Skip to main content

Jak se připravit na virtuální pohovor

Amazon pozorně sleduje situaci ohledně onemocnění koronavirem (COVID-19) a zavádí procesy, které zvyšují bezpečnost uchazečů a zaměstnanců. Z důvodu velké obezřetnosti budou nyní naše pracovní pohovory standardně probíhat virtuálně prostřednictvím Amazon Chime.

Před virtuálním pohovorem:

 • Pročtěte si Dohodu o mlčenlivosti (NDA), kterou Vám zaslal náborový pracovník, se kterým jste v kontaktu, a potvrďte mu, že s těmito podmínkami souhlasíte.
 • Stáhněte si Amazon Chime, náš videokonferenční nástroj. Pokud plánujete během pohovoru prezentovat svou práci, budete si muset stáhnout Chime na plochu.
 • Náborový pracovník, se kterým jste v kontaktu, Vám před pohovorem zašle ID schůzky na Amazon Chime.
 • Pokud nemáte k virtuálnímu pohovoru přes Amazon Chime plný přístup, promluvte si prosím se svým náborovým pracovníkem, aby Vám mohl pomoci s nastavením.


V den pohovoru:

 • Vyberte si k pohovoru dobře osvětlený a klidný prostor se silným připojením k internetu.
 • Otestujte Amazon Chime, abyste se ujistili, že na Vašem zařízení funguje správně.
 • Zkontrolujte, zda Vaše webová kamera funguje správně. Pokud nemáte sluchátka s mikrofonem, buďte připraveni ztlumit mikrofon ve chvíli, kdy nemluvíte.
 • Pokud používáte notebook, mobilní telefon nebo tablet, plně si zařízení před pohovorem nabijte.


Řešení problémů:

 • Pokud se během pohovoru setkáte s technickými potížemi, zavřete bridge Chime a znovu do něj vstupte.
 • Pokud budete mít i nadále potíže s připojením, vytočte na mobilním telefonu číslo bezplatné linky uvedené v pozvánce na pohovor.
 • Pokud se nemůžete připojit prostřednictvím telefonu, okamžitě pošlete e-mail náborovému pracovníkovi, se kterým jste v kontaktu.


Další tipy:

 • Dress code je pohodlný a neformální. 
 • Pokud jsou součástí Vašeho pohovoru technické prvky (např. cvičné kódování nebo design), může pro Vás být jednodušší své řešení nakreslit a ukázat ho zaměstnanci, který s Vámi vede pohovor. Pokud je to případ i Vašeho pohovoru, máte několik možností:

   - Použijte nástroj na kreslení nebo tvorbu diagramů na svém osobním počítači, a nasdílejte toto okno pomocí Chime.
   - Použijte bezplatné webové digitální plátno (whiteboard), např. aplikaci AWW, a nasdílejte okno prohlížeče pomocí Chime.
   - Kreslete na kousek papíru a až budete hotoví, ukažte jej na kameru.

  Doporučujeme natrénovat si používání nástroje Chime a preferovaný způsob řešení Vašeho cvičení v dostatečném předstihu před pohovorem.

Nejčastější otázky:

Vztahuje se tato změna na všechny pozice? Co když už mám naplánovaný osobní pohovor?

Váš náborový pracovník by se Vám měl ozvat a potvrdit, zda bude Váš pohovor probíhat virtuálně. Pokud si však nejste jisti, obraťte se na svého náborového pracovníka a potvrďte si podrobnosti pohovoru.

Byl jsem pozván na osobní pohovor, ale dal bych raději přednost virtuálnímu. Je to možné?
Ano. Dejte svému náborovému pracovníkovi vědět, že byste dali raději přednost virtuálnímu pohovoru. Pomůže Vám to zařídit.

Musím při pohovoru používat video, nebo stačí jen zavolat telefonicky?
Žádáme Vás, abyste při virtuálním pohovoru použili video. Pokud nemáte přístup k webové kameře, ozvěte se náborovému pracovníkovi, se kterým jste v kontaktu.

Přistupujete k virtuálním pohovorům stejně jako k osobním pohovorům na místě?
I přes rozdílné nastavení přistupujeme k virtuálním pohovorům stejně jako k osobním.

Pokud máte další otázky, obraťte se prosím na náborového pracovníka, se kterým jste v kontaktu.