivní třetí strana z jiného týmu). Všichni tazatelé budou hodnotit potenciál růstu pozice, o kterou se ucházíte, a zaměří se na vyhodnocení toho, jak dobře jsou vaše schopnosti a dovednosti v souladu s klíčovými kompetencemi a jak souvisí s Principy vedení Amazonu. Doporučujeme přistupovat ke každému pohovoru stejně a nesnažit se přizpůsobit odpovědi pozici tazatele. Tazatelé si často budou dělat poznámky do svých notebooků. Je důležité, aby měli přesné poznámky z doby strávené s Vámi, které mohou sdílet s ostatními tazateli.
 • Životopis: Tazatelé budou mít kopii, ale klidně přineste i svoji.
 • Trvání: Každý pohovor obvykle trvá od 45 minut do jedné hodiny.
 • Oběd: Pokud je Váš pohovor naplánován během obědových hodin, nabídneme Vám oběd. Dejte náborovému oddělení nebo osobě podávající oběd vědět, pokud máte nějákou dietu.
 • Dohoda o zachování mlčenlivosti: Všichni kandidáti musí podepsat naši standardní dohodu o zachování mlčenlivosti. Pokud ji nemůžete vytisknout a podepsat před příjezdem, budeme mít pro Vás kopii.
 • Technické pozice: Pokud se jedná o pohovor pro technickou pozici, buďte připraveni, že budete psát na tabuli.
 • Virtuální pohovory: Pokud jste byli požádáni o virtuální pohovor, pravděpodobně si budete muset stáhnout Amazon Chime, náš nástroj pro video konference (podrobný návod zde). Pokud prezentujete, budete si muset stáhnout Chime do Vašeho počítače. ID číslo pohovoru Vám pošle e-mailem Vaše kontaktní osoba. Optimální kvality zvuku dosáhnete pomocí sluchátek s mikrofonem.
 • Některé týmy v Amazonu zahrnují do pohovorů specifická cvičení pro dané místo nebo online testování. Pokud pozice, o kterou se ucházíte, něco takového vyžaduje, budeme Vás informovat.
 • Pokud Váš pohovor vyžaduje cestování, potvrďte nebo zarezervujte si potřebné. Vaše kontaktní osoba pro nábor buď vyřídí Vaše cestovní potřeby nebo Vás propojí s naší cestovní kanceláří tak, aby bylo možné koordinovat detaily cesty a pobyt v hotelu.
 • Doklady o nákladech by měly být zaslány po Vaší návštěvě. Vaše kontaktní osoba nabídne detaily ohledně toho, kam a jak je zaslat. Váš formulář vyplňte jasně a ujistěte se, že naskenované doklady jsou čitelné. Pomůže to zamezit zpožděním při proplácení.
 • Pokud potřebujete speciální podmínky nebo máte otázky nebo stížnosti, kontaktujte nás, protože zajišťujeme speciální podmínky pro všechny.
 • Po Vašem pohovoru buďte připraveni na krátký dotazník po pohovoru poslaný e-mailem. Pro nás je důležité vědět, jak jsme se osvědčili, abychom mohli neustále zlepšovat naše procesy a zhodnotit vaše vstupy.
 • Odpověď od oddělení náboru očekávejte během pěti pracovních dní po pohovoru. Pokud k tomu nedojde, klidně se nám připomeňte.
 

Máte další otázky?

PROJDĚTE SI POHOVORY V AMAZONU. ZKONTROLUJTE NAŠE ČASTO KLADENÉ DOTAZY.
ZJISTĚTE SI NĚCO O NAŠICH ZAMĚSTNANECKÝCH BENEFITECH. PROZKOUMEJTE NAŠE LOKALITY.

 

Interviewing at Amazon

Interview tips

Learn more about interviewing at Amazon.