Przeglądaj możliwości zatrudnienia w Amazon

Świadczenia i akcje dla pracowników w USA

Decydując się na wybór nowego pracodawcy trzeba wziąć pod uwagę wiele czynników. W Amazon oferujemy naszym pracownikom możliwość pracy ze wspaniałymi ludźmi nad interesującymi projektami, z dużym potencjałem rozwoju. Oferujemy również szeroką gamę świadczeń dla Ciebie i uprawnionych członków Twojej rodziny (w tym partnerów zamieszkujących w jednym gospodarstwie domowym). Świadczenia mogą różnić się nieznacznie w zależności od lokalizacji, ale podstawowe świadczenia dla zatrudnionych na cały etat pracowników w USA to:

Zdrowie

 • Wybór pomiędzy czterema medycznymi planami ubezpieczeniowymi, w tym świadczenia ubezpieczeniowe na leki na receptę, dostosowane do indywidualnych potrzeb
 • Plan ubezpieczenia dentystycznego
 • Plan ubezpieczenia na usługi okulistyczne

Finance

 • Plan oszczędnościowy 401(k) z wkładem pracodawcy
 • Opłacona przez pracodawcę podstawowa polisa na życie i ubezpieczenie wypadkowe, jak również opcjonalne dodatkowe ubezpieczenie po niskich kosztach (w tym także dla osób na utrzymaniu)
 • Opłacone przez pracodawcę krótko- i długoterminowe ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy
 • Konto na zmienne wpłaty i wydatki związane z opieką zdrowotną dla pracownika i osób na utrzymaniu

Program pomocy pracownikom

 • Program opłaconej przez pracodawcę pomocy dla pracowników, w tym pomocy w znalezieniu opieki dla osób na utrzymaniu oraz usługi finansowe/prawne
 • Pomoc w zorganizowaniu opieki nad dziećmi i osobami starszymi
 • Pomoc w zorganizowaniu opieki nad zwierzętami

Czas wolny

 • Pracownicy nabywają uprawnienia do urlopu i do sześciu płatnych dodatkowych dni wolnych w roku
 • Sześć świątecznych dni wolnych od pracy

Akcje

Pracownicy Amazon mają możliwość, aby stać się właścicielami firmy. Chcemy, aby nasi pracownicy traktowali pracę w firmie tak, jak gdyby byli jej właścicielami, a nabycie udziału kapitałowego w firmie daje pracownikom taką możliwość. Uprawnieni pracownicy Amazon i firm zależnych otrzymują zastrzeżone akcje Amazon.